Tore Fagerhaug i arbeid med å fikse ei gammel dør, flankert av Johs Grødal og Harald Storli fra dugnadsgjengen sammen med Inge Lauritzen (bak) i samtale med Ola H. Vognild og Anne Lise Fløttum. Til hørey Aase Anita Midtskog. Bildet er tatt i forbindelse med en reportasje i OPP i 2015.

Tore Fagerhaug i arbeid med å fikse ei gammel dør, flankert av Johs Grødal og Harald Storli fra dugnadsgjengen sammen med Inge Lauritzen (bak) i samtale med Ola H. Vognild og Anne Lise Fløttum. Til hørey Aase Anita Midtskog. Bildet er tatt i forbindelse med en reportasje i OPP i 2015. Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Orienterte om uroen blant frivillige og sykmeldte ansatte:

Lukket museumsdebatten

Uroen ved Oppdalsmuseet, som har ført til sykmeldinger blant de ansatte og at en stor del av de frivillige har lagt ned arbeidet, drøftes bak lukkede dører i kommunestyret.

Styreleder Jo Skorem og daglig leder Inge Lauritzen i kulturhusforetaket orienterte mandag kommunestyret om drifta ved Oppdalsmuseet.

Bakgrunnen er samarbeidsutfordringen mellom ansatte og de frivillige som har ført til at ansatte er sykmeldt og at de frivillige har lagt ned arbeidet. De frivillige har omtalt situasjonen i to brev, et i oktober og et nytt som OPP refererte torsdag, og som ble delt ut i dagens kommunestyre.

Det blottlegges situasjonen ved museet ytterligere:

  • Ansatte sykmeldt på ubestemt tid
  • De frivillige er ikke årsaken til sykmeldinger og uro
  • Uenigheten skyldes ulikt syn på drift og organisasjonsform
  • Det sløses med ressursene
  • En arbeidslivspsykolog ble for to år siden koblet inn for å løse «gryende samarbeidsproblemer».

-Situasjonen har vært en personlig belastning, innrømmet avdelingsleder Heidi Pawlik Carlson i OPP 29. november. Hun bekreftet overfor avisen i forrige uke at hun er sykmeldt.

Styreleder Jo Skorem hadde en gjennomgang av bakgrunnen for omorganiseringen som resulterte i at oppdalsmuseet ble flyttet fra kommuneadministrasjonen til kulturhusforetaket fra 1. januar 2015.

Skorem pekte på at det var de museumsansatte og det tidligere styret som selv ønsket en omorganisering. Dette skyldtes blant annet at museets drift dreide mer over på en kommersiell satsing, ikke kun bevaring av gamle gjenstander og hus.

–   Hvorfor må jeg som leder stå her og forsvare at jeg tar helse, miljø og sikkerhet på alvor, spurte Inge Lauritzen fra talerstolen.

Da hadde han vist frem et bilde av en frivillig medarbeider som jobbet usikret på ett av takene på museumsvangen. Denne episoden fikk Lauritzen til å utarbeide forslaget til arbeidsavtale som har falt de frivillige tungt for brystet.

-Arbeidsmiljøloven gjelder også for de som jobber frivillig ved museet. De er vårt ansvar som arbeidsgiver, sa Lauritzen. Som avviste at situasjonen ved museet er kritisk.

-Situasjonen blir fremstilt som kritisk. Nei, den er det ikke. Vi har god kontroll og oversikt over hvilke tiltak som er nødvendige, sa Lauritzen, og dokumenterte hvordan foretaket jobber for å involvere de frivillige i arbeidet.

Et konkret stridstema har vært den gamle landhandelen Stuggubua som de frivillige ønsker å flytte til museet. Museumsledelsen ønsker å prioritere annerledes, siden Vognildsbua fyller samme funksjon.

-Vi kom frem til at vi måtte takke nei til Stuggubua på grunn av kostnadene og at vi har Vognildsbua. Så må vi se dette  opp mot annen satsing, om Stuggubua trumfer alle andre mulige tiltak, sa Lauritzen, og presenterte en lang ønskeliste over ønskede satsingsområder.

-Det er mange sider av historia i Oppdal som vi ennå ikke har tatt tak i, la han til.

-Hva kan sies om taushetsplikten i forhold til de frivillige, ville Kari Toftaker (Sp) vite etter at orienteringen var gitt.

-Det er mye som ikke er sagt her nå. Veldig mye. Jo og jeg har snakket mye om dette og er enige om at vi vil være ryddige om forhold som gjelder taushetsplikten. Vi kan si mer om møtet lukkes, svarte Lauritzen.

Verken han eller styrelederen kommenterte dermed uroen mens møtet ennå var åpent. Med bakgrunn i at saken berører personalmessige forhold, vedtok et enstemmig kommunestyre å lukke resten av møtet der det ble åpnet for å drøfte den anstrengte situasjonen.

-Det nye brevet fra de frivillige er for så vidt kjent i det offentlige rom, men vi er pålagt av kommuneloven å behandle slike forhold for lukkede dører, sa ordfører Kirsti Welander (Ap).

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert