Leder for Plan og forvaltning, Ane Hoel (t.h) i Oppdal kommune samme med bygningsrådsleder Arnt Gulaker (Ap) og bygningsrådets sekretær Marta Ottvad.

Leder for Plan og forvaltning, Ane Hoel (t.h) i Oppdal kommune samme med bygningsrådsleder Arnt Gulaker (Ap) og bygningsrådets sekretær Marta Ottvad. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

Bygningsrådslederen før «Låven» behandles tirsdag:

– Jeg var skeptisk

Siva har tegnet om det planlagte Innovasjonssenteret, men politikere er ennå i tvil før bygningsrådet behandler planene tirsdag.

Siva (Selskapet for industrivekst) har tegnet om det planlagte innovasjonssenteret, og planene krever ikke lenger så store endringer i Områdereguleringsplanen for sentrum (se sidesak). Blant annet er høyden redusert med én etasje til tre etasjer og bygget forskyves ikke inn i sambruksgata.

Tirsdag skal Siva-planene behandles i bygningsrådet i Oppdal, og politikerne har ennå ikke falt ned på hvordan de vil stemme. Rådmannen innstiller på å si ja til Sivas ønsker om endringer i Områdereguleringsplanen for sentrum.

– Det er et vanskelig spørsmål, bekrefter bygningsrådsleder Arnt Gulaker overfor OPP søndag.

Han har satt seg inn i de nye sidene av saken nå, og er fremdeles i ferd med å bearbeide alle aspektene.

– Siva begynner å komme ned på nivået vi har bedt om, og de er kommet innenfor eksisterende planer.

Han var skeptisk til bygget, og innrømmer at han fortsatt er skeptisk.

– Mitt utgangspunkt er at vi bør behandle alle likt, sier Gulaker.

– Vil løfte Oppdal

Han synes det er vanskelig å godkjenne planene, men samtidig er det også vanskelig å si nei.

Nå som Siva har kommet politikerne i møte, og fjernet en etasje, har Gulakers holdning endret seg. Han forteller at han var skeptisk i begynnelsen, fordi han følte det statlige selskapet turte fram og utfordret den to år gamle Områdereguleringsplanen for sentrum på en rekke felt.

– Jeg har ikke tatt den endelige avgjørelsen, men jeg har nok vanskeligere for å si nei nå, enn jeg hadde til de opprinnelige planene, sier han, og legger til at investeringen på 130 millioner som Siva varsler,  også betyr arbeidsplasser i bygda.

Han presiserer at han sier ikke«nei» bare for å si nei, for ham er det essensielt at Siva-bygget er innenfor lover og regler.

– Jeg kjenner ikke holdningen til de andre i bygningsrådet, men det ligger an til godkjenning nå, tror Gulaker.

– Dette er et bygg som vil gi et lite løft for Oppdal.

På OPPs nettsider har det de siste dagene vært en meningsmåling (under) der folk har svart på om de ønsker bygget. I skrivende stund er resultatet 61 prosent i favør av innovasjonssenteret, mens 39 prosent er i mot.

Artikkelen fortsetter under meningsmålingen:

Meningsmåling

Bør Siva få bygge innovasjonssenteret Låven i Oppdal sentrum?
Ja
68%
1688
Nei
32%
795

– Det har mye å si hva folk mener, mener Gulaker. Tidligere i høst har Palmer Gotheim tatt initiativ til en underskriftsaksjon mot Låven som fikk 1800 underskrifter og ble overlevert kommunen.

– Vi skal lytte til folket, og ikke dure i vei etter vårt eget hode. Jeg visste at det var sterk motstand mot bygget, men at det også er mange som er for. Når det er sånn, så er jobben til politikerne å tenke utvikling. Og jeg tror i bunn og grunn at dette prosjektet løfter Oppdal.

Han håper et samlet bygningsråd vil gå inn for innovasjonssenteret, slik at det blir et positivt vedtak.

– Det har mye å si for den videre behandlingen at vi står samlet, legger han til.

– Er fryktelig usikker

Kari Toftaker (Sp) er medlem av bygningsrådet, og hun gikk nylig ut med sitt eget forslag om å snu hele senteret 90 grader, legge det langs Rv70 og bygge det sammen med Domus og Aunasenteret med gangbru over Rv70 til Domus.

Når hun nå skal behandle Sivas foreliggende planer, innrømmer hun at hun er på tenkestadiet, sier hun til OPP søndag.

– Jeg er fryktelig usikker.

Mandag vil hun oppsøke Oppdal kommune og be om råd der, og hun vil også drøfte saken med andre politikerkolleger.

– Det er så mange elementer i denne saken, forklarer Toftaker.

– Jeg håper jeg får gode råd mandag.

Hun forteller at det kommer mange innspill fra folk, både på meldinger og via Facebook.

– Dette er en sak med trykk i. Dette er en sak som handler veldig mye om rettferdighet. Og det er et kjempedilemma her. Jeg har grublet veldig mye siden vi fikk saken forrige gang, og jeg har vært opptatt av å gjøre det som er rett, men det er vanskelig.

Hun legger til:

– Uansett hva vi sier nå er det målet om utvikling som er viktig. Samtidig avviste vi søknaden fra Skifer hotell om utbygging, fordi de ikke hadde planlagt nok parkeringsplasser, sier hun om byggetrinn to ved hotellet.

Toftaker forteller at for henne er det viktig å tenke konsekvenser på lang sikt. Og hun argumenterer fortsatt for at hennes eget forslag er en bedre løsning for alle. Det forslaget avviste Siva kontant.

– Jeg er redd vi skynder oss for fort, sier hun.

Leder i Senterpartiet i Oppdal, John Torve, var sammen med Toftaker i møte med Siva der de kom med utspillet om å flytte senteret 90 grader.

– Jeg syntes det var et godt forslag, for det ville føre til at vi fikk til et «tun» i Oppdal sentrum, mer enn trange smug som Innovasjonssenteret kanskje vil føre til.

Når han ser folkeavstemmingen på opp.no, blir han litt overrasket over at Ja-siden leder over seksti prosent av stemmene.

– Såpass ja. Det gjenspeiler nok diskusjonen. Det blir spennende å se hva som skjer. Vi i Senterpartiet har ikke bundet opp noen, de får stemme det de vil, legger han til, og forteller om en viss uenighet i gruppen.

Mer vil han ikke si:

– Det er min oppgave å sanke dem sammen etterpå, sier Torve. Da han og Toftaker hadde vært i møte med Siva med sin idé, gikk resten av Sp-gruppa ut med pressemelding om at dette var et soloutspill fra et mindretall i gruppa.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert