Denne hytta i Grønnlia ved Skarvatnet ble jevnet med jorden av snøskredet.

Denne hytta i Grønnlia ved Skarvatnet ble jevnet med jorden av snøskredet. Foto: Morgan Frelsøy

NVE har kartlagt skredfaren i hele kommunen:

105 hytter er skredutsatt

NVEs nye faresonekart for Oppdal viser at 28 boliger og 105 fritidsboliger ligger innenfor sonen for tusenårsskred. Den eneste hytta innenfor hundreårssonen ble tatt av skredet som gikk på Skaret i vinter.

Det viser nye kart som er utarbeidet for Oppdal kommune, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding. NVE mener dette er bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfaren i kommunen.

Faresonekartene viser at 28 boligbygg og 105 fritidsboliger ligger innenfor 1/1000 faresonen. Kun en fritidsbolig ligger innenfor 1/100-faresonen, og det er fritidsboligen som ble tatt av skred på Skaret i vinter. Flere typer skred er aktuelle, med snøskred og sørpeskred som de dominerende prosesser. Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred.

De kartlagte områdene er Oppdal, Lønset, Støltverråa, Landlaupet, Stenbueng, Nausthaugen, Storlidalen, Klevgardan, Engan, Nestavollan og Skarvatnet.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Oppdal kommune. Med faresonekartene som NVE nå har fått utarbeidet, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier fungerende regionsjef Mads Johnsen i pressemeldingen.

Denne kartleggingen har vært gjennomført uavhengig av snøskredet som gikk i februar i år der en hytte ble knust til pinneved øst for Skarvatnet.

Hendelsen førte imidlertid til at også hytteområdene ble inkludert i kartleggingen selv om NVE prioriterer skredsikring i boligområder fremfor hyttefelt.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene i Oppdal kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert