Når Nye Veier skal bygge ny E6 sør for Trondheim, gir det mange jobbmuligheter, påpeker Nav. Her fra det nye toplanskrysset i Soknedal som nylig ble støpt.

Når Nye Veier skal bygge ny E6 sør for Trondheim, gir det mange jobbmuligheter, påpeker Nav. Her fra det nye toplanskrysset i Soknedal som nylig ble støpt. Foto: Statens vegvesen, arkiv

Historisk lav ledighet i Trøndelag - venter vekst i bygg og anlegg:

60 ledige i Oppdal og Rennebu

Trøndelag har historisk lave ledighetstall, men flere unge står uten arbeid. Samtidig er etterspørselen etter arbeidskraft stor, noe som gir muligheter, særlig innen bygg og anlegg, påpeker Nav-direktøren.

Arbeidsledigheten er fortsatt historisk lav i Trøndelag, slik den har vært gjennom hele 2018, skriver NAV i en pressemelding. Ferske tall for november viser at:

  • 1,8 prosent av arbeidsstyrken er helt ledig
  • Det tilsvarer 4.471 personer
  • 2.416 personer delvis ledige
  • 1.423 er arbeidssøkere på tiltak

I Oppdal står 60 personer helt uten arbeid. Dette utgjør 1.3 prosent av arbeidsstyrken og er ti færre ledige enn på samme tid i fjor.

I Rennebu er 13 helt ledige, noe som er fire flere enn på samme tid i fjor. Rennebu er blant kommunene i Trøndelag med laveste ledighet, med kun 1 prosent uten arbeid.

820 av de som går helt ledig i Trøndelag er under 25 år og andelen er stigende. Samtidig øker etterspørsel etter arbeidskraft. I november var det 379 registrerte ledige stillinger innen bygg- og anlegg i Trøndelag. Det gir en unik mulighet for å få flere ut i arbeid, påpeker regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum i pressemeldingen.

– Vi vet at behovet for arbeidskraft innen bygg- og anlegg vil være stor i årene som kommer. Stor byggeaktivitet og en storstilt veiutbygging i regionen vil generere mange nye arbeidsplasser. Dette er like mye en mulighet som en utfordring når vi ser at en så stor andel trøndersk ungdom går helt arbeidsledig, sier Wigum.

Hun viser til flere nye prosjekter innen bygg og anlegg i Trøndelag, blant annet Nye veier som vil ha en storstilt utbygging av nye E6. I perioden 2019-2027 vil Nye veier ha prosjekter fra Berkåk/Ulsberg i sør til Åsen i nord.

– Vi er nå i dialog med selskapet Nye veier om å bistå med rekruttering.  Vi ser også på muligheten til å kvalifisere arbeidssøkere nettopp mot de kommende veiprosjektene i fylket, sier Wigum.

Direktøren forteller at Nav jobber med å kartlegge prosjektenes behov for arbeidskraft.

– På toppen av byggeaktiviteten vil det være opp mot 1.000 ansatte i jobb i prosjekt under Nye veier. Her vil det være behov for rekruttering innen bygg, anlegg og servicetjenester, sier Wigum.

– Selskapene som bygger i Trøndelag trenger mye faglært arbeidskraft, men også mange lærlinger. Så mange som 100 lærlinger allerede fra 2020 og det vil være problematisk å få tak i nok folk. Så her må utdanningssektoren også utdanne flere i tillegg til at NAV får flere ledige ut i arbeid, sier NAV-direktøren.

Statistikk fra NAV viser at det hittil i år er lyst ut over 1.100 nye stillinger som tømrer og snekker i Trøndelag. Bare i november var det 91 nye stillinger. I tillegg har det i løpet av 2018 vært lyst ut over tusen nye stillinger som betongarbeider og 850 stillinger som elektriker. Dette forteller noe om behovet for arbeidskraft innen bygg og anlegg det siste året.

–  Skal vi få dekket behovet, må vi i Nav tenke nytt og samarbeide med Fylkeskommunen om utdanning. Det er blant annet snakk om mye tunnelbygging og arbeid med store, avanserte maskiner, og det er utrolig attraktive jobber.

Wigum sier de rigger seg for å møte forventingene.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert