Skiløypa på Gjevilvassvegen stamløypenett.

Skiløypa på Gjevilvassvegen stamløypenett. Foto: Privat, arkiv

Må bruke tvang overfor 59 grunneiere:

Kjører på for løype i vinter

Da fristen gikk ut hadde bare 50 av 109 grunneiere frivillig gått med på å avstå grunn til skiløype på Gjevilvassveien. Rådmannen foreslår likevel å gå til umiddelbar ekspropriasjon.

I høst har samtlige grunneiere på Gjevilvassveien fått brev fra Oppdal kommune om de vil godta en frivillig avtale om å ha skiløype på veien om vinteren.

Nå foreligger svarene:

  • 50 grunneiere vil inngå avtale med kommunen om skiløype på Gjevilvassveien.
  • 26 sier nei til avtale.
  • 33 har ikke svart.

Dermed må kommunen bruke tvang overfor 59 grunneiere for å sikre seg retten til skiløype på veien og gjennomføre reguleringslanen for Gjevilvassveien som et knapt flertall i kommunestyret har vedtatt.

Saken kommer opp i kommunestyret neste torsdag, og rådmannen råder politikerne til å iverksette ekspropriasjon umiddelbart for å gjennomføre den omstridte reguleringsplanen politikerne vedtok i februar 2017.

Rådmannen mener ekspropriasjon er eneste mulighet for kommunen for å hindre at veien blir brøytet etter at grunneierne som vil brøyte veien i vår vant fram mot veilaget i Høyesterett. Den gir grunneierne en privatrettslig rett til å etablere helårsveg, fastslår rådmannen.

Samtidig vil rådmannen sikre at det blir skiløype i vinter, og foreslår å søke fylkesmannen om såkalt forhåndstiltredelse.  Det vedtaket kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet.  Rådmannen mener en har oppfylt kravet om varsling av grunneierne om forhåndstiltredelse gjennom et brev som ble sendt 30. august.

I rådmannens saksutredning gjennomgås samtlige innspill til Gjevilvassveien, og rådmannen peker på at det er tydelig at en gruppe grunneiere/rettighetshavere har et langsiktig ønske om å utvikle hytteområdser utover dalen. Sist uke sa politikerne nei til alle utbyggingsønsker i Gjevilvassdalen og Resset i forbindelse med kommunens arealplan.

«Skiløype i Gjevilvassdalen sammen med andre tiltak er svært viktig for Oppdal kommune sin fremtid som aktiv reiselivsdestinasjon. Å anlegge skiløype i tråd med vedtatt plan vil være et svært viktig tiltak for å sikre et nasjonalt viktig kulturlandskap og som vil være tilgjengelig for folk flest. », heter det i rådmannens tilrådning.

Rådmannen peker på et stort engasjement i befolkningen rundt løypa, men erkjenner at ekspropriasjon vil ha store kostnader. Hvor mye det vil koste kommunen vil først bli avklart etter et skjønn.

Når skjønnet er rettskraftig har kommunen frist på seg til å gjennomføre skjønnet innen et år – eller la være. Rådmannen peker på at politikerne dermed har en retrettmulighet om skjønnet skulle konkludere med store millionutgifter slik enkelte grunneiere hevder skjønnet vil kunne gi.

Skulle kommunen ikke gjennomføre skjønnet, må en likevel betale sakskostnader for skjønnet, og rådmannen peker også på at det vil koste kommunen også å la være å gjennomføre reguleringsplanen en har vedtatt.

Brøyterne har i et innspill til saken anslått store økonomiske konsekvenser for kommunen i form av tapt inntekt av skoguttak, opptil 200.000 kr i tap på utleie av setre, erstatning for tap i framtidig salg av hyttetomter og erstatning «for vanskelig klargjøring av beitearealer».

Olav Kvam, som fikk godkjent det omstridte hytteområdet Solgrenda på Resset, hevder han har krav på 17.5 millioner kroner i erstatning hvis det blir løype på veien – og ikke bilvei fram til hyttefeltet.

Kommunen peker på reguleringsplanen for hyttefeltet forutsetter vinterparkering ved Osen, og at Kvam selv i 2016 støttet kommunens arbeid med reguleringsplan for å bevare skiløypa på veien.

Les rådmannens utredning og innstilling her!

Kommentar (1)

  1. Jon olav loe For 11 måneder siden

    Rådmannen har nokk egeninteresse for og gå på ski i Gjevillvassdalen virker det som

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Jon olav loe For 11 måneder siden

    Rådmannen har nokk egeninteresse for og gå på ski i Gjevillvassdalen virker det som

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert