Bygningsrådet sender oppdrettsplan på høring:

Får ros for industrisatsing

Bygningsrådet i Oppdal applauderer planene til Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS om å bygge oppdrettsanlegg for fjellørret på Driva.

Ingen medlemmer i bygningsrådet hadde innvendinger mot prosjektet til Stein Kjartan Vik og Olav Skjøtskift i Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS da detaljreguleringsplanen ble behandlet i dag.

–  Mange er spente på planene, sa Kari Toftaker (Sp) som var den eneste som tok ordet i dagens møte. Toftaker, som selv er bonde og lokal bondelagsleder,  sa at hun er opptatt av jordvernet og har merket seg at det vil gå med noe dyrkajord for å realisere planene.

–  Jeg er opptatt av jordvern, men det vi får tilbake for den jorda som blir tatt er matproduksjon i stor skala. Det er et fantastisk godt bytte, mente Toftaker.

Ideen om et storstilt anlegget ble presentert først i OPP 26. februar 2016. Siden har har siden den gang tatt mer form. Duoen ønsker å bygge det lukkede, landbaserte oppdrettsalnegget på Driva, ved Båggåstrondvegen øst for elva. Der har det nå vært gjennomført gunnvannsundersøkelser for å sikre at kapasiteten er god nok til at fabrikken kan benytte seg av denne ressursen. Det er NVE som gir konsesjon til bruk av grunnvannet.

Anlegget skal ha egen vannforsyning fra borebrønner i området, avløpsvann skal føres til samme område som det kommunale renseanlegget og føres til en egen lagune for rensing, går det frem av detaljreguleringsplanen.

Anlegget skal være helt rømningssikkert: «Det landbaserte anlegget vil ikke medføre fare for rømming av fisk eller spredning av fiskesykdommer til vassdraget», heter det i planen.

Rådmannen ønsker prosjektet velkommen og skriver at det «vil indirekte virke positivt på folkehelsa ved at det genererer arbeidsplasser både i forhold til industri, men også kompetansearbeidsplasser. Dette vil gi oppdalinger en mulighet for arbeid, men også rekruttere arbeidstakere som kan gi økt tilflytning til Oppdal. Prosjektet kan også være med å styrke utvikling av tettstedet Driva ved en mulig økt bosetting og aktivitet ved virksomheten».

Gründerne har antydet at anlegget ferdig utbygd vil generere rundt 40 arbeidsplasser.

Rådmannen mener at «anlegget vil ha store miljømessige fordeler sammenlignet med tradisjonelt fiskeoppdrett, og bidra til å videreutvikle norsk oppdrettsnæring. Det vises også til at oppdrett kan bidra til å forebygge en framtidig matvarekrise. Rådmannen konkluderer etter dette med at tiltaket vil gi store, positive virkninger for samfunnet uten at det oppstår nevneverdige negative virkninger for miljøet».

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer