Rennebu-ordfører Ola Øie (t.v), Ola T. Lånke, Jan Perry Lund og Børge Dahle i samtale etter ett av folkemøtene om kommunereformen.

Rennebu-ordfører Ola Øie (t.v), Ola T. Lånke, Jan Perry Lund og Børge Dahle i samtale etter ett av folkemøtene om kommunereformen. Foto: Per Roar Bekken, arkiv

Ordføreren vil komme i gang med utbedringer:

Øie godtar grusvei

Ordfører Ola Øie mener Nerskogsvegen er et katastrofeområde. Nå vil han godta grusvei som en overgangsløsning for å kunne bruke den til næringstransport også om våren.

– Fylkesrådmannen foreslår å bevilge 10 millioner kroner, fjerne asfalten og gjøre veien om til grusvei igjen. Hva synes du om forslaget?

– Jeg har sett rådmannens forslag, og jeg tenker det er viktig at ballen ruller nå, slik at vi kommer oss ut av startgropa.  Slik veien er nå er det ikke til å ha næringstransport på den.

På spørsmål om grusvei er bra nok, svarer Øie at han håper det bevilges mer penger, slik at man kan legge til rette for kanskje å se på  nye løsninger.

– På sikt må veien ha fast dekke, men nå handler alt om å komme i gang og få gjort noe. Jeg regner med at det blir en diskusjon om veistandard i møtet på onsdag, sier han.

– Vi må ikke låse oss 110 prosent fast på rådmannens forslag, sier Øie, og legger til:

– Jeg vet at de forsker på masser i skiferbruddet i Oppdal, kanskje vi kan få til et Forsknings- og utviklingsprosjekt (FOU-prosjekt), med knust skifer, som de jobber med i Minera.  Det kunne vært interessant å se på Nerskogsvegen som et slikt prosjekt. Det kan være en mulighet, tror ordføreren.

For Øie mener det er på høy tid at det nå gjøres noe, etter at han selv har jobbet med Nerskogsvegen lenge.

– Dette er en sak jeg har jobbet med i tre år, jeg har hatt flere møter med Fylkeskommunen om Nerskogsvegen, jeg har vært på Dagsrevyen, jeg tok opp temaet på talerstolen under Arbeiderpartiets landsmøte, jeg har invitert til folkemøte på Nerskogen og hatt møte med x antall fylkespolitikere om veien, sier Øie.

Budskapet er at årsdøgnstrafikk (ÅDT) ikke alltid må legges til grunn for å gjøre noe med veier.

– For oss er hyttefolket like viktig som laksen, presiserer han, og mener med det at hyttenæringen er for Rennebu og Oppdal det lakseoppdrett er for de trønderske kystkommunene.

– Vi har satt fokus på veien, fylkespolitikerne må gjøre noe, sier han.

– I forkant av Nato-øvelsen Trident Juncture var det tema at kanskje det oppstod ødeleggelser som Forsvaret må erstatte, har man sett på det?

– Jeg har ikke oversikt om det har skjedd noen skader på veien. Jeg har ikke vært i kontakt med fylkesadministrasjonen etter øvelsen, men jeg vet at det var tema å eventuelt plusse på erstatningene i en eventuell bevilgning. Jeg regner med at de tar opp dette i hovedutvalgsmøtet.

Øie legger til:

– Vi må se på om det går an å få til en pakke. Det er viktig å komme i gang nå, vi kan ikke leve med veien som den er. Den er rene katastrofeområdet.

Kommentar (1)

  1. Harald Kr. Jære For 6 måneder siden

    For mange år siden, før vi fikk asfaltvei i 2007 ble veien gruset med knust skifer. Resultatet ble katastrofe, det ble m... Vis mer For mange år siden, før vi fikk asfaltvei i 2007 ble veien gruset med knust skifer. Resultatet ble katastrofe, det ble mange punkteringer, skarpe skiferfraggmenter gikk gjennom bildekka.

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Harald Kr. Jære For 6 måneder siden

    For mange år siden, før vi fikk asfaltvei i 2007 ble veien gruset med knust skifer. Resultatet ble katastrofe, det ble m... Vis mer For mange år siden, før vi fikk asfaltvei i 2007 ble veien gruset med knust skifer. Resultatet ble katastrofe, det ble mange punkteringer, skarpe skiferfraggmenter gikk gjennom bildekka.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert