VIL AVLE FRAM KJÆLEREV: Joakim Nilsen ønsker å avle fram sølvrev som kjæledyr.

VIL AVLE FRAM KJÆLEREV: Joakim Nilsen ønsker å avle fram sølvrev som kjæledyr.

Forsvarte seg selv i tingretten:

Dømt etter salg av kjælerever

Joakim Nilsen er dømt i tingretten for brudd på viltloven. Han har innrømmet at han har holdt pelsdyrrever i fangenskap og solgt dem som kjæledyr.

Nilsen er bosatt i Oppdal og erkjente i Sør-Trøndelag tingrett at han har solgt rever til private for mellom 15.000 og 25.000 kroner stykket.  Nilsen kjøpte revene fra ulike pelsdyrfarmer, men har ikke konsesjon til å drive pelsdyroppdrett. Staten gikk til sak mot Nilsen for brudd på viltloven, Nilsen sto fram i flere medier og fortalte om det litt uvanlige kjæledyrsalget.

Han sa seg ikke skyldig i tiltalen og forsvarte seg selv i retten, der han førte vitner som han mente beviste at pelsdyrrever etter mange ti-års oppdrett må anses som ordinære husdyr.

Det sentrale i retten var om revene er å anse som «vilt» i lovens forstand, slik at hold av disse i fangenskap er brudd på viltloven. Tradisjonell pelsdyroppdrett er unntatt fra viltloven, men retten mener Nilsens prosjekt har vært noe helt annet, nemlig oppdrett med formål å selge revene som kjæledyr.

I retten forklarte professor i etologi ved NMBU, Bjarne Olai Braastad, at blå- og sølvrev vil kunne leve vilt i norsk natur og reprodusere seg ved rømming.

Retten viser også til forskrift til viltloven der det settes forbud mot hold av mink og rev som kjæledyr i private hjem.

Tiltalte viste i retten til artikler på nett som omtaler pelsdyroppdrett av rev som husdyrhold og uttalelser fra en ansatt i Direktoreatet for naturforvaltning fra 2010 om at rev ikke rammes av regelverket.

Retten mener begrepsbruken vil variere innen ulike fagmiljø og ikke har betydning for den rettslige betydningen av vilt. Selv om det har vært drevet pelsdyroppdrett i over hundre år, mener retten at revene Nilsen solgte var å anse som vilt fordi de bare hadde vært gjennom en domestiseringsprosess i litt over tre år.

«Det er etter rettens syn ikke naturlig å omtale reven som en domestisert husdyrart på lik linje med andre domestiserte arter, som hund, katt og andre tradisjonelle gårdsdyr.

Retten peker også på faren ved rømming av rev. Det kan forstyrre bestander av fjell- og rødrev. «Fjellreven er kritisk truet av utryddelse, noe som blant annet begrunner den strenge håndhevingen av regler for pelsdyroppdrett av rev. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn gjør seg gjeldende», skriver retten.

En enstemmig tingrett fant Nilsen skyldig i brudd på viltloven og dømte han til en bot på 18.000 kroner, subsidiært 36 dagers fengsel.

I tillegg til boten, må også Nilsen dekke saksomkostninger på 4000 kroner.

Kommentar (1)

  1. oddvar magne skjørstadmo For 8 måneder siden

    Den typen rev som er avbildet, er i dommen å betrakte som "vilt". Den type rev som jeg vet om, som er å betrakte som "vi... Vis mer Den typen rev som er avbildet, er i dommen å betrakte som "vilt". Den type rev som jeg vet om, som er å betrakte som "vilt", og som lever i naturen, er rødrev og fjellrev. Den type rev som er avbildet, er avlet og vokst opp i fangenskap, og hører ikke hjemme som vilt i naturen.

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. oddvar magne skjørstadmo For 8 måneder siden

    Den typen rev som er avbildet, er i dommen å betrakte som "vilt". Den type rev som jeg vet om, som er å betrakte som "vi... Vis mer Den typen rev som er avbildet, er i dommen å betrakte som "vilt". Den type rev som jeg vet om, som er å betrakte som "vilt", og som lever i naturen, er rødrev og fjellrev. Den type rev som er avbildet, er avlet og vokst opp i fangenskap, og hører ikke hjemme som vilt i naturen.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert