Ola Husa Risan og Bjørg Marit Sæteren (Sp) er uenig med Ap-ordfører Kirsti Welander om pengebruken. Til høyre Aps Tor Snøve.

Ola Husa Risan og Bjørg Marit Sæteren (Sp) er uenig med Ap-ordfører Kirsti Welander om pengebruken. Til høyre Aps Tor Snøve.

Sp slår tilbake mot Ap-kritikken:

Bærekraftig økonomistyring

«Vi tuller ikke med Oppdal kommune sin økonomi, vi går ikke i ei Luksusfelle», skriver Oppdal Senterpartis Bjørg Marit Sæteren og Ola Husa Risan i dette innlegget.

Oppdal kommune står ovenfor en omstilling. Prosessen med handlingsplanen i vår gir klare signaler om at helse- og omsorgssektoren må prioriteres. Det er signaler vi tar på alvor. Senterpartiet reagerer imidlertid sterkt på at Arbeiderpartiet fremstiller det som at vi leder Oppdal kommune ut i et økonomisk uføre, eller en «luksusfelle» som er ordet de bruker.

Oppdal Senterparti står for en trygg og ansvarlig økonomisk politikk. Forsiktighets- og generasjonsprinsippet er førende for vår økonomiske politikk. Vi forholder oss til Oppdal kommunes økonomireglement som ivaretar disse prinsippene.

Alt henger sammen med alt, og med det som grunnlag blir verden langt mer komplisert enn hva Oppdal Arbeiderparti vil ha det til. Vi tar ikke like lett på denne omfordelingen som Arbeiderpartiet virker å gjøre. Vi vil minne Arbeiderpartiet på at handlingsplanen som flertallet vedtok i vår, ligger innenfor den ramme som kommunestyret i økonomireglementet har vedtatt. Økonomireglementet gir et handlingsrom gjennom muligheten for å se fire årene under ett. Dette handlingsrommet mente vi var fornuftig å benytte seg av når viktige omstillingstiltak skal vurderes og gjennomføres.

Oppdal kommune bør ha et mål om fortsatt økt befolkningsvekst. Den siste tiden har veksten stagnert og det virker dessverre som at vi går litt tilbake, det må vi gjøre noe med.  Å sørge for levende og attraktive lokalsamfunn er viktig for å kunne lykkes med befolkningsøkning. Flere innbyggere i Oppdal vil føre til mer midler i kommunekassa. Samfunnsdelen i kommuneplanen sier det klart: «Oppdal er, og skal fortsatt være ei levende bygd med liv og røre i alle kretser og grender. Det er viktig i denne sammenheng at en får et riktig skole-/barnehagetilbud og tjenestetilbud som skaper sosial samhørighet for de som bor i disse områdene.» Dette avsnittet bør Arbeiderpartiet merke seg, – eller har partiet gått bort fra å strekke seg etter å følge vedtatte planer?

Det virker for at Arbeiderpartiet sin oppfatning er at en nedleggelse av Lønset skole, vil løse alle Oppdals utfordringer. Vi er helt sikre på at så enkelt er det ikke. Her må det et omfattende arbeid til. Vi må i det minste ta oss tid til å vurdere alle sider ved et slikt forsalg. Vi lytter til signalene fra rådmannen og derfor ba vi, i forbindelse med handlingsplanen, om å få en egen sak i kommunestyret med en grundig vurdering av Lønset skole før neste handlingsplanbehandling. Vi ønsker imidlertid å strekke oss langt for å holde våre valgløfter.

Med ekstra midler fra statsbudsjettet mener vi at prioriteringene flertallet i formannskapet gjorde i budsjettbehandlingen er gode investeringer for fremtiden.  Å sørge for full bredbåndsdekning i hele Oppdal er en viktig sak for Oppdal Senterparti. Med økte muligheter for midler fra staten, mener vi at det er nødvendig å prioritere dette nå. Folkehelse for unge er også en viktig investering for fremtiden. Senterpartiet sitter imidlertid ikke i regjering, men vi forventer at de varslede midlene fra satsbudsjettet kommer på plass før Kommunestyret sin behandling før jul. Hvis ikke de varslede midlene kommer må vi selvsagt revurdere forslaget til budsjett. Vi tuller ikke med Oppdal kommune sin økonomi, – vi går ikke i ei «Luksusfelle»!

Vi kan berolige Oppdal Arbeiderparti med at Oppdal Senterparti er klar over at vi står ovenfor tøffe økonomiske prioriteringer, og at vi vil følge opp handlingsplanen. Det er imidlertid viktig at store og krevende avgjørelser for Oppdalsamfunnet må tas med på et så godt grunnlag som mulig, – og da er ikke hastverk et godt utgangspunkt. Det handler ikke om å skyve utfordringene fremfor seg, – men bruke nødvendig tid på å forsøke å finne gode løsninger for Oppdalssamfunnet som helhet.

 

Ola Husa Risan, Bjørg Marit Sæteren

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert