Harald og Anne Brit Jære kom i juni over denne jervefamilien på fire uti Storlidalen. I Oppdalsfjellene skal det ikke forekomme jervyngling.

Harald og Anne Brit Jære kom i juni over denne jervefamilien på fire uti Storlidalen. I Oppdalsfjellene skal det ikke forekomme jervyngling. Foto: Harald Kristian Jære, arkiv

Har påvist 57 ynglinger på landsbasis:

To jervkull i Oppdalsfjellene

To av i alt 57 jervynglinger i år er dokumentert i Oppdalsfjellene, der yngling ikke skal forekomme.

Både i Storlidalen og i Åmotsdalen er det dokumentert yngling av jerv. Stortinget har vedtatt at det ikke skal forekomme jervyngling i Trollheimen som er prioritert for beitedyr, men årets valper ble likevel ikke tatt ut.

I en pressemelding fra Rovdata fremgår det at det er påvist 57 jervekull i Norge, som er en oppgang på 17 kull fra i fjor.

– Årets resultat på 57 kull er en økning på 42,5 prosent fra i fjor. Mens man i fjor befant seg omtrent på det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull med jervevalper, er vi i år et godt stykke over igjen, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg, i en pressemelding.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull i Norge. De 40 jervekullene i 2017 var det laveste antall som er påvist i landet siden 2002. De markerte da en nedgang på ti kull, fra 50 påviste kull, i 2016.

I følge Kindberg skal man imidlertid ikke legge for stor betydning i variasjoner i antall jervekull mellom enkeltår. Han sier at det vil variere hvor mange av tispene som føder valper hvert år, blant annet på grunn av alder, om de fødte valper året før og tilgang på mat.

– Den betydelige oppgangen fra i fjor kan skyldes at en større andel hunner i populasjonen reproduserte seg i år enn i fjor, forklarer Kindberg.

Hvor mange voksne jerv det er i bestanden blir beregnet ut fra antall påviste jervekull. Nettopp fordi antall påviste kull vil variere mellom enkeltår, anvender man et gjennomsnitt for de tre siste årene til beregningene.

– Mens antall kull har gått opp i år har antall jerv i bestanden gått litt ned, fra 324 i fjor til 307 voksne individer i år. Dette er imidlertid en såpass liten forandring at bestanden anses som å ha holdt seg stabil, sier Kindberg.

Det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt. De største endringene fra i fjor til år har funnet sted i region 3 Oppland, region 5 Hedmark og i region 6, som består av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Rapportens kartmateriale viser at to av jervynglingene har funnet sted i Oppdalsfjellene. I Storlidalen ble det tidligere i sommer observert og fotografert en en jervtispe med unger. Også i det tidliger kjerneområdet for jerv i Åmotsdalen er det dokumentert jervkull.

Mens det er en nedgang på tre kull i Oppland, er det i Hedmark og Midt-Norge påvist en oppgang på henholdsvis sju og ti kull fra i fjor. I regionene 7 Nordland og 8 Finnmark og Troms ble det registrert en oppgang på henholdsvis to og én yngling sammenlignet med i fjor.

– Hvis man ser på snittet for de tre siste årene, som har betydning for overføring av forvaltningsmyndighet til rovviltnemdene, så er alle rovviltregioner over eller på bestandsmålet i år, sier Kindberg.

Etter vedtak av Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak av 3 av de 57 påviste jervekullene i år. Det er skutt to tisper og fem valper.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert