Myndighetene vil avlive 20 moskus i vinter:

Går mot avliving av moskus

Som OPP omtalte onsdag vil myndighetene redusere moskusstammen fra over 250 dyr i dag til 200 dyr – og vil starte med å avlive 20 dyr i vinter. Det advarer organisasjonen Dyrenes mot.

Fylkesmennene i Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag har bedt Miljødirektoratet om å åpne for å skyte rundt 20 moskuser på Dovrefjell

Det fremstår som merkelig at fylkesmennene har hastverk med å redusere en stamme som reduserer seg selv.  Etter 2004 har sykdommer som munnskurv og lungebetennelse redusert tilveksten.  I 2006 døde mange moskuser av lungebetennelse.  Det samme skjedde i 2012, da omkring 40 moskuser døde av lungebetennelse, oppstått etter smitteoverføring fra sau. I 2015 ble det født mer enn 70 kalver, men på grunn av sykdom som tok livet av mange var det bare 21 igjen under tellingen i slutten av mars.  Også i 2018 døde flere moskuser av sykdom på Dovrefjell.  

Mange moskuser dør i tillegg som følge av påkjørsel av tog eller fordi de blir skutt når de vandrer ut av kjerneområdet eller kommer i konflikt med mennesker.  Klimaendringer med mildere vintre med mer is og hardere snø kan gjøre det vanskelig for moskusen å finne mat, og fjelloppsynet frykter at hele stammen kan dø ut.

Det er en kortsiktig forvaltning å ta livet av moskus for å være i forkant av eventuelle konflikter.   Med ekstraordinær avliving i tillegg til stor kalvedødelighet kan bestanden komme under et kritisk minstemål, som kan slå beina under moskusens overlevelse i Norge.  Miljødirektoratet bør benytte føre var prinsippet og bevare den sårbare bestanden av moskus på Dovrefjell.  Det bør ikke åpnes for skyting av friske dyr som befinner seg innenfor kjerneområdet.   En slik strategi kan man komme til å angre på i ettertid.

Jenny Rolness
Dyrenes Rett

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer