Anlegget som Nord Energi har etablert ved OVS som siden 2011 har varmet opp skolen med biobrensel fra pellets.

Anlegget som Nord Energi har etablert ved OVS som siden 2011 har varmet opp skolen med biobrensel fra pellets. Foto: Nord Energi

Enstemmig kommunestyre vil kutte CO2-utslippene:

Sier ja til grønn energi

Oppdal kommune takker ja til invitten fra Trøndelag fylkeskommune og vil koble seg til biobrenselanlegget som skal bygges i tilknytning til den nye idrettshallen.

-Dette er lakmustesten på om vi mener alvor med klima-, og energiplanen, sa Hans Bøe (V) da han tok ordet i debatten.

Bøe viste til at et enstemmig kommunestyre sist torsdag vedtok at Oppdal skal bli en null-utslippskommune innen 2050 og vil jobbe med en rekke tiltak for å oppnå målet.

Det nye biobrenselanlegget ved idrettshallen skal først og fremst varme opp Oppdal kulturhus, Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole. Byggene får i dag oppvarming fra et strømbasert fjernvarmeanlegg, for kulturhusets del benyttes også oljefyr for å ta kuldetoppene.

I tillegg til de tre kommunale byggene er det også aktuelt å utvide et kommunalt fjernvarmenett til å inkludere rådhuset, den gamle idrettshallen og Bjørndalshagen dagsenter. Oppdal medisinske senter har varmepumpe med grunnvarme og vil ikke bli knyttet til et fjernvarmeanlegg med biobrensel.

«Dersom Oppdal kommune ønsker å redusere CO2-utslippene er dette veien å gå», skriver rådmannen i sin innstilling.

Rådmannen påpeker at det vil være en betydelig fordel med biobrensel i tilfelle svikt i strømforsyningen som kan være kritisk for en kommune.

Rådmannen har beregnet at de årlige ekstrakostnadene vil bli 300 000 kroner for å knytte seg til biobrenselanlegget som skal stå ferdig når den nye hallen tas i bruk høsten 2020.

Ny varmekilde fører til at kommunen kan fase ut oljefyring innen 2020, noe som benyttes for å ta de største kuldetoppene i kulturhuset.

Torsdag i forrige uke vedtok kommunestyret å bli en null-utslippskommune da klima og energiplanen ble banket.

-Det vi foretok oss torsdag er ikke troverdig om vi ikke sier ja til samarbeid med fylkeskommunen om nye energiformer for oppvarming av kommunale bygg, fortsatte Bøe.

Som la frem et felles forslag på vegne av Venstre, Ap og Frp, og hadde således allerede et flertall i ryggen.

Både Høyre ved Eli Dahle, samt Sp og Odd Arne Hoel (Uavh) hadde tilsvarende forslag. Etter et gruppeledermøte ble forslagene samordnet til et felles forslag fra alle partiene som hele kommunestyret deretter stilte seg bak.

Tilbakemeldingen til fylkeskommunen er da at Oppdal kommune vil knytte seg til det nye biobrenselanlegget.

Ekstrakostnaden finansieres fra en statlig ekstrabevilgning på 850 000 kroner tiltenkt ekstra ressurskrevende brukere.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert