Grunneierne Ovar Ottesen og Per Ole Bjørndal håper på politisk snuoperasjon for å få med hyttefeltet i Stølen som ble tatt ut da formannskapet behandlet ny arealplan. Torsdag sender kommunestyret planen på høring.

Grunneierne Ovar Ottesen og Per Ole Bjørndal håper på politisk snuoperasjon for å få med hyttefeltet i Stølen som ble tatt ut da formannskapet behandlet ny arealplan. Torsdag sender kommunestyret planen på høring. Foto: Per Ole Aalberg

Formannskapet tok ut hyttefelt i Stølen:

Håper på snuoperasjon

Grunneierne Ovar Ottesen og Per Ole Bjørndal håper kommunestyret endrer på formannskapets vedtak og tar inn igjen hyttefeltet i Stølen som ble fjernet fra arealplan-forslaget.

I kveld oppsøker Ottesen gruppemøtene i de politiske partiene for å forsøke å få til en snuoperasjon før torsdagens kommunestyremøte.

–  Jeg stusset over vedtaket og skjønner ikke hvordan politikerne kan si nei. Det er et linjeskifte, sier Ovar Ottesen til OPP.

Da formannskapet behandlet kommuneplanens arealdel for to uker siden valgte et enstemmig utvalg å trosse rådmannens innstilling og ta ut Ovar Ottesens innspill om å bygge ut hytter på nærmere 50 dekar i Stølen. Arealet ligger midt i Stølen skisenter, mellom World cup-løypa og Ekkerenget og er populært blant frikjørere og kan gi rom for rundt 70 fritidsboliger.

Inkludert i den samme teigen er også et seks dekar stort område som tilhører naboen Per Ole Bjørndal.

Det var Trygve Sande (V) som fikk resten av formannskapet med på å kutte feltet ut fra fritids- og beiteinteresser. I det samme møtet ble det satt en stopper for videre utbygging i Gjevilvassdalen da alle innspill på Resset ble avvist.

–  Det er ikke mye frikjøring i dette området i Stølen. Det foregår i bekkdalen lenger nord, påpeker Ottesen.

Han  håper at kommunestyret snur torsdag, og sender arealplanen inkludert hans prosjekt, på høring.

– Valget ble tatt i forrige rullering da det ble prioritert hyttebygging i heisnære områder, blant annet i Vangslia og Stølen. Denne strategien er blitt bekreftet av fylkesmannen, senest da Per Ole Bjørndal fikk godkjent Gardligrenda i Stølen, sier Ottesen.

For fire år siden fikk Bjørndal omregulert 35 dekar som grenser til Ottesens eiendom. Der foreligger det nå, som OPP skrev forrige torsdag, en detaljreguleringsplan for 58 hytter. I et leserbrev i avisen påpekte Bjørndal at denne omreguleringen var helt i tråd med gjeldende arealplan og han mente politikerne var «vinglefanter» som hadde tatt ut Ottesens innspill.

Begge ser fordelen ved at de to arealene kan utvikles parallelt. Det vil blant annet bety mye for å redusere kostnadene til infrastruktur.

– Masterplanen som ble utarbeidet slo fast at det skulle bygges ut i heisnære områder og dette ble fulgt opp i arealplanen. Når politikerne tar ut areal på denne måten blir det veldig uforutsigbart for de som driver med utvikling, påpeker Bjørndal. Han trekker frem at den samme utbyggingsfilosofien ligger til grunn for Lars Wenaas og Ola Mæhles nye utbyggingsområde Vangslia fjellandsby.

–  Dette feltet ligger også mellom heistraseene, og jeg har ikke registrert at politikerne har protestert på det, påpeker Bjørndal.

Begge mener utbygging nær heisområdene demper presset på Gjevilvassdalen, der formannskapet sa nei til alle innspill om videre hyttebygging på Resset.

De har ikke oppfattet at satsingen i verken Vangslia aller Stølen legger bånd på heisselskapets utviklingsmuligheter.

–  Wenaas har ikke kommet med innvendinger, og i Vangslia er han selv med på utbygging. Vi har hatt møter med heisselskapet, de ønsker satsingen velkommen, og det skjønner jeg, for dette gir jo økt trafikk i skibakkene, sier Per Ole Bjørndal.

–  Toget er gått for såkalte varme senger i heisnære områder. Utviklingen av det tilbudet er nå konsentrert til sentrum, mens i dalstasjonene baserer man seg på fritidsboliger, påpeker Ovar Ottesen.

  –  Vil politikerne lytte til innspillet deres?

–  Jeg har trua på at det går, svarer Ovar Ottesen, og får bekreftende nikk fra Per Ole Bjørndal.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert