På Lønset markerte de 17. mai med å gå med egne flagg for å markere at de vil at Lønset oppvekstsenter skal leve videre. De er bønnhørt, iallfall neste skoleår.

På Lønset markerte de 17. mai med å gå med egne flagg for å markere at de vil at Lønset oppvekstsenter skal leve videre. De er bønnhørt, iallfall neste skoleår. Foto: Ole Grendal

«Gallerne» i Oppdal reagerer på varsel om ny Lønset-kamp:

Rådmann med i Norske talenter?

Vi føler oss som gallerne i Asterix, mener Jon Aalbu om lønsetbyggen som må ut i ny skolekamp neste vår.

I OPP torsdag 8. november kunne en lese at «Det varsles blått lys for Lønset igjen».  Med dette er det i grunn bare å melde rådmannen på Norske Talenter – og vi forventer at han kommer til å nå langt.  Det framholdes stadig fra administrasjonen i Oppdal kommune at det skal kunne spares 3,3 millioner kroner ved å legge ned skole og barnehage på Lønset  (Oppvekstsenteret). Den som får til det uten å samtidig kvitte seg med bygningsmasse eller å si opp ansatte – ja den er nok en av Norges fremste på talltriksing og burde kvalifisere for deltakelse i Norske Talenter.

På et vis så setter vi jo utrolig pris på å være den delen av Oppdal kommune, som gjentatte ganger skal redde kommuneøkonomien, omtrent som en rosin i en pølse.  Føler oss litt som gallerlandsbyen i Asterix og Obelix, der Cæsar (rådmannen) har latt det gått prestisje i å få slått ned også denne siste motstand mot hans personlige mål og ambisjoner i budsjettsammenheng.  Tenk at det det er lille Lønset det står om – hver gang rådmannen skal få budsjettet sitt til å gå i balanse??

Dessverre så har vi ingen Miracilux her på Lønset, men vi har lokalkunnskap og vi kan regne.  Rådmannen må forholde seg til kjente fakta og det er de barna som finnes på et gitt tidspunkt i hans papirer.  Vi som bor kan støtte oss på lokalkunnskap, samt en porsjon bygdesladder.

Alle i Oppdal må stå sammen med Lønset og slippe å få barna sine i buss.

Den siste tiden har det flyttet eller det er på vei mange unge par til Lønset, som ikke er med i noen statistikk hos rådmannen enda.  Om disse ungdommene har et atferdsmønster som resten av gjennomsnittet av befolkningen vil de i løpet av noen år kunne ende opp med ca 1,7 stk barn hver.  Det vil da kunne bli så mye som minimum 20 unger ekstra ved Lønset skole framover – utover rådmannens beregninger.  (Det er det vi mener å vite pr i dag)

Om skolen er borte og disse må gå på Midtbygda, ja så sier statistikken at her vil det være fullt.  De kan ikke sendes lengre i buss og må dermed gå av, slik at unger av innbyggere i Midtbygda kan gå på.  Når disse barna kommer til Aune, vil det samme måtte gjenta seg, bare at her er det barn fra Auna som må sitte på bussen til Driva, som er den eneste skolen med kapasitet på det tidspunktet.  Skal alle barna som blir berørt av dette greie merbelastningen det vil medføre, så må det mer til en styrkedråper.

Konklusjonen er at det ikke er noen i Oppdal som er tjent med en forhastet nedlegging av Lønset oppvekstsenter.  Det er egentlig ingen i Oppdal som ønsker barna sine i buss, som resulterer i ca en times ekstra transport/skole hver dag.  Å legge ned et oppvekstsenter det ene året, for å måtte starte det opp igjen noen få år senere er definitivt dårlig forvaltning og kommuneøkonomi. Dette er det som kommer til å skje om en legger ned oppvekstsenteret på Lønset, uten å ha det hele og fulle bildet.  Som en klar og god lokalpolitiker i Oppdal sa: «vi kan tenke sjøl»

Mvh Jon Aalbu

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert