Biltema har nettopp bygd dette varehuset på Bryne i Rogaland.

Biltema har nettopp bygd dette varehuset på Bryne i Rogaland.

Rådmannen positiv til næringsetablering ved E6:

Gjør klart for Biltema

Rådmannen sier ja til å åpne opp for næringsetablering på tomt ved E6 der Biltema ønsker å etablere seg.

Som OPP fikk bekreftet tidligere i høst er Biltema i forhandlinger om å kjøpe areal for å etablere et varehus i Oppdal. Den 15 må store tomta ligger ved E6 i Bjørkmoen nord for Oppdal sentrum, men arealet er i dag regulert til hotell, stolheis/gondolstart med tilhørende anlegg. Dette etter at planer om et kongresshotell med gondol ble lansert på 80-tallet.

De planene er forlengst lagt i skuffen, og rådmannen er positiv til søknaden fra grunneier John Bjørndal-Volden som ønsker å endre reguleringsbestemmelsene for området til forretningsformål. Også Ingebrigt Bjerke, som eier nabotomta, ønsker å endre reguleringsformålet for sin tomt fra reiselivsanlegg til forretningsformål.

Rådmannen er positiv til begge de to grunneierne og ser det som uaktuelt at det i framtida etableres reiselivsanlegg på de to tomtene ved E6 nord for Oppdal sentrum. De to tomtene er da også i kommuneplan avsatt til forretningsformål. Rådmannen ser det derfor som en fordel at bestemmelsene endres slik at de kan benyttes til næringsformål.

Rådmannen skriver i sin innstilling til bygningsrådet mandag at det kreves en detaljert situasjonsplan når det søkes om byggetillatelse på tomta. I søknaden fra John Bjørndal-Volden skriver han at en detaljert situasjonsplan vil bli framlagt i forbindelse med rammesøknad og fradeling for etablering av bygg for Biltema på den sørlige delen av tomta. I den søknaden vil det framgå avkjørsel/adkomst fra kommunal veg, bygningsplassering og parkering blant annet.

Overfor OPP har Biltema bekreftet interessen for etablering i Oppdal.

Norgessjef, Egil Iversen, bekreftet overfor  OPP 20. september at de var i forhandlinger og håpet på en snarlig løsning i Oppdal.

– Ønsket vårt er å komme til Oppdal og vi håper på å få en avklaring så fort som mulig.

 

egil-iversen-hentelager_1400x800

Norgessjef i Biltema, Egil Iversen vil etablere seg i Oppdal.

Kommentarer (3)

 1. Sverre Loeng Petersen For 8 måneder siden

  Positivt for noen, hard og vanskelig konkurrent for en del andre i bygda. Ser ikke negativt på å få inn de, men ser for ... Vis mer Positivt for noen, hard og vanskelig konkurrent for en del andre i bygda. Ser ikke negativt på å få inn de, men ser for meg en del bedrifter må legge om butikksalg når de kommer dessverre!

 2. Frank Abildsten For 8 måneder siden

  Velkommen til Biltema. Blir et bra supplement til alle andre butikker her på Oppdal:-)

 3. oddvar magne skjørstadmo For 8 måneder siden

  Dette må da bli knallbra!

Legg inn kommentar

Kommentarer (3)

 1. Sverre Loeng Petersen For 8 måneder siden

  Positivt for noen, hard og vanskelig konkurrent for en del andre i bygda. Ser ikke negativt på å få inn de, men ser for ... Vis mer Positivt for noen, hard og vanskelig konkurrent for en del andre i bygda. Ser ikke negativt på å få inn de, men ser for meg en del bedrifter må legge om butikksalg når de kommer dessverre!

 2. Frank Abildsten For 8 måneder siden

  Velkommen til Biltema. Blir et bra supplement til alle andre butikker her på Oppdal:-)

 3. oddvar magne skjørstadmo For 8 måneder siden

  Dette må da bli knallbra!

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert