MØTTE OPPDALSORDFØREREN: initiativtakerne til grensejusteringen inviterte ordfører og rådmann fra Oppdal på samtale i februar 2017.

MØTTE OPPDALSORDFØREREN: initiativtakerne til grensejusteringen inviterte ordfører og rådmann fra Oppdal på samtale i februar 2017.

Departementet sår tvil om flertallet ønsker grensejustering i Rennebu:

Krever ny innbyggerundersøkelse

Kommunal og moderniseringsdepartementet vil ikke flytte fire kretser i Rennebu over til Oppdal før de vet om innbyggerne egentlig vil det.

Departementet sender derfor saken om grensejustering tilbake til Fylkesmannen i Trøndelag for mer utredning.

Innbyggere i de fire kretsene Innset, Gisnås, Ulsberg og Havdal sør i Rennebu fremmet 26. januar 2017 om å bli flyttet over fra Rennebu til Oppdal. Sammen med søknaden fulgte underskrifter fra 203 innbyggere i området.

I søknaden viser de til at kretsene både gjennom geografiske, historiske, sosiale, kulturelle og praktiske forhold har tilknytning til Oppdal kommune.

Men departementet vil ikke avgjøre grensejusteringen enda.

– Jeg forstår at folk ønsker raske avklaringer i slike saker, men det er utfordrende når det sås tvil om innbyggernes synspunkt ble samlet inn på en god måte. Jeg mener derfor at vi må få bedre informasjon om hvilke synspunkt innbyggerne i området har til dette spørsmålet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Også etter at initiativtakerne la fram underskriftslista ble det sådd tvil om underskriftsaksjonen.

Erlend Eithun avviste i et møte med fylkesmannen og kommunene påstander om at enkelte ikke visste hva de skrev under på da navnelistene gikk rundt i grendene for å samle støtte til innbyggerinitiativet.

– Det har vært mulig for folk å be om å bli strøket av lista, og det har vi tillatt. De fleste som har skrevet seg på har ikke angret, og vi har også blitt kontaktet av nye som ville bli med, noe som ikke var mulig etter at fristen gikk ut, sa Eithun til OPP i fjor.

Departementet ber fylkesmannen skaffe den nødvendige informasjonen innen 1. juli 2019, slik at departementet kan sluttbehandle saken i løpet av 2019. Da kan en eventuell grensejustering iverksettes fra 1. januar 2021. Fylkesmannen blir samtidig bedt om å ha dialog med Kartverket for å skissere en eventuelt ny kommunegrense mellom Oppdal og Rennebu.

Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne i denne saken.

Det blir opp til Fylkesmannen å avgjøre hvordan en slik innbyggerinvolvering skal foregå.

Departementet håper å få en avklaring raskt.

Varaordfører Ingvill Dalseg i Oppdal sier til OPP at det er bra at departementet vil høre hva folk mener i denne saken.

– Det er en viktig avgjørelse som skal tas, og innbyggerinvolvering er bra. Men snart må vi få en avklaring så alle parter får forutsigbarhet slik at man kan gå videre, enten som før, eller med prosessene.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert