Gunn Iversen Stokke med ordfører Ola Øie på folkemøte på Nerskogen
Gunn Iversen Stokke med ordfører Ola Øie på folkemøte på Nerskogen

Sp og Ap etter forhandlinger om Nerskogsvegen i dag:

Forhandler om en løsning for Nerskogsvegen

Senterpartiet og Arbeiderpartiet varsler 22 millioner kroner til Nerskogsvegen under morgensdagens skjebnemøte.

– Vi forhandler i hele dag for å finne en løsning for Nerskogsvegen, sa leder i hovedutvalg veg, Gunn Iversen Stokke (Sp) til OPP tirsdag morgen.

Tirsdag ettermiddag sier utvalgslederen følgende etter en dag med politiske forhandlinger om å finne penger til en etterlengtet oppgradering av den ødelagte fylkesveien.

– Senterpartiet vil foreslå å bevilge 22 millioner kroner til utbedring av den 11 kilometer lange og verste strekningen. De andre partiene er med oss, men det gjenstår å bli enige om finansieringen, sier Iversen Stokke til OPP.

Fylkesrådmannen har foreslått å rive av asfalten og gjør en grusvei ut av fylkesveien, noe innbyggerne har reagert voldsomt på. Det mener fylkesrådmannen er det beste en kan få ut av den politiske bevilgningen på 10 millioner kroner som ligger inne.

Nå vil altså flere partier legge ytterligere 12 millioner kroner i potten.

– Vi i Senterpartiet foreslår å ta mesteparten av dette fra Miljøpakken i Trondheim. Vi vil begrense veksten i den og heller omfordele til distriktene.

22 millioner vil innebære at en kan gjennomføre det nest beste alternativet som Statens vegvesen, nemlig innfresing av pukk i eksisterende bærelag og legge ny asfalt.

– De andre partiene er positive til en løsning, vi blir enige om dette, sier Iversen Stokke før onsdagens møte.

Arbeiderpartiets ferske fraksjonsleder i hovedutvalg veg, Stig Klomsten, bekrefter enigheten:

– Ap vil nå ha en løsning på Nerskogsvegen. Det er imidlertid krevende å bevilge 40-50 millioner kroner til en fylkesvei som faller utenfor alle vedtatte prioriteringer. Men nå må vi avslutte det politiske spillet om forskuttering og medfinansiering, og få bevilgningen på plass, sier Klomsten.

Han vil ikke umiddelbart hoppe på Sps forslag om å ta pengene fra Miljøpakken:

– Vi er enige om en løsning, og da skal vi finne en finansiering. Vi har funnet dekning både i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men vi har ulike budsjetter å ta det fra. Vi har 10 millioner fra før, og da skal vi klare å finne 12 millioner til, enten det er investeringsmidler, fornyingsfond, asfaltprogram eller annet, sier Klomsten til OPP.

Fylkesrådmannen har foreslått å fjerne asfaltdekket på den elleve kilometer lange og verste strekningen på fylkesveien – og erstatte det med grusdekke allerede til våren.  Det har fått nerskogsbyggen til å frese av sinne på sosiale medier, og daglig leder ved Nerskogen Handel, Toril Dullum Lund kalte forslaget en hån.

Grenda, som er delt mellom Oppdal og Rennebu, har 150 fastboende. Men med rundt tusen hytter mangedobles innbyggertallet i helger og ferier. Entreprenører og næringsaktører på Nerskogen hevder de har inntektstap som følge av den dårlige veien enkelte fraktfirma nekter å kjøre i vårløsninga.

– Vi skjønner frustrasjonen over at det foreslås grusvei, samtidig må en ha forståelse over at rådmannen må prioritere ut fra det politikerne har bevilget. Så er det opp til politikerne å omprioritere innenfor de rammene vi har, sa Iversen Stokke til OPP tidligere i dag.

– Er det i det hele tatt aktuelt i 2018 å fjerne asfalt på en fylkesvei og lage grusvei?

– Det er ikke ønskelig.

Iversen Stokke var selv på folkemøtet om vegen på Nerskogen i slutten av mai, der befolkningen kategorisk avviste grusvei som en løsning.

Høyre sitter i opposisjon i fylkesutvalget, og foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner, og slik få fast dekke på veien.

Det er et forslag hovedutvalgslederen har liten tro på:

– Jeg kan ikke forstå at 2,5 millioner kroner mer skal gi asfalt, sier Iversen Stokke til OPP.

Sp, Ap, KrF, SV og Miljøpartiet de grønne har flertall i fylkestinget, og det er blant disse partiene det nå jobbes med å finne en løsning for opprusting av Nerskogsvegen før hovedutvalgsmøtet onsdag.

Statens vegvesen foreslo fire alternativer da Nerskogsvegen ble grundig utredet tidligere i år. Grusvei var det billigste alternativet, den beste og mest langsiktige løsningen er å legge helt nytt bærelag med pukk på den verste strekningen fra demningen til høgste Skaret. Det er også det dyreste alternativet og beregnet å koste 40-45 millioner.

Under folkemøtet på Nerskogen talte Iversen Stokke varmt for det nest dyreste alternativet; forsterke dagens dekke gjennom å frese inn pukk i det eksisterende bærelaget før det legges nytt asfaltdsekket.

– Vi har snakket mest om løsningen til 20-25 millioner kroner, og vi vet at entreprenøren Peab bruker dette mye i Sverige. Det kan bli et veldig godt alternativ  om vi klarer å finansiere det, sa Stokke etter møtet på Nerskogen.

Nå er det dette alternativet som kan bli vedtatt onsdag ettermiddag.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer