Kleberberget hyttefelt er utbygd med totalt 26 hytter.

Kleberberget hyttefelt er utbygd med totalt 26 hytter. Foto: Morgan Frelsøy

SV vil stoppe nye hyttetomter i Oppdal:

– Vern Gjevilvassdalen!

Oppdal SV mener tusen klare og usolgte hyttetomter er nok, og vil stoppe utlegging av nye hyttetomter i Oppdal.

SV krever full stopp i utlegging av nye hyttetomter i Oppdal

I dag er det lagt ut over 1000 hyttetomter i Oppdal, og Oppdal SV mener at vi først vi bygge ut disse tomtene, før vi forsyner oss ytterligere av kulturlandskap og dyrkajord.

Oppdal SV mener at det nå må bli full stopp for regulering av nye hyttetomter i kommunen.

I en spørreundersøkelse gjennomført allerede i 1989 mente over 80 prosent av befolkingen at en videre utvikling av reiselivsnæringa burde ta spesielt hensyn til naturvern. Det er ingen grunn til å tro at dette tallet er blitt lavere med dagens sterke fokus på miljøvern.

Stopp i utlegg av nye hyttetomter må gjelde både på dyrkamark og i kulturlandskapsområder.

I denne prosessen har bøndene et spesielt ansvar. Man kan ikke på den ene siden snakke varmt om et bærekraftig fjellandbruk, opparbeidelse av ny dyrkamark og samtidig ta ut «indrefileten» og bygge ned dyrkamarka med hytter.

All disponibel dyrkamark må gjøres tilgjengelig for bønder som tar oppgaven med matproduksjon og det å forvalte jorda seriøst; dette er vi i Oppdal SV overbevist gjelder de aller fleste bøndene i kommunen.

Det må for eksempel ikke bli slik at man først kan tilegne seg ekstra mark, for så å legge ned gårdsdrifta og legge ut jorda til hyttetomter.

SV mener det ikke må inngås avtaler der bønder får legge ut dyrkamark til tomtesalg, mot at man på sikt lover å dyrke opp ny mark som kompensasjon for nedbygd matjord.

Avtaler og tillatelser gitt på slikt grunnlag bør stoppes og eventuelt reverseres.

Utlegging av hyttetomter i opparbeidet kulturlandskap bør ikke tillates. Kulturlandskap er ikke bare pent å se på og vakkert å ferdes i, det er grunnlaget for en viktig og mangfoldig flora og fauna, det er verdifullt utmarksbeite, samt at det gir økt verdi for hele kommunen i reiselivssammenheng. Tar vi ut mer av dagens naturlandskap til hyttetomter reduserer vi verdien av kommunens reiselivspotensiale i sin helhet.

SV mener at utbygging må skje på allerede regulerte areal til formålet. SV mener også det er viktig at de som har tomter til salgs må samarbeide slik at man sikrer at arbeidsoppdrag med utbedring og oppføring av hyttene fremmer et levende og faglig dyktig lokalt næringsliv i mange år framover.

Oppdal SV mener at Gjevilvassdalen er spesiell viktig i en slik sammenheng.  Seterdalen har en unik egenverdi og trekkes frem som noe av det mest verdifulle Oppdal har å by på, sommer som vinter.

Opplevelsesverdien og bruksverdien vil endres jo mer det brøytes og bygges. Oppdal SV mener vinterbrøyting av vegen vil forringe vinterproduktet Gjevilvassdalen for de mange. Kommunen må holde fast ved skiløype langs vegen og verne om muligheten for å ferdes i stillhet uten sjenerende trafikk på en parallell veg.

Kommunen må holde fast på tidligere vedtak, lytte til hva flertallet i befolkningen ønsker og ikke gå på akkord med naturvern- og kulturlandshensyn. Det er viktig at man ved gjennomgang og oppdatering av reguleringsplaner ikke slipper til tomtespekulanter eller aktører med sterke egeninteresser. Kommunen må til enhver tid spørre seg selv hva er det som gagner kommunen og befolkningen best både i dag og i morgen. Vi må ikke glemme at vi som bygdefolk er forvaltere av vår egen kommune og skal stå ansvarlige for de endringene vi gjør i all framtid.

Området ble allerede i 2001 beskrevet av Miljøverndepartementet som et «nasjonalt viktig kulturlandskap» og fylkesmannen har ved flere anledninger kommet med tydelige innsigelser om utbygging av området.

En god løsning fra SVs ståsted, er å vurdere utvidelse av verneområdet i Trollheimen helt fram til osen ved enden av Gjevilvatnet. Dette som vil være med å beskytte området og få slutt på usikkerheten om hvordan området skal forvaltes.

For Oppdal SV, Tore Aasheim 1. kandidat til kommunevalget i 2019

Kommentarer (3)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 6 måneder siden

  Jeg ser at to av de minste partiene vi har å velge mellom, har begynt å gi lyd fra seg. Om det er en valgkamp i det fjer... Vis mer Jeg ser at to av de minste partiene vi har å velge mellom, har begynt å gi lyd fra seg. Om det er en valgkamp i det fjerne som er årsaken, skal være usagt. Krf har markert seg både lokalt og nasjonalt, resultat; kaos, splittelse og konflikter. Lokalt har SV begynt å markere seg med å tømme bensin på et bål som det allerede er god varme i. Resultat der også trolig; kaos, splittelse og konflikter. Hva med litt fred og fordragelighet?

 2. Aud Marie Bøe For 6 måneder siden

  Modig av SV å ta dette startskuddet i valgkampen. Det står det stor respekt av.

 3. Harald Kr. Jære For 6 måneder siden

  SV har avfyrt startskuddet i kommunevalgkampen når det gjelder hyttebygging og naturbruk. Det blir spennende å se hva de... Vis mer SV har avfyrt startskuddet i kommunevalgkampen når det gjelder hyttebygging og naturbruk. Det blir spennende å se hva de andre partiene mener, eller ikke mener, om dette. Det ligger an til spennende tider etter at dette temaet omsider har våknet av dvalen.

Legg inn kommentar

Kommentarer (3)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 6 måneder siden

  Jeg ser at to av de minste partiene vi har å velge mellom, har begynt å gi lyd fra seg. Om det er en valgkamp i det fjer... Vis mer Jeg ser at to av de minste partiene vi har å velge mellom, har begynt å gi lyd fra seg. Om det er en valgkamp i det fjerne som er årsaken, skal være usagt. Krf har markert seg både lokalt og nasjonalt, resultat; kaos, splittelse og konflikter. Lokalt har SV begynt å markere seg med å tømme bensin på et bål som det allerede er god varme i. Resultat der også trolig; kaos, splittelse og konflikter. Hva med litt fred og fordragelighet?

 2. Aud Marie Bøe For 6 måneder siden

  Modig av SV å ta dette startskuddet i valgkampen. Det står det stor respekt av.

 3. Harald Kr. Jære For 6 måneder siden

  SV har avfyrt startskuddet i kommunevalgkampen når det gjelder hyttebygging og naturbruk. Det blir spennende å se hva de... Vis mer SV har avfyrt startskuddet i kommunevalgkampen når det gjelder hyttebygging og naturbruk. Det blir spennende å se hva de andre partiene mener, eller ikke mener, om dette. Det ligger an til spennende tider etter at dette temaet omsider har våknet av dvalen.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert