Oppdal IL ski- og skiskyting får 75 000 til gjennomføring av hovedlandsrennet i skiskyting for U15 og U16 14. -17. februar.

Oppdal IL ski- og skiskyting får 75 000 til gjennomføring av hovedlandsrennet i skiskyting for U15 og U16 14. -17. februar. Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Formannskapet imøtekommer alle søknadene:

Lokale arrangører får 155 000

Fire lokale arrangører fikk 155 000 kroner i støtte til ulike arrangement i 2019. Ski- og skiskyttergruppa i Oppdal IL får mest, 75 000 kroner bevilget formannskapet til vinterens hovedlandsrenn.

Formannskapet får nå søknadene til arrangørstøtte samlet etter å han gjort om på ordningen der man tidligere fikk søknader gjennom hele året.

– Vi betaler ut mindre i støtte på denne måten, selv om vi har gjort det lettere for oss selv, påpekte Trygve Sande (V).

Tor Snøve (Ap) mente det kun vil være slik i en overgangsperiode.

–  De fleste som har behov for midler vil henvende seg uansett, mente Snøve, mens Ola Husa Risan (Sp) pekte på at den nye ordningen gir bedre kontroll og en bedre søknadsprosess.

Et enstemmig formannskap delte ut arrangementsstøtten i tirsdagens møte til fire lokale arrangører. Alle fikk sine ønsker oppfylt:

  • Foreningen Mountain Brick får 15 000 til gjennomføring av Mountain Brick 2019 2. -3. mars. Arrangøren budsjetterer med 400 publikummere, 15 utstillere og 20 workshop- og konkurransedeltakere og inntekter på 76 000 kroner.
  • Oppdal alpinklubb gis 50 000 kroner til gjennomføring av hovedlandsrennet i alpine grener for U15 og U16, 2. – 7. april. Klubben budsjetterer med kroner 288 500 i inntekter, hvorav det meste kommer fra startkontigenten. Det ventes 300-400 utøvere, inkludert foreldre og trenere forventes 600-900 besøkende.
  • Oppdal IL ski- og skiskyting får 75 000 til gjennomføring av hovedlandsrennet i skiskyting for U15 og U16 14. -17. februar. Arrangøren venter 300-350 deltakere og totalt 600 besøkende. Med sponsormidler og støtte fra Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune blir finansieringen på kroner 532 750 og et ventet overskudd på 141 900 går det frem av rådmannens innstilling. , går det frem av rådmannens innstilling. Trøndelag fylkeskommune er søkt om kroner 90 000. Dette gir et budsjettert overskudd på kroner 141 009.
  • Oppdal juniorkorps med kroner 15 000 til gjennomføring av samling for Trøndelag ungdomskorps 15. – 17. Mars. Det er ventet rundt 50 deltakere i alderen 15 – 20 år fra hele Trøndelag, og et budsjett i balanse på 61 580 kroner.

Rådmannen innstilte på å gi alle aktørene det de søkte om, bortsett fra skiskyttergruppa der saksbehandler Sjur Vammervold mente anslått overskudd var så høyt at han ville justere ned støtten med 25 000 kroner.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) la frem forslag om at klubben burde få 75 000 kroner som omsøkt, noe formannskapet enstemmig sluttet seg til.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert