Kirsti Welander viet Silje Solli Andreassen og Pål Nilsgård i ordførerens andre vielse lørdag 17. mars.

Kirsti Welander viet Silje Solli Andreassen og Pål Nilsgård i ordførerens andre vielse lørdag 17. mars. Foto: Vegard Antonsen

­­­Travelt å vie brudepar i Oppdal:

Ber om vigselsvikarer

Ordfører Kirsti Welander og varaordfører Ingvill Dalseg bør ha vikarer som vigslere, mener rådmannen.

Fra 1. januar overtok kommunene vigselsrett fra domstolene, og kommunestyret bestemte at ordfører og varaordfører skulle gjennomføre vielsene.

Så langt i år har Kirsti Welander og Ingvill Dalseg viet ti par, fem utenom rådhuset og fem på rådhuset. Vielsene utenom rådhuset har vært i privat hjem, på hytta eller i selskapslokaler. Fire av vielsene utenom rådhuset har vært på lørdager.

Kommunestyret vedtok at ordningen skulle evalueres på slutten av 2018, og rådmannen peker på at kommunen selv med to vigslere er sårbare, spesielt i ferier og helger når ordfører og varaordfører gjerne også har andre oppdrag.

Normalt tilbys vielser i kontortida på fredag, men de to vigslerne i Oppdal har vært imøtekommende også på lørdager, påpekes det i saken politikerne får på bordet neste torsdag. Der foreslås det at det utpekes to ekstra vigslere som kan avlaste ordfører og varaordfører.

Hvis ikke frykter rådmannen at en må stramme inn på muligheten for å stille opp på vielser på lørdag. Erfaringen er at flere utenbygdsboende, og særlig hytteeiere, ønsker å ha vielsen i Oppdal. Det kan det bli mer av i framtida, og av den grunn er det godt å ha flere vigslere, mener rådmannen som ønsker at Oppdal kommune skal være en serviceinnstilt kommune.

De fleste sammenlignbare kommuner har 3-4 vigslere, gjerne også fra administrasjonen for å ha partinøytrale vigslere, påpekes det i saken.

I Oppdal tilbys vigsler to fredager månedlig, i to av årets måneder er det satt opp tre fredager, i kontortida. Ordningen med vigsler har fungert godt, mener rådmannen og parene som har blitt viet har vært fornøyd.

Rådmannen går derfor inn for at kommunestyret peker ut to ekstra vigslere, som får ekstra betalt for jobb og reise dersom vielsen foregår utenom kontortid.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert