Oppdal videregående skole kan få utvidet landslinje for alpint når skolens lokaler nå skal utbedres for 209 millioner kroner. Bildet er fra en tidligere sponsorsatsing for oppdalsalpinistene med  banksjef Frøydis Aalberg Jacobsen sammen med trenere, lærere og alpinister fra Oppdal videregående skole.

Oppdal videregående skole kan få utvidet landslinje for alpint når skolens lokaler nå skal utbedres for 209 millioner kroner. Bildet er fra en tidligere sponsorsatsing for oppdalsalpinistene med banksjef Frøydis Aalberg Jacobsen sammen med trenere, lærere og alpinister fra Oppdal videregående skole. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

OVS utbedres og kan få utvidet alpinlinje:

Rustes opp for 209 mill.

Fylkesrådmannen vil bruke 209,3 millioner kroner på å utbedre Oppdal videregående skole for å ta imot 300 elever. Alpinlinja kan bli utvidet.

I fylkesrådmannens skolebruksplan-innstilling til Hovedutvalg for utdanning i fylkeskommunen går det frem at det jobbes med læringsareal for en kapasitet på inntil 300 elevplasser ved Oppdal videregående skole (OVS). Dette er 30 flere elevplasser enn i dag.

Prosjektet har en prislapp på 209,3 millioner kroner og skal utvikles med sikte på å stå ferdig til skolestart i 2022.

Denne investeringen kommer i tillegg til den nye idrettshallen som nå tar form et steinkast unna skolen, som har en prislapp på 100 millioner kroner.

OVS har i dag 271 elevplasser, hvorav 92 er innenfor idrettsfag.

Skolen har alpint som landslinjetilbud, og fylkesrådmannen bekrefter at det «vurderes å øke antallet elevplasser innen alpint, uten at skolens samlete elevkapasitet endres vesentlig».

En slik satsing skjer til tross for at prognosene for elevtallsveksten for Trøndelag som er gitt av Statistisk sentralbyrå i 2018 viser en nedgang i aldergruppen 16-18 år fra 2030.

Kommunen leier lokaler til voksenopplæringen for 75 elever. I saksfremlegget går det frem at skolen «har betydelige utfordringer med dagens bygningsmasse, spesielt gjelder dette i forhold til krav i regelverk. I deler av skoleanlegget er det spesialrom for opplæringstilbud som ikke inngår i skolens tilbudsstruktur. Det må leies lokaler til opplæringen innen Bygg og anleggsteknikk utenfor skolen da det ikke er arealer for dette ved skolen», skriver fylkesrådmannen.

Fylkestingspolitiker og nestleder i Hovedutvalg for næring, Kristian Torve (Ap) fra Oppdal, mener den lenge varslede opprustingen av OVS nå rykker nærmere.

– Flertallspartiene i fylket vil holde trykket på å ruste opp skolesektoren og bygge nye skoler, sier Torve i en kommentar til OPP. Han viser til at Heimdal videregående skole nettopp er utbygd for 1 milliard kroner.

– At Oppdal skal være med på denne oppturen er helt naturlig. At fylket bruker over 300 millioner kroner på å ruste opp OVS når årskullene har en nedgang, viser at man er opptatt av å utvikle Oppdal videre. Dette er et signal om at skolen skal bestå og være med på dekke næringslivets behov i fremtiden, sier Torve.

Hovedutvalg for utdanning behandler fylkesrådmannens innstilling til ny skolebruksplan 14. november, og vedtas endelig av fylkestinget 12. desember.

kristian

Fylkestingspolitiker Kristian Torve (Ap) fra Oppdal.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert