Oppdal kommune har satt i gang planlegging av fornøyelseskjøring med snøscooter etter forskriftsendringen i 2015, men slike løyper er forbundet med mange begrensninger. Her fra en tur med pensjonistforeningen til Orkelsjøen for flere år tilbake.

Oppdal kommune har satt i gang planlegging av fornøyelseskjøring med snøscooter etter forskriftsendringen i 2015, men slike løyper er forbundet med mange begrensninger. Her fra en tur med pensjonistforeningen til Orkelsjøen for flere år tilbake. Foto: Arkiv

Tre års arbeid og planer legges i skuffen:

Gir opp scooterløype i Oppdal

Grunneiermotstand gjør at politikerne gir opp å få til en snøscooterløype for fritidskjøring i Oppdal.

Dermed er snart tre års arbeid bortkastet. En rekke grunneiere er kontaktet av kommunen, men resultatet er negativt. Mandag skal bygningsrådet i Oppdal ta opp saken og innstillingen til vedtak er som OPP spådde 20. september krystallklar:

«Arbeidet med å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal avsluttes».

Etter at tre områder er vurdert og skrinlagt, mener rådmannen det ikke er andre områder som er aktuelt å vurdere. Rådmannen peker også på at det er lagt ned betydelige ressurser for å finne egnede traseer i de tre årene det er jobbet med saken.

Ola Skarsheim (Sp) brukte bare tre minutter på det siste møtet i arbeidsgruppa 17. september. Gruppa har i snart tre år jobbet med å få til en trasé snøscooterentusiaster har drømt om i mange år.

Før jul 2015 fikk Høyres Olav Martin Mellemsæter kommunestyret med på at kommunen skulle utrede en scootertrasé for såkalt fornøyelseskjøring, og arbeidsgruppa var i gang på nyåret 2016.

Siden har den bare møtt motgang:

Den første traseen ble planlagt i fjellområdet mellom Skardalen og Grytdalen, men den kom i konflikt med reinbeiteinteresser.

– Reindriftsnæringa er avhengig av området etter at de mistet vinterbeitet sitt. Løpet er kjørt, sa daværende leder i arbeidsgruppa, Olav Martin Mellemsæter til OPP i 2017. Også hytteeiere i området var negative, mens Oppdal bygdealmenning som eneste grunneier var positiv.

Deretter tok politikerne fram et forkastet forslag om en trasé på østsiden av E6 fra Oppdal sentrum og nordover mot Fagerhaug.

Men da saksbehandler Eli Grete Nisja fra Plan og forvaltning i Oppdal kommune i sommer sjekket stemningen blant de 77 grunneierne, var åtte negative til en slik fornøyelsesløype.

Dermed ble også denne traseen skrinlagt.  og siste håp var ei løype rundt Svarthaugen. Men også den traseen legges vekk på grunn av grunneiermotstand. Muntlige signaler Skarsheim har fått gjør at arbeidsgruppa ikke en gang tar bryet med å sende ut brev.

– Muligheten for å få til ei løype rundt Svarthaugen er så liten at vi legger planene død, sa Skarsheim i arbeidsgruppas siste møte.

Han fastslår at grunneierne har all makt til å stoppe scooterløype.

– Det er nok at én av grunneierne sier nei, konstaterer Skarsheim.

Han peker også på at trasevalgene begrenser seg ettersom Oppdal har store verneområder der det er uaktuelt med faste snøscooterløyper.

– Men vi må ha med oss grunneierne, og det har vi ikke lyktes med, sier Skarsheim som til Radio E6 sparket ballen over til grunneiere:

– Hvis noen har areal til ei løype er kommunen positiv.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert