Låven slik den ser ut etter at Pir II har kuttet én etasje og utvidet passasjen mellom Aunasenterets parkeringsplass og sambruksgata.

Låven slik den ser ut etter at Pir II har kuttet én etasje og utvidet passasjen mellom Aunasenterets parkeringsplass og sambruksgata. Foto: Pir II

Ingen utsettelse av Siva-bygget i bygningsrådet:

Grønt lys for Låven

Et enstemmig bygningsråd hilser endringen av Låven velkommen og sier ja til størrelsen på bygget.

Aunasenterets arkitekt, Amund Grimstad,  ba om at behandlingen av saken ble utsatt på grunn kort frist etter innkallingen.

Dette ble avvist av bygningsrådet.

-Innkallingen har vært kjent i rett tid, sa bygningsrådets leder Arnt Gulaker (Ap) før det ble åpnet for debatt.

Siva har som OPP skrev i forrige uke kuttet én etasje, justert plasseringen av bygget og utvidet passasjen mellom bygningskroppene på de to tomtene.

Dermed er Låven innenfor gjeldende områdereguleringsplan for sentrum, og behovet for å endre reguleringsplanen for å tillate 19 meters høyde falt bort.

Bygningsrådsleder Arnt Gulaker (Ap) sa til OPP i helga at han etter justeringene var langt mindre skeptisk til planene, og gjentok dette i dagens møte.

-Jeg har vært veldig skeptisk til saken ut fra likhetsprinsippet. Nå føler jeg at vi begynner å nærme oss det vi er ute etter. Administrasjonen har jobbet hardt og vi er mål med det vi ønsker, sa Gulaker og la til:

-Jeg har snudd og funnet ut at dette er en gangbar sak å gå inn på nå. Vi bør få til dette bygget som har stor betydning for Oppdal, sa Gulaker.

Kari Toftaker, som for to uker siden tok til orde for å snu på bygget, er nå positiv til bygget:

-Jeg vil rose administrasjonen. Jeg har vært i tvil, for saken er stor og omfattende, men er innstilt på å gå for rådmannens tilrådning, sa Toftaker.

Rådmannen foreslo å si ja til Sivas justeringer, en prosess enhetsleder for Plan og forvaltning, Ane Hoel, mener er et uttrykk for at Siva kommer kommunen i møte.

Den nye  høyden på Låven ble ikke gjenstand for debatt i bygningsrådet, det ble derimot et tilleggsforslag fra Arnt Gulaker om å foreslå en såkalt innkraging på to meter av første etasje på bygget. En slik «innfelling» langs byggets fasade mot Aunasenteret måtte til for å bedre situasjonen for gående og syklende, mente Gulaker:

-Det handler om trafikksikkerhet, sa Gulaker, som fikk motbør for forslaget.

-Gjør vi dette kan det være leietakere som ikke er interessert i å flytte dit, advarte Henrik Ottersen (V). Han spurte også hvorfor dette ikke hadde vært tema for nye Bunnpris.

-Der parkerer man helt inntil bygget, påpekte han.

-Tar vi bort to meters bredde blir det kun seks meters bredde i første etasje. Da blir det smalt siden bygget fra før er åtte meter, sa Olav Martin Mellemsæter (H).

Forslaget fikk kun to stemmer og falt.

Kari Toftaker fikk hele bygningsrådet med på forslaget om å kreve 3D-modell av Låven i forbindelse med byggesaken.

Mot Venstres stemme fikk Gulaker støtte for forslaget om å sikre at et nødvendig antall parkeringsplasser blir opparbeidet utenfor Låven. Et enstemmig bygningsråd ber også om at passasjen gjennom bygget anlegges slik at den flukter med opphøyde gangfelt fra Aunasenteret.

Områdereguleringsplanen skal til sluttbehandling i kommunestyret 15. november.

Kommentarer (2)

 1. Odd Nyberg For 5 måneder siden

  Rekordlav arbeidsledighet i USA skyldes overhodet ikke statlig innovasjon. Det skyldes i hovedsak skattereformen. Bedr... Vis mer Rekordlav arbeidsledighet i USA skyldes overhodet ikke statlig innovasjon. Det skyldes i hovedsak skattereformen. Bedre - og rettferdige betingelser gir sunn konkurranse som tjener alle i et samfunn.

 2. Ingrid Mellem For 5 måneder siden

  Jeg mener det har vært trist om bygdningsrådet ikke ga grønt lys for låven. Samtidig håper jeg at de endringene som ble... Vis mer Jeg mener det har vært trist om bygdningsrådet ikke ga grønt lys for låven. Samtidig håper jeg at de endringene som ble foretatt ikke reduserer rom for innovasjon, og at bare de tradisjonelle leietakerne får plass. Jeg har et ønske om at takene på begge sider av midtpassasjen dekkes av solpanel og med et krav om produksjon av strøm til eget bruk. Lag taket til et blikkfang som passer til et signalbygg!

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. Odd Nyberg For 5 måneder siden

  Rekordlav arbeidsledighet i USA skyldes overhodet ikke statlig innovasjon. Det skyldes i hovedsak skattereformen. Bedr... Vis mer Rekordlav arbeidsledighet i USA skyldes overhodet ikke statlig innovasjon. Det skyldes i hovedsak skattereformen. Bedre - og rettferdige betingelser gir sunn konkurranse som tjener alle i et samfunn.

 2. Ingrid Mellem For 5 måneder siden

  Jeg mener det har vært trist om bygdningsrådet ikke ga grønt lys for låven. Samtidig håper jeg at de endringene som ble... Vis mer Jeg mener det har vært trist om bygdningsrådet ikke ga grønt lys for låven. Samtidig håper jeg at de endringene som ble foretatt ikke reduserer rom for innovasjon, og at bare de tradisjonelle leietakerne får plass. Jeg har et ønske om at takene på begge sider av midtpassasjen dekkes av solpanel og med et krav om produksjon av strøm til eget bruk. Lag taket til et blikkfang som passer til et signalbygg!

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert