soknatunnel-web

Det er drevet gjennom 1900 meter av tunnelen i Soknedal som er halvveis til gjennomslag. Bildet er fra i sommer da 200 personer la turen innom da Statens vegvesen arrangertre Åpen dag i sommer. Foto: Lars Erik Sira

Soknedalen ny E6 1

I sørenden av anlegget er fundamentene og søylene i de to midtre aksene, samt veggene i det nordlige landkaret til Vindåslibrua ferdig støpt, opplyser Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Ny E6 Soknedal 3

Statens vegvesen begynner snart å arbeide med fundamentet på sørsida av brua. Vegvesenet begynner også snart arbeidet med reis over Ila. Jordskjæringa er ferdig gravd ut, planert og sådd. Foto: Statens vegvesen

Ny E6 i Soknedal 6

Foto: Statens vegvesen

Ny E6 i Soknedal 5

Foto: Statens vegvesen

Ny E6 Soknedal 4

Mye av veglinja er sprengt ut, men fortsatt gjenstår å ta ut om lag 100.000 kubikkmeter fjell fra dette området. Foto: Statens vegvesen

Ny E6 Soknedal 2

Foto: Statens vegvesen

I rute med ny E6 gjennom Soknedal etter ett år:

Venter lys i tunnelen i februar

Arbeidet med ny E6 gjennom Soknedal er rute. Tunnelarbeidet har kommet halvveis, gjennomslag er ventet i februar.

Bygginga av 6,5 kilometer ny E6 gjennom Soknedal har nå pågått i omtrent ett år.

– Etter ett års anleggsarbeid har vi jevn og god framdrift i alle deler av prosjektet. Entreprenørene våre har stor aktivitet på hele den kommende vegtraseen. Så langt er prosjektet i rute, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det største enkeltelementet i prosjektet er Soknedalstunnelen. Framdriften på tunneldrivingen i slutten av uke 36 var 1106 meter fra sør og 805 meter fra nord.

– Nå er vi halvveis i drivinga av tunnelen. Prognosen vår tilsier gjennomslag i tunnelen et par måneder inn i 2019, sier assisterende prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

For tida er om lag 200 personer i sving på anlegget som startet opp i fjor høst. Prosjektet til 1,60 milliard kroner skal stå ferdig i 2020.

Da vil oppdalinger få betydelig kortere reisetid mellom Oppdal og Trondheim. For allerede neste år står åtte kilometer med firefelts vei ferdig mellom City Syd/Tillerbyen og Melhus.

Om to år vil dermed 14,6 kilometer med ny E6 redusere reisetiden mellom Oppdal og Trondheim – ihvertfall i forhold til i dag der veiarbeidet på begge prosjektene gir mange omkjøringer og forsinkelser for reisende på E6.

miljøpakken tiller-melhus

Miljøpakken Tillerbyen-Melhus gir åtte kilometer firefelts veg med planskilte kryss.

Kommentar (1)

  1. Espen Dybwad Bersås Lund For 10 måneder siden

    Det blir fint for de som får råd til å kjøre der...

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Espen Dybwad Bersås Lund For 10 måneder siden

    Det blir fint for de som får råd til å kjøre der...

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert