Rådmann Dagfinn Skjølsvold og ordfører Kirsti Welander traff initiativtakerne fra Innset, Havdal, Gisnås og Ulsberg i fjor vinter. Her med to av dem, Erlend og Vemund Eithun.

Rådmann Dagfinn Skjølsvold og ordfører Kirsti Welander traff initiativtakerne fra Innset, Havdal, Gisnås og Ulsberg i fjor vinter. Her med to av dem, Erlend og Vemund Eithun.

Initiativtaker til grensejustering kritisk til tidsbruken:

– Virker vanskelig å ta en avgjørelse

Initiativtaker Erlend Eithun sier innbyggerundersøkelse har vært foreslått før, og er kritisk til tidsbruken.

Kommunal og moderniseringsdepartementet skriver i en pressemelding fredag at de sender saken om grensejustering tilbake til Fylkesmannen med beskjed om å utrede enda mer i befolkningen hva de mener. Departementet ber fylkesmannen skaffe den nødvendige informasjonen innen 1. juli 2019, slik at departementet kan sluttbehandle saken i løpet av 2019. Da kan en eventuell grensejustering iverksettes fra 1. januar 2021.

Erlend Eithun var en av initiativtakerne til grensejusteringen, og mener saken tar lang tid. Søknaden ble sendt på etterjulsvinteren for snart to år siden.

– Det var foreslått allerede i forrige utredning at man skulle foreta en uavhengig undersøkelse i befolkningen, men det ble ikke gjort, sier Eithun.

– Men hvis departementet mener det må gjøres, så må det det.

Han legger til:

– Det virker som at departementet har utfordringer med å ta en avgjørelse.

Eithun legger til at det er mange måneder siden ordfører i Oppdal, Kirsti Welander, foreslo at et uavhengig selskap skulle foreta undersøkelsen, slik at man ikke skulle kunne tvile på hva som var folkets mening i denne saken.

– Føler du at resultatet fra innbyggerinitiativets underskriftskampanje settes i tvil av departementet?

– Vi mener vi har gjort det ærlig og redelig, og samlet underskrifter. Det er rart at de setter spørsmålstegn ved det, vi spurte kun folk som var over 18 år. Og de var godt opplyst om hva det var de skrev under på, sier Eithun.

– Jeg har ikke flere kommentarer, vi må få saken ut av verden snart, det har tatt lang tid. Ting i grendene stanser opp, vi føler kommunen setter ting på vent her.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert