Den nye bygdekafeen holder til i Lønset tremiljø og skal innvies etter dagens juletretenning.

Den nye bygdekafeen holder til i Lønset tremiljø og skal innvies etter dagens juletretenning. Foto: Privat

Innvier nytt treffpunkt i grenda:

Åpner kafé på Lønset

Nå innvies den nye bygdekafeen på Lønset som skal være en møteplass for å klekke ut ideer for mer tilflytting til grenda.

–  Dette blir et nytt treffpunkt i grenda, sier Linda Mai Helmersen Weiseth til Radio E6.

Hun er til daglig driver av Bortistu Gjestegard i Storlidalen, men avviser at den nye kafeen i det gamle samvirkelaget, nå Lønset tremiljø, blir en avdeling av Bortistu. Men kompetansen fra serveringsvirksomhet kommer nok likevel godt med.

Helmersen Weiseth sier dette om bakgrunnen for det nye tilbudet:

–  Det startet med prosjektet Fritt liv på Lønset, der en gjeng ildsjeler definerte mål om økt bosetting for å få flere barnefamilier til å flytte hit slik at vi kan opprettholde oppvekstsenteret.

Oppvekstsenteret med barnehage og skole er utsatt med tanke på nedleggelse. Kommunestyret har fredet driften ut dette skoleåret og skal ta til våren ta stilling til hva som skal skje videre. Årsaken er sviktende rekruttering til barnehagen og elevtall i skolen.

–  Vi har alt, men mangler boliger til de som ønsker å flytte hit. Da trenger vi et treffpunkt der privatpersoner og næringsliv kan treffes for å skape videre utvikling, sier Helmersen Weiseth.

Ildsjelene er opptatt av å skaffe flere boliger og arrangerte forrige mandag et informasjonsmøte med representanter fra kommunen, der temaet var tomtesituasjonen og saksbehandling i fradelingsspørsmål.

–  Det var stor interesse for møtet og mange spørsmål, sier hun og legger til at det er opprettet et eget aksjeselskap som skal ha husbygging på Lønset som eget prosjekt.

  –  Er det mulig å stikke innom for en kaffekopp uten å delta i debattenom tilflytting?

– Alle som vil stikke innom kafeen er velkommen, om det er hyttefolk, turfolk eller innbyggere, sier Linda Mai Helmersen Weiseth.

Den nye bygdekafeen holder til i lokaler som eies av Haldor Strand. Her blir det åpent mandag, onsdag, fredag og lørdag og kafeen innvies under dagens julegrantenning.

Det har også tidligere vært drevet kafévirksomhet på Lønset. Et steinkast unna butikken i Lønset sentrum, på østsiden av Storlidalsvegen stod en gang grendas overnattingssted og kafeteria, Elvelund hotell.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Elvelund hotell Lønset nett

Elvelund Hotell på Lønset var en staslig bygning der det ble drevet hotell og kafeteria til 1970-tallet. Bygningen ble revet ti år senere. Foto: Arkiv

Den tidligere hovedbygningen på tomta ble satt opp i 1907 av Halvor August Sivertsen Gravaune (1854-1928), selv ugift og som fikk eiendommen i gave fra sine foreldre.

Gravaune jobbet som baker, og eiendommen ble brukt som bakeri, kafé og gjestgiveri, skriver Grete Høgset om i gards- og slektshistorien om Lønset og Storlidalen.

Rundt 1930 overtok Kristine E. Liabø Emang (1885-1975) over driften av gjestgiveriet.

I tillegg til overnattingsvirksomheten drev hun med kafévirksomhet å helårsbasis frem til slutten av 1960-tallet. Elvelund ble benyttet som pensjonat frem til 1970-tallet, men etter flere år med forfall ble bygget revet på 1980-tallet, skriver Høgset.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert