Harald og Anne Brit Jære kom i juni over denne jervefamilien på fire uti Storlidalen. I Oppdalsfjellene skal det ikke forekomme jervyngling.

Harald og Anne Brit Jære kom i juni over denne jervefamilien på fire uti Storlidalen. I Oppdalsfjellene skal det ikke forekomme jervyngling. Foto: Harald Kristian Jære, arkiv

181 kull er påvist i Norge og Sverige:

Stor økning i jervbestanden

Den skandinaviske jervbestanden har økt med 32 prosent siden i fjor.

Antall påviste jervkull har økt både i Norge og Sverige. Det er dokumentert 181 jervekull i de to landene, og det er en oppgang på 32 prosent fra i fjor, opplyser Rovdata.

Mens det i Norge i år er påvist 57 kull, en oppgang på 42,5 prosent fra i fjor, er det i Sverige påvist 124 kull, som er en økning på 27,8 prosent. Det gir til sammen 181 kull i Skandinavia, som er opp 44 kull, eller 32 prosent, fra 2017, ifølge Rovdata.

– Vi har sammenstilt nasjonale data fra Norge med tall fra Sverige og ser at både antall jervekull og antall voksne individer i den felles skandinaviske jervebestanden har økt siden i fjor, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg, til eget nettsted.

I Norge er bestanden over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull. Oversiktskartet over bestanden viser at det er registrert fire ynglinger i Trollheimen/Dovrefjell-området, og totalt 17 ynglinger i region 6 som omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal.

Tidligere i år er det dokumentert to jervkull i Oppdalsfjellene, der det er bestemt at det ikke skal forekomme jervyngling av hensyn til den omfattende beitenæringa.

Med utgangspunkt i snittet av antall påviste jervekull i Skandinavia de tre siste årene beregnes det hvor mange voksne jerv det er i populasjonen. Kindberg forklarer at modellen tar hensyn til at både årets og de to foregående års reproduksjoner påvirker størrelsen på bestanden.

Den skandinaviske bestanden beregnes i år til 890 voksne jerver som er ett år eller eldre, og det er litt høyere enn i fjor.

Den norske delen av bestanden utgjør anslagsvis 307 individer, mens den svenske delen av bestanden utgjør 583 jerver og har økt med 12 prosent siden i fjor.

– I Norge har antall kull gått opp fra i fjor mens antall voksne jerv i bestanden har gått litt ned, fra 324 i fjor til 307. Dette er imidlertid en såpass liten endring at bestanden anses for å ha holdt seg stabil, forklarer Kindberg.

På senvinteren, våren og sommeren pågår det en omfattende registrering av hi hvor det er født valpekull i løpet av vinteren. I Norge utføres feltkontrollene av personell fra Statens naturoppsyn (SNO), mens tilsvarende registreringer i Sverige utføres av Länsstyrelsene, i enkelte områder i samarbeid med samebyene.

Det innsamlede feltmaterialet blir deretter kvalitetssikret av Rovdata her hjemme og Viltskadecenter i vårt naboland.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert