Ordfører Kirsti Welander

Ordfører Kirsti Welander Foto: Per Roar Bekken, arkiv

Ordføreren kritisk til kutt i statlige rammer:

Opprørt over budsjettforslaget

Oppdal kommune får ingen vekst i statlige overføringer neste år i regjeringens budsjettforslag. Ordføreren ber enhetene forberede seg på kutt.

–  Dette er opprørende. Distriktsprofilen i årets budsjett er veldig dårlig, sier ordfører i Oppdal, Kirsti Welaneder til OPP.

Tirsdag var hun med på Fylkesmannens budsjettkonferanse sammen med ordførere og rådmenn i hele Trøndelag, der regjeringens budsjettforslag ble gjennomgått.

Regjeringen foreslår å øke de frie inntektene til kommunen med 2,6 milliarder kroner og gi kommunene en totalramme på 171,6 milliarder kroner, opp 4,2 prosent fra 2018.

Men for Oppdal og de fleste andre trønderske kommunen vil det i realiteten bli en negativ realvekst dersom budsjettet vedtas.

–  Hvis budsjettforslaget fra regjeringen vedtas, innebærer det negativ realvekst for Oppdal. Deflator, altså beregnede konsekvenser av lønns- og prisvekst, er 2,8 prosent, mens Oppdal kun får en økning i vårt budsjett på 2,1 prosent. Det betyr i praksis at vi må kutte kostnader, sier Welander.

Hva reduksjonen innebærer i kroner og øre for Oppdal er foreløpig for tidlig å si, men hun kan allerede nå varsle at konsekvensen blir kostnadskutt.

–  Det betyr at vi ikke får tilstrekkelig med statlige overføringer til å kompensere lønns- og prisvekst. Vi må redusere kostnadene i enhetene, og får se nærmere hva dette innebærer når rådmannen har sett nærmere på forslaget og legger frem sitt forslag til 2019-budjsett, sier Welander.

Hun stusser over at regjeringen viser til at kommunene kan legge seg på en flat effektiviseringsgevinst på 0,5 prosent i rammene til sine enheter.

Regjeringen foreslår å kutte utviklingsmidlene med 223 millioner kroner. Potten er blitt mer enn halvert siden Solbergregjeringen overtok roret i 2013.

– Dette har direkte konsekvens for oss fordi dette er midler som fylkeskommunen fordeler videre til kommunene.

Også opposisjonen i Stortinget har reagert på kuttene til distriktene. Sp-leder leder Trygve Slagsvold Vedum kaller budsjettforslaget distriktsfiendtlig.

– Dette budsjettet går inn i den lange rekken hvor man helt systematisk tar fra alle tiltak som har med å se hele Norge. Hvert enkelt tiltak er ikke alltid det mest dramatiske, men det er summen. Det ene er de offentlige tjenestene. Så ser vi det på skatte- og avgiftsopplegget, bredbånd og på tilskudd til å skape nye arbeidsplasser, sier Vedum til Nationen.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland, avviser kritikken:

– Jeg mener nasjonalforsamlingens viktigste oppgave er å lage en politikk som er god for alle. Det blir veldig snevert å tenke at distriktspolitikk er regionale utviklingsmidler, sier Helleland til Nationen.

Mer om budsjettet i Radio E6 i dag fra kl. 09.00!

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert