Skjermbilde 2018-11-12 kl. 10.28.07

Fylkeskommunen har ikke råd til fast dekke:

Vil lage grusvei på Nerskogsvegen

Fylkesrådmannen vil fjerne asfalt og lage grusvei over Nerskogen. Alt for dårlig, mener Høyre.

Fylkesrådmannen mener fylkeskommunen ikke har råd til å bruke 40 millioner for en fullgod utbedring av Nerskogsveien. I stedet foreslår fylkesrådmannen å bruke 10 millioner kroner på å fjerne asfalten og lage grusvei over Nerskogen.

– Alt for dårlig, vi må ha fast dekke, sier fylkespolitiker Ingvill Dalseg (H) før onsdagens møte i fylkesutvalg veg i Trøndelag fylkeskommune. Der foreslår Høyre å bruke 12,5 millioner kroner på vegen, og mener det vil gi nytt, fast dekke fra demningen på Granasjøen til Skaret.

Ekstrabeløpet på 2,5 millioner kroner tar Høyre fra fellespotten for midler til veivedlikehold i fylket.

Utfordringen er at dette ifølge Statens vegvesens egen rapport heller ikke er nok til en såkalt enkel løsning med asfaltering av den eksisterende veien.

Statens vegvesen har utredet fire alternative løsninger for utbedring av Nerskogsvegen. Det ble presentert for nerskogsbyggen og kommunene i vår.

1. Grusveg – 10 millioner

2. Asfalt, enkel løsning – 15-20 millioner

3. Innfresing av masser i vegen, kombinert med alt 2: – 22-25 millioner

4. Masseutskifting 40-45 millioner, nytt 30-40 cm bærelag med pukk og nytt asfaltdekke

Vegvesenet har anbefalt den siste løsningen som vil gi permanent aksellast på ti tonn. Det vil også grusvei gi.

Fylkesrådmannen har gått gjennom de fire alternativene, og mener det ikke er forsvarlig ut fra veiens trafikkmengde å prioritere 40-45 millioner til en fylkesvei i såkalt klasse D, som er lokale samleveger med begrenset næringstrafikk.

Nerskogsvegen har en årlig årsdøgntrafikk på 260 kjøretøy per dag, men i  helger og ferier er trafikken mye større. Nerskogen har rundt tusen av Rennebus to tusen hytter, og i en hytteundersøkelse i 2016 ble den dårlige Nerskogsveien trykket fram som det mest negative ved å ha hytte i Rennebu.

I sakfremlegget innrømmer fylkesrådmannen at riksveien preges av dårlig dekke og bæreevne, «stedvis nærmer det seg vegbrudd».

Likevel lander fylkesrådmannen på grusvei.

«Det vil ikke bli problemfritt i teleløsningen, men fremkommelig. Det vil uansett bli langt bedre enn det som er tilfellet per i dag.», mener fylkesrådmannen. Som imidlertid innrømmer at løsningen neppe vil bli godt mottatt i Oppdal og Rennebu.

«Den anbefalte løsningen er ikke forankret hos kommunene. Dersom denne løsningen vedtas vil fylkesrådmannen måtte ha en dialog med kommunene om løsningen før tiltak gjennomføres.»

I 2016 trodde fylkeskommunen at Oppdal og Rennebu kommuner ville bidra med fem millioner hver til en opprusting av veien i tillegg til ti millioner fra fylkeskommunen. Men kommunestyret i Oppdal påpekte at dette var tenkt som forskuttering. En slik løsning vil ikke lenger fylkesrådmannen gå med på.

– Vi kan ikke forlange at kommunen er med og betaler for en fylkesvei, sier Ingvill Dalseg.

Hun er enig i at 12,5 millioner er for lite.

– Vi burde ha gitt 20 millioner for å få en skikkelig standard på Nerskogsvegen, sier Dalseg.

Arbeidet med Nerskogsvegen ble utsatt i påvente av Nato-øvelsen Trident Juncture der det var mye trafikk over Nerskogen.

Men ødeleggelsene var små, og Dalseg mener eventuelle erstatnigner fra Forsvaret må sees på som en bonus.

Hun tror på flertall for Høyres forslag:

– Vi håper og tror at vi kommer fram til en middelvei, og at vi får flertall, sier Dalseg og peker på at Nerskogen har hatt en betydelig hyttevekst de siste årene og er en viktig motor i næringsutviklingen både i Oppdal og Rennebu.

Næringsaktører har på møter forklart at de har store ekstrakostnader fordi transportører ikke vil kjøre den verste drøy mil lange strekningen fra høgste Skaret til demningen på Granasjøen. I stedet kjører de om Rennebu.

– Vi har hørt at ambulansene vegrer seg for det samme. Da begynner det å gå på liv og helse løs, sier Dalseg.

– Vi må ha minimumsstandard på veiene våre og det ingen tvil om at Nerskogvegen er en av de dårligste veiene i Trøndelag.

– Forslaget fra Høyre er et absolutt minimum. Høyre mener likefullt at det vil ivareta behovet for en oppgradering med fast dekke. Nå håper vi de andre partiene støtter Høyres forslag” sier gruppeleder for Høyre, Pål Sæther Eiden.

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Erling Borthen
Erling Borthen
1 år siden

Dette har vært en sak i mange år ! manglende vedlikehold må da være spart i massevis ? og står vel på konto ? Sørg for en vei med den standard som er normal i dag (asfalt). Det betales skatter og avgifter, samt bompenger på høyt nivå … her må det kunne skaffes midler ! Er en totalsvikt fra det offentlige om dette ikke ordnes.