Den ferdig regulerte gangveien starter her ved Hevle, hvor den skal krysse E6 i en kulvert.

Den ferdig regulerte gangveien starter her ved Hevle, hvor den skal krysse E6 i en kulvert. Foto: Per Ole Aalberg

Statsbudsjettmidler til Oppdal:

Får penger til gangvei og E6-utbedring

Det blir endelig byggestart for gangvei mellom Hevle og Driva - og vegvesenet starter planleggingeb av E6-utbedringer mellom Oppdal og Ulsberg.

Drivdalingene kan juble over etterlengtet byggestart for den 3,7 kilometer lange gang- og sykkelvegen mellom Driva og Hevle. Den vil sørge for helhetlig gang- og sykkelvei mellom Oppdal sentrum og Driva, og har vært en gangvei folk på Driva har kjempet for i 25 år.

– Gode nyheter. Det er prima å bli tilgodesett med midler i statsbudsjettet,  sier utviklingsleder Jan Kåre Husa i Oppdal kommune i en kommentar til at Oppdal både får midler til gangveiutbygging og planlegging av utbedringer på E6.

Nyhetene ligger i statsbudsjett som ble lagt fram mandag morgen. Der settes det av 256,9 millioner kroner til tiltak for gående og syklende, og blant de tiltakene som prioriteres er altså strekningen i Oppdal som er beregnet å koste 50 millioner kroner.

– Grunnervervet er i gang, og det har vært informasjonsmøte på Driva, sier Husa til OPP. Med midlene som nå er avsatt over statsbudsjettet for 2019 setter gravemaskinene i gang arbeidet med gangveien neste år.

Det er ikke den eneste satsingen i Oppdal i statsbudsjettet. Det bevilges også midler til å utarbeide en reguleringsplan for delstrekninger mellom Ulsberg og Oppdal. Der har Statens vegvesen planer for å rette ut veien for ikke å få for stor standardforskjell når Nye veier bygger ut motorvei med 110 km/t fra Melhus til Ulsberg.

– Vi ønsker ikke at strekningen fra Ulsberg og sørover mot Oppdal skal bli en slags missing link når ny E6 sør står ferdig, sa regionvegsjef Berit Brendskag Lied til  OPP i fjor.

Arbeidet vil ifølge Brendskag Lie bestå i å rette ut svinger på den drøyt to mil lange strekningen og få bredere vei, samt gjennomføre andre trafikksikkerhetstiltak. Totalt har vegvesenet i sitt forslag til handlingsplan planlagt å bruke 450 millioner på utbedringer av E6 mellom Ulsberg og Oppdal.

Som OPP omtalte sist uke har veiselskapet Nye Veier nå løftet fram ny E6 mellom Vindåsliene og Ulsberg, og den 25 kilometer lange strekningen kan stå ferdig allerede i 2023 med mulig byggestart 2020. Dermed må vegvesenet også prioritere opp E6-utbedringene videre sørover mot Oppdal for at ikke standardforskjellen skal bli for.

Brendskag Lie bekreftet blant annet at det er aktuelt å erstatte Kløftbrua sør for Ulsberg.

– Det er flott at reguleringsarbeidet skal starte. Oppdal kommune er forespurt og vil selvsagt bidra i dette arbeidet, sier Husa til OPP.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert