Ane Hoel har ansvaret for å effektuere vedtaket i kommunestyret torsdag.

Ane Hoel har ansvaret for å effektuere vedtaket i kommunestyret torsdag.

Jobber på spreng etter tvangsvedtaket torsdag:

Kan ikke love skiløype til jul

Kommuneadministrasjonen jobber på spreng for å få lagt skiløype på Gjevilvassveien til jul. Men det er mange hindringer i veien.

Kommunestyret vedtok torsdag å gå til ekspropriasjon av retten til å legge skiløype på Gjevilvassveien. Dermed sender kommunen i dag en begjæring om skjønn til tingretten.

Men resultatet av et skjønn vil ikke være avklart på lang tid. Derfor vil kommunen kreve såkalt forhåndstiltredelse for å legge skiløype på veien inntil skjønnet er avklart og endelig fastslått. Dette sendes fylkesmannen.

– Vi jobber på spreng, og ser hva vi får gjort i løpet av dagen. Men det er mye formalia som skal på plass med kart og nummerering av eiendommer, sier enhetsleder Ane Hoel i plan og forvaltning til OPP.

Hoel har vært i kontakt med fylkesmannen i morgentimene.

– Hvis de får oversendt papirene fra oss raskt, skal de jobbe for å avklare spørsmålet om forhåndstiltredelse før jul. Men de kan ikke love noe, og jeg kan ikke love at vi får sendt over brevet til fylkesmannen i dag, sier enhetsleder Ane Hoel til OPP fredag.

I mellomtiden er bommen nede på Gjevilvassveien der det verken er brøytet eller kjørt opp skispor.  På gjevilvassveien.no ble det 5. desember lagt ut informasjon om at veien er stengt, men at grunneiere har varslet fra om at de vil brøyte veien i vinter. Det har så langt ikke skjedd.

Oversikten viser at 61 av 109 grunneiere på veien sier ja til frivillig avtale, 27 vil ikke inngå avtale, mens 21 ikke har svart på kommunens brev.

Det er ikke usannsynlig at motstanderne av ekspropriasjonen vil klage på torsdagens kommunestyrevedtak. Skulle fylkesmannen gi kommunen forhåndstiltredelse, er det også trolig at det kommer en klage på dette vedtaket. Den klagen må isåfall gå til departementet for avgjørelse.

Spørsmålet er om en klage på en forhåndstiltredelse kan stoppe kommunens intensjon om å få skiløype på veien i vinter, helst før jul.

– Hovedregelen er at en klage ikke har oppsettende virkning, sier Hoel til OPP.

Til Radio E6 sier ordfører Kirsti Welander at hun forventer at fylkesmannen i sin behandling av saken legger vekt på  at et stort flertall av grunneierne på veien sier ja til frivillig avtale.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert