Løypevedtak nett

Her vedtar flertallet på 14 bruk av tvang for å sikre skiløypa på Gjevilvassveien. Mindretallet på 11, som holder opp stemmesedlene på bildet, ønsket å stanse ekspropriasjonsprosessen. NRK Trøndelag var til stede for å dekke saken. Foto: Per Ole Aalberg

Hans Bøe nett

Venstres Hans Bøe medgav at han var usikker til siste slutt, og fremstod som sakens joker. - Hensynet til flertallet av grunneierne, innbyggerne og fritidsinnbyggerne veier tyngst, sa Bøe. Foto: Per Ole Aalberg

NRK og Welander nett

NRK-reporter Stein Lorentzen intervjuer ordfører Kirsti Welander etter løypevedtaket var banket. Foto: Per Ole Aalberg

Asbjørn Liberg nett

Varamann Asbjørn Liberg (H) har etter det OPP vet vært usikker til det siste hva han skulle stemme. Han landet på å støtte ekspropriasjon.- Reguleringsplanen åpner for at grunneierne kan kjøre frem virke fra skogen. Oppfordringen er at de kjører veden til veien og henter den når det blir bart, sa Liberg. Foto: Per Ole Aalberg

Odd Arne Hoel nett

Odd Arne Hoel (Uavh) foreslo på vegne av seg selv og Sp å legge bort tvang. Formannskapssekretær Gerd Måren (t.v) deler ut dokumentene som viser at et grunneierflertall vil ha løype. Bjørg Marit Sæteren og Ola Husa Risan (Sp) studerer dokumentet mens NRK filmer. Foto: Per Ole Aalberg

Haakon Nordseth nett

Løypetilhenger Haakon Nordseth (t.v), Odd Arne Hoel (Uavh) og Trond Mesloe (Ap) Foto: Per Ole Aalberg

Flertall for ekspropriasjon i Gjevilvassdalen:

Her sikres løypa med tvang

Med 14 mot 11 stemmer vedtok kommunestyret ekspropriasjon for å sikre retten til legge løype på Gjevilvassveien.

Frontene var som ventet steile og de politiske blokkene nesten like store da spørsmålet om ekspropriasjon var til behandling i kommunestyret, torsdag.

Kommunestyreflertallet gikk med 14 mot 11 stemmer inn for rådmannens innstilling om tvangsvedtak og at kommunen går for forhåndstiltredelse, for å sikre skiløypa i vinter som ellers vil bli brøytet av grunneierne som vant fram i Høyesterett.

En slik forhåndstiltredelse er det fylkesmannen som gir, men et vedtak kan klages videre til kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ordfører Kirsti Welander og Ap har vært pådrivere for regulering av skiløype på Gjevilvassveien, og ordføreren gikk høyt på banen i dagens debatt. Welander viste til at løypa er sterkt ønsket i mange ulike interessegrupper:

–  I hver runde i denne saken har et stort flertall av grunneiere, innbyggere, fritidsinnbyggere og næringsaktører i den delen av bygda gått inn for å beholde skiløypa som i dag. Da er vi fremme ved kjernen i saken om kommunen skal benytte seg av muligheten til ekspropriasjon. Jeg mener vi må gjøre dette, sa Welander og la til at ekspropriasjon er det verktøyet myndighetene har når hensynet til fellesskapet vektes så tungt at enkeltpersoner må bidra med areal eller får innskrenket rettigheter.

– Slik er et når det bygges kampflybane på Ørlandet eller ny E6 mellom Trondheim og Oppdal, sa Welander.

Hun mener saken handler om kommunens omdømme som hytte- og fritidskommune.

Det var knyttet stor spenning til Hans Bøes (V) stemmegiving i saken. I dagens OPP sa Bøe at han var usikker på hva han ville lande på, mens resten av gruppa var «krysstallklar» for skiløype.

–  Det er skummelt å bli kalt joker, humret Bøe innledningsvis med henvisning til artikkelen.

Deretter sa Bøe at saken har pågått i lang tid og vært trasig.

–  Ingen annen sak har skapt så mye bruduljer enn denne, og da er everksaken inkludert. Her har det gått på sterke motsetninger, og på naboskap, sa Bøe som malte et bilde av et splittet lokalsamfunn der stadig flere grunneiere har følt seg overkjørt av kommunen.

–  Jeg har vært i sterk tvil hele veien og står med en følelse av at vi kan vinne krigen, men tape freden, sa Bøe før han konkluderte:

–  Et stort flertall av grunneiere, innbyggere og hytteinnbyggere vil ikke godta at man slipper til snøfresen i Gjevilvassdalen. Det har gått mange år for å finne frivillige løsninger og var det god nok vilje blant grunneierne til å finne løsninger, ville dette vært gjort, sa Bøe.

Rådmannen presenterte den siste opptellingen blant grunneierne som viser at 61 av dem vil avstå grunn frivillig til løype. 27 motsetter seg å inngå avtale med kommunen, mens 22 fortsatt ikke har svart på kommunens henvendelse.

Odd Arne Hoel (Uavh) la frem forslag på vegne av seg selv og Sp om å avvise rådmannens forslag om ekspropriasjon. Hoel presenterte et regnestykke som viste at erstatningene alene ville beløpe seg på 3-8 millioner kroner.

–  Vi kjenner ikke til hva dette vil koste og vi vet ikke hva vi må prioritere bort, sa Hoel.

Kommuneadvokat Kristian Nordheim avviste at kostnadene vil bli store, selv om rådmannen ikke har utredet dette i sitt saksfremlegg.

–  Det hevdes fra brøyterne at kommunen har store erstatningskrav i vente for brøyting. Fra andre grunneiere som har samme rettigheter i forhold til skog og næring, hevdes det motsatte. Derfor har vi oppfordret brøyterne i forhandlingsmøte og brev å få en dokumentasjon for kostnadsomfanget. Vi har intet fått, sa Nordheim, og la til:

–  Min vurdering er at omfanget er beskjedent. Skulle det bli stort, fins det ett års angrefrist der kommunen avstår å tiltre grunnen.

Sigmund Fostad (FrP) var svært kritisk til bruken av tvang:

–  Det har vært en oppførsel mot medborgeres rettigheter som er ualminnelig hensynsløs der man tar fra folk retten til å komme til egen eiendom. Det tror jeg ingen oppdalinger har opplevd før, sa Fostad, som mener grunneierne er blitt «trakassert på en utilgivelig måte».

Som mente det var en overdrivelse å påstå at det ikke er mulig å legge en løype utenfor veien.

–  Rådmannen har sagt at ei løype utenfor veien skal være like god, og at dette ikke er mulig å få til. Det var enighet i kommunen og i fylkesorganer om at den øverste løypa var godtatt og denne traseen er like god i dag, sa Fostad, og viste til at turgeneral Jon Strand har gått god for denne traseen.

Helt frem til dagens votering lå det an til at saken kunne gå begge veier, med knappest mulig flertall, slik OPP skriver i dag.

Hans Bøe endte som nevnt med å følge resten av sin partigruppe, totalt fire representanter. I tillegg støttet Asbjørn Liberg (H), stand-in for varaordfører Ingvill Dalseg, ekspropriasjon. Sammen med partifelle Eli Dahle, KrF og Aps syv representanter, gikk dermed 14 representanter inn for ekspropriasjon.

Mindretallet på 11 består av Sp (6), Frp (1), Høyre (2), Steinar Granlund og Odd Arne Hoel (uavh).

Kommentarer (14)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 7 måneder siden

  Jeg synes det er noe som virker litt rart. I noen kommentarer så er det hevdet at Høyesterettsdommen ikke har noen innvi... Vis mer Jeg synes det er noe som virker litt rart. I noen kommentarer så er det hevdet at Høyesterettsdommen ikke har noen innvirkning på en eventuell ekspropriasjon av skiløype på Gjevilvassveien. Høyesterettsdommen gir mehold til 5-6 av grunneiere til å brøyte veien, opp mot flertallet av grunneierne som er positiv til skiløype. Rådmannen har ei opptelling på at 61 av grunneierne (altså flertallet), er positiv til skiløype. Men er det da ikke slik at Høyesterettsdommen fratar flertallet nettopp dette. Så hvis Kommunen skal basere et flertall av grunneierne som grunnlag for ekspropriasjon, så setter vel dommen i Høyesterett en stopper for det? Og Høyesterettsdommen er vel overordnet, og har mer tyngde, enn det kommunen bestemmer?

 2. Per Indergård For 7 måneder siden

  Jeg har gått mye på ski (både tynne og breie – på og utenfor spor) både i nedre trase og oppe på flyene på oversiden av ... Vis mer Jeg har gått mye på ski (både tynne og breie – på og utenfor spor) både i nedre trase og oppe på flyene på oversiden av veien. Vernemyndighetene har viselig nok sagt nei til øvre trasé. Det er fint her - ja fint i godvær! Når det snør og blåser vil en øvre løype ikke ha det skyddet for uvær en får nede langs løypa på veien. Det vil også være en større høydeforskjell på en slik løype. Når det er værhardt viser løypa langs veien virkelig fram sine fremste kvaliteter der den ligger i ly. Så til den nedre løypa. Jeg har også gått der mange ganger og allerede i mars begynner de mange myrene og manglende fundament og gjøre sitt for spor og snøsåle. I mildvær allerede i mars får vi isgang og overvann her slik at løypa ikke er farbar hverken på ski eller på beina. Dette er det gitt innspill på fra mange. I seine påsker med plussgrader er løypa nede ofte ufremkommelig.

 3. Tor Olav Storli For 7 måneder siden

  En vei er bygd for adkomst for kjøretøy på hjul. Trur neppe du får legge skiløype på E6 frå en plass til den andre fordi... Vis mer En vei er bygd for adkomst for kjøretøy på hjul. Trur neppe du får legge skiløype på E6 frå en plass til den andre fordi dær e fint å gå på ski. Alternativ løype trasse er mulig, kun vrangskap fra ende til annen som gjør det umulig.

 4. Roar Aalbu For 7 måneder siden

  Hei Helge , jeg anser ikke argumentasjon fra to ringrever i lokalpolitikken som spøk spesiellt når det presenteres fra k... Vis mer Hei Helge , jeg anser ikke argumentasjon fra to ringrever i lokalpolitikken som spøk spesiellt når det presenteres fra kommunestyrets talerstol. Bare de rettslige etterspill utfallet av møtet kan medføre er det grunn til å få frysninger. Jeg husker selv da debatten rundt e- verket pågikk i kommunestyresalen hvor juridiske fortolkninger var avgjørende om kommunen måtte ut med gigantsum i skatt eller ikke. Argumentasjonene fra talerstolen var ikke akkurat beroligende selv om noen så mer positivt på det "oss har go måggåfølels" Om forhåpentlig vis ikke alt for mange år vil vi se om utfallet av torsdagens møte var rett eller ikke. Når denne saken på "papiret" dreier seg om skiløypa vet de fleste at det meste dreier seg om prinsipper, penger og makt . Kommuneadministrasjonen må nok påregne fortsatt mye tidstyver ang Gjevilvassdalen i fremtiden men at det er grunn til å tro at ekspropriasjonen kan være et virkemiddel for å få brems på tomteplaner i dalen. Så får vi håpe at Opp-revyen finner på noe for å få de stridende partene til å senke skuldrene og komme ut av skyttergravene. Jeg ønsker Helge,Sigmund og andre her inne en trivelig 3 advent helg :-)

 5. Sigmund Fostad For 7 måneder siden

  Ipaden lurte meg litt, men her kommer mer: Når viljen blir sterk nok, kan enkelte saksbehandlere prestere ganske utroli... Vis mer Ipaden lurte meg litt, men her kommer mer: Når viljen blir sterk nok, kan enkelte saksbehandlere prestere ganske utrolig ensidige og feilaktige faktaopplysninger. Det var dessverre det som ble vellykket da rådmannen og kommunestyreflertallet gned seg i hendene over en vellykket "orientering" til fylkesmannen. Fylkeskommunen, som ansvarlig for friluftsaktivitetene i fylket, foretok derimot en grundige befaring og analyse av samme trasé, og anbefalte godkjenning! Da blir gnålingen fra "ensporingene" om at det ikke finnes andre akseptable løsninger, særdeles lite troverdig! Forøvrig synes jeg at du skal lese i avisen hvordan de som fikk en merkelig henvendelse fra deg med flere vedr. sine utbyggingsprosjekter, oppfattet dette angrepet. Ellers legger jeg merke til at du har engasjert en ekspert i nabolaget som del av heiagjengen. Bl.a. av omsyn til framtige strømpriser og driftsresultat i reminisensene av Oppdal E-verk, håper jeg at han aldri blir styreleder i e-verket igjen. Eli sier at hun er blitt lei av Gjevilvassdalen. Det er jeg dessverre nok så sikker på at du må ta noe av skylden for. Nordover beveger vi oss inn spennende områder, men det kan naturligvis ikke måle seg med den "unike" skiløypa på den enestående! Gjevilvassvegen Fortsatt godt mot, Helge!

 6. Sigmund Fostad For 7 måneder siden

  Hei Helge! Takk1 VI har hatt en strålende tur gjennom kalde o "unike" Trøndelag. Jeg konstaterer at du ikke er blitt m... Vis mer Hei Helge! Takk1 VI har hatt en strålende tur gjennom kalde o "unike" Trøndelag. Jeg konstaterer at du ikke er blitt mindre ensporet i løpet av dagen. Jeg ser også at du ikke tar kontakt med den eminente løypeleggeren Jon Strand. Fylkesmannens "avvisning" av den øvre traseen bygger nettopp på rådmannens feilaktige konstruksjon av en inngrepssone i et kritisk parti på mer enn 20 meter. Tilsvarende sidehelling på Gjevilvassvegen medfører ikke mer enn 8 meter inngrepssone.

 7. Odd Gorseth For 7 måneder siden

  Takk Helge for stor innsats for skiløypa i Gjevillvassdalen! Og god kommentar til innlegget fra Sigmund!

 8. oddvar magne skjørstadmo For 7 måneder siden

  Nå skal jeg ikke kaste mer bensin på et bål som det allerede er god fyr i, og det spiller vel ikke så stor rolle for meg... Vis mer Nå skal jeg ikke kaste mer bensin på et bål som det allerede er god fyr i, og det spiller vel ikke så stor rolle for meg om det er skiløype etter veien, eller ikke. Men jeg er litt opptatt av det som er rett og vrangt. Og det er et par spørsmål som har satt seg fast i bakhue på meg. Når det nå er et flertall av grunneierne som vil avstå grunn etter veien til skiløype, hvorfor er det nødvendig med ekspropriasjon? Er det fordi hver enkelt av disse grunneierne har blitt ja-grunneier pga lobbyvirksomhet, og at det ikke er et flertallsvedtak som er fattet i et samla veistyre? Ved ekspropriasjon og en eventuell erstatning nå da, så vil det vel bli en sak for hver av de 49 grunneierne som ikke vil, eller som ikke har svart? Og for de som har sagt ja, så vil det vel ikke bli noen sak eller ersatning? Og behandlingen av 49 ekspropriasjons-saker, med tilhørende skjønn for erstatning, vil vel ta tid? Inntil det er avgjort, kan det vel ikke være noen skiløype, så lenge det er en Høyestrettsdom for brøyting?

 9. Helge Toftaker For 7 måneder siden

  God morgen Sigmund. Håper du har en bedre dag i dag. Så til saken: Det finnes ikke gode alternativer til dagens skiløype... Vis mer God morgen Sigmund. Håper du har en bedre dag i dag. Så til saken: Det finnes ikke gode alternativer til dagens skiløype på veien uten store naturinngrep og ekspropriasjoner av grunn. En øvre trase ovenfor veien er avvist av fylkesmannen. Hvor mange ganger må dette gjentas? Jeg inviterer deg på befaring Sigmund. Noen ganger må fellesskapets behov gå foran grunneierrettighetene. Å nekte noen grunneiere brøyting i 3 til 4 måneder av vinteren er etter de flestes skjønn et svært begrenset maktinngrep. Veien er ikke sperret for nødvendig transport av ved og lignende med skuter eller traktor. I etterkant kommer tråkkemaskina og lager spor til Eli. Du påstår at jeg har satt i gang trusler mot folk. jeg skjønner ikke hva du sikter til og vil ha det dokumentert. God reise nordover og god jul! Velkommen til oss på nyåret til god lunsj og frisk debatt.

 10. Sigmund Fostad For 7 måneder siden

  Nei, kjære Helge, du burde forstå det som har skjedd i denne saken, men jeg ser at for ensidig engasjement over lang tid... Vis mer Nei, kjære Helge, du burde forstå det som har skjedd i denne saken, men jeg ser at for ensidig engasjement over lang tid kan ha blokkert mot skjønnsomme overveielser. Jeg er nok fullt klar over at flertallet i kommunestyret i dag hverken hadde rett, eller gjorde rett. Derimot brukte de makt til å gjennomføre et helt unødvendig overgrep mot medborgere som bør være uakseptabelt i et sivilisert samfunn. Særlig ille blir dette når det finnes så gode alternativer til skiløypetraser gjennom den aktuelle delen av dalen, utenom vegtraseen. Skjønner du dette, Helge? Kanskje du burde ta en prat med din gamle faglærer, Jon Strand, som har kvalitetssikret den øvre traseen, samtidig som han har lovprist denne traseen som bedre enn veien som løype både når det gjelder stigningsforhold og utsikt. Dessverre har kommunen, bevisst eller ubevisst, manglet normal evne til å finne gode og konstruktive løsninger sammen med de som er berørt. Kommunen, med rådmannen i spissen, sammen med halehenget i kommunestyret, har vist en helt uvanlig vilje til å manipulere fram stridigheter. Og holde fast ved de urimeligste valgene. På slutten tydeligvis bare av prestisjegrunner. Og mens jeg husker det, Helge! Som langvarig offentlig tjenestemann, burde du vite at en ikke setter i gang trusler mot folk som driver lovlig virksomhet, basert på rettskraftige planer og tillatelser, slik du ifølge meldinger i media har gjort sammen med et par radisskamerater. Når julehelgen nå stunder til, må du hisse deg litt ned! God Jul til deg og din sjarmante fru!

 11. Helge Toftaker For 7 måneder siden

  Svar til Jon Olav: Høyesterettsdommen angår de rettslige forhold mellom et veistyre og den enkelte grunneier og har inge... Vis mer Svar til Jon Olav: Høyesterettsdommen angår de rettslige forhold mellom et veistyre og den enkelte grunneier og har ingen relevans til ekspropriasjonssaken i følge kommuneadvokaten.

 12. Jon olav loe For 7 måneder siden

  Høyesterett har vell gitt et godt svar på saken ? Ingen som nevner(snakker)om den i dagens kommune styre møte ? .rart ... Vis mer Høyesterett har vell gitt et godt svar på saken ? Ingen som nevner(snakker)om den i dagens kommune styre møte ? .rart ..eller hensynsløst?

 13. Helge Toftaker For 7 måneder siden

  Går ut fra at dette er en spøk Roar! Oppdal Senterparti fremsto i dag som et rent grunneierparti uten tanke på fellesska... Vis mer Går ut fra at dette er en spøk Roar! Oppdal Senterparti fremsto i dag som et rent grunneierparti uten tanke på fellesskapets beste. Dette lover ikke godt med tanke på stemmer ved neste valg. Min gode venn Sigmund hadde en dårlig dag på jobben der han glemt at det er forskjell på å ha rett og gjøre rett.

 14. Roar Aalbu For 7 måneder siden

  Arne Braut og Sigmund Fostad med glimrende innledninger i debatten om skiløypa. Jeg vil anbefale at opp avisa refererer ... Vis mer Arne Braut og Sigmund Fostad med glimrende innledninger i debatten om skiløypa. Jeg vil anbefale at opp avisa refererer debatten i sin på trykk i sin helhet

Legg inn kommentar

Kommentarer (14)

 1. oddvar magne skjørstadmo For 7 måneder siden

  Jeg synes det er noe som virker litt rart. I noen kommentarer så er det hevdet at Høyesterettsdommen ikke har noen innvi... Vis mer Jeg synes det er noe som virker litt rart. I noen kommentarer så er det hevdet at Høyesterettsdommen ikke har noen innvirkning på en eventuell ekspropriasjon av skiløype på Gjevilvassveien. Høyesterettsdommen gir mehold til 5-6 av grunneiere til å brøyte veien, opp mot flertallet av grunneierne som er positiv til skiløype. Rådmannen har ei opptelling på at 61 av grunneierne (altså flertallet), er positiv til skiløype. Men er det da ikke slik at Høyesterettsdommen fratar flertallet nettopp dette. Så hvis Kommunen skal basere et flertall av grunneierne som grunnlag for ekspropriasjon, så setter vel dommen i Høyesterett en stopper for det? Og Høyesterettsdommen er vel overordnet, og har mer tyngde, enn det kommunen bestemmer?

 2. Per Indergård For 7 måneder siden

  Jeg har gått mye på ski (både tynne og breie – på og utenfor spor) både i nedre trase og oppe på flyene på oversiden av ... Vis mer Jeg har gått mye på ski (både tynne og breie – på og utenfor spor) både i nedre trase og oppe på flyene på oversiden av veien. Vernemyndighetene har viselig nok sagt nei til øvre trasé. Det er fint her - ja fint i godvær! Når det snør og blåser vil en øvre løype ikke ha det skyddet for uvær en får nede langs løypa på veien. Det vil også være en større høydeforskjell på en slik løype. Når det er værhardt viser løypa langs veien virkelig fram sine fremste kvaliteter der den ligger i ly. Så til den nedre løypa. Jeg har også gått der mange ganger og allerede i mars begynner de mange myrene og manglende fundament og gjøre sitt for spor og snøsåle. I mildvær allerede i mars får vi isgang og overvann her slik at løypa ikke er farbar hverken på ski eller på beina. Dette er det gitt innspill på fra mange. I seine påsker med plussgrader er løypa nede ofte ufremkommelig.

 3. Tor Olav Storli For 7 måneder siden

  En vei er bygd for adkomst for kjøretøy på hjul. Trur neppe du får legge skiløype på E6 frå en plass til den andre fordi... Vis mer En vei er bygd for adkomst for kjøretøy på hjul. Trur neppe du får legge skiløype på E6 frå en plass til den andre fordi dær e fint å gå på ski. Alternativ løype trasse er mulig, kun vrangskap fra ende til annen som gjør det umulig.

 4. Roar Aalbu For 7 måneder siden

  Hei Helge , jeg anser ikke argumentasjon fra to ringrever i lokalpolitikken som spøk spesiellt når det presenteres fra k... Vis mer Hei Helge , jeg anser ikke argumentasjon fra to ringrever i lokalpolitikken som spøk spesiellt når det presenteres fra kommunestyrets talerstol. Bare de rettslige etterspill utfallet av møtet kan medføre er det grunn til å få frysninger. Jeg husker selv da debatten rundt e- verket pågikk i kommunestyresalen hvor juridiske fortolkninger var avgjørende om kommunen måtte ut med gigantsum i skatt eller ikke. Argumentasjonene fra talerstolen var ikke akkurat beroligende selv om noen så mer positivt på det "oss har go måggåfølels" Om forhåpentlig vis ikke alt for mange år vil vi se om utfallet av torsdagens møte var rett eller ikke. Når denne saken på "papiret" dreier seg om skiløypa vet de fleste at det meste dreier seg om prinsipper, penger og makt . Kommuneadministrasjonen må nok påregne fortsatt mye tidstyver ang Gjevilvassdalen i fremtiden men at det er grunn til å tro at ekspropriasjonen kan være et virkemiddel for å få brems på tomteplaner i dalen. Så får vi håpe at Opp-revyen finner på noe for å få de stridende partene til å senke skuldrene og komme ut av skyttergravene. Jeg ønsker Helge,Sigmund og andre her inne en trivelig 3 advent helg :-)

 5. Sigmund Fostad For 7 måneder siden

  Ipaden lurte meg litt, men her kommer mer: Når viljen blir sterk nok, kan enkelte saksbehandlere prestere ganske utroli... Vis mer Ipaden lurte meg litt, men her kommer mer: Når viljen blir sterk nok, kan enkelte saksbehandlere prestere ganske utrolig ensidige og feilaktige faktaopplysninger. Det var dessverre det som ble vellykket da rådmannen og kommunestyreflertallet gned seg i hendene over en vellykket "orientering" til fylkesmannen. Fylkeskommunen, som ansvarlig for friluftsaktivitetene i fylket, foretok derimot en grundige befaring og analyse av samme trasé, og anbefalte godkjenning! Da blir gnålingen fra "ensporingene" om at det ikke finnes andre akseptable løsninger, særdeles lite troverdig! Forøvrig synes jeg at du skal lese i avisen hvordan de som fikk en merkelig henvendelse fra deg med flere vedr. sine utbyggingsprosjekter, oppfattet dette angrepet. Ellers legger jeg merke til at du har engasjert en ekspert i nabolaget som del av heiagjengen. Bl.a. av omsyn til framtige strømpriser og driftsresultat i reminisensene av Oppdal E-verk, håper jeg at han aldri blir styreleder i e-verket igjen. Eli sier at hun er blitt lei av Gjevilvassdalen. Det er jeg dessverre nok så sikker på at du må ta noe av skylden for. Nordover beveger vi oss inn spennende områder, men det kan naturligvis ikke måle seg med den "unike" skiløypa på den enestående! Gjevilvassvegen Fortsatt godt mot, Helge!

 6. Sigmund Fostad For 7 måneder siden

  Hei Helge! Takk1 VI har hatt en strålende tur gjennom kalde o "unike" Trøndelag. Jeg konstaterer at du ikke er blitt m... Vis mer Hei Helge! Takk1 VI har hatt en strålende tur gjennom kalde o "unike" Trøndelag. Jeg konstaterer at du ikke er blitt mindre ensporet i løpet av dagen. Jeg ser også at du ikke tar kontakt med den eminente løypeleggeren Jon Strand. Fylkesmannens "avvisning" av den øvre traseen bygger nettopp på rådmannens feilaktige konstruksjon av en inngrepssone i et kritisk parti på mer enn 20 meter. Tilsvarende sidehelling på Gjevilvassvegen medfører ikke mer enn 8 meter inngrepssone.

 7. Odd Gorseth For 7 måneder siden

  Takk Helge for stor innsats for skiløypa i Gjevillvassdalen! Og god kommentar til innlegget fra Sigmund!

 8. oddvar magne skjørstadmo For 7 måneder siden

  Nå skal jeg ikke kaste mer bensin på et bål som det allerede er god fyr i, og det spiller vel ikke så stor rolle for meg... Vis mer Nå skal jeg ikke kaste mer bensin på et bål som det allerede er god fyr i, og det spiller vel ikke så stor rolle for meg om det er skiløype etter veien, eller ikke. Men jeg er litt opptatt av det som er rett og vrangt. Og det er et par spørsmål som har satt seg fast i bakhue på meg. Når det nå er et flertall av grunneierne som vil avstå grunn etter veien til skiløype, hvorfor er det nødvendig med ekspropriasjon? Er det fordi hver enkelt av disse grunneierne har blitt ja-grunneier pga lobbyvirksomhet, og at det ikke er et flertallsvedtak som er fattet i et samla veistyre? Ved ekspropriasjon og en eventuell erstatning nå da, så vil det vel bli en sak for hver av de 49 grunneierne som ikke vil, eller som ikke har svart? Og for de som har sagt ja, så vil det vel ikke bli noen sak eller ersatning? Og behandlingen av 49 ekspropriasjons-saker, med tilhørende skjønn for erstatning, vil vel ta tid? Inntil det er avgjort, kan det vel ikke være noen skiløype, så lenge det er en Høyestrettsdom for brøyting?

 9. Helge Toftaker For 7 måneder siden

  God morgen Sigmund. Håper du har en bedre dag i dag. Så til saken: Det finnes ikke gode alternativer til dagens skiløype... Vis mer God morgen Sigmund. Håper du har en bedre dag i dag. Så til saken: Det finnes ikke gode alternativer til dagens skiløype på veien uten store naturinngrep og ekspropriasjoner av grunn. En øvre trase ovenfor veien er avvist av fylkesmannen. Hvor mange ganger må dette gjentas? Jeg inviterer deg på befaring Sigmund. Noen ganger må fellesskapets behov gå foran grunneierrettighetene. Å nekte noen grunneiere brøyting i 3 til 4 måneder av vinteren er etter de flestes skjønn et svært begrenset maktinngrep. Veien er ikke sperret for nødvendig transport av ved og lignende med skuter eller traktor. I etterkant kommer tråkkemaskina og lager spor til Eli. Du påstår at jeg har satt i gang trusler mot folk. jeg skjønner ikke hva du sikter til og vil ha det dokumentert. God reise nordover og god jul! Velkommen til oss på nyåret til god lunsj og frisk debatt.

 10. Sigmund Fostad For 7 måneder siden

  Nei, kjære Helge, du burde forstå det som har skjedd i denne saken, men jeg ser at for ensidig engasjement over lang tid... Vis mer Nei, kjære Helge, du burde forstå det som har skjedd i denne saken, men jeg ser at for ensidig engasjement over lang tid kan ha blokkert mot skjønnsomme overveielser. Jeg er nok fullt klar over at flertallet i kommunestyret i dag hverken hadde rett, eller gjorde rett. Derimot brukte de makt til å gjennomføre et helt unødvendig overgrep mot medborgere som bør være uakseptabelt i et sivilisert samfunn. Særlig ille blir dette når det finnes så gode alternativer til skiløypetraser gjennom den aktuelle delen av dalen, utenom vegtraseen. Skjønner du dette, Helge? Kanskje du burde ta en prat med din gamle faglærer, Jon Strand, som har kvalitetssikret den øvre traseen, samtidig som han har lovprist denne traseen som bedre enn veien som løype både når det gjelder stigningsforhold og utsikt. Dessverre har kommunen, bevisst eller ubevisst, manglet normal evne til å finne gode og konstruktive løsninger sammen med de som er berørt. Kommunen, med rådmannen i spissen, sammen med halehenget i kommunestyret, har vist en helt uvanlig vilje til å manipulere fram stridigheter. Og holde fast ved de urimeligste valgene. På slutten tydeligvis bare av prestisjegrunner. Og mens jeg husker det, Helge! Som langvarig offentlig tjenestemann, burde du vite at en ikke setter i gang trusler mot folk som driver lovlig virksomhet, basert på rettskraftige planer og tillatelser, slik du ifølge meldinger i media har gjort sammen med et par radisskamerater. Når julehelgen nå stunder til, må du hisse deg litt ned! God Jul til deg og din sjarmante fru!

 11. Helge Toftaker For 7 måneder siden

  Svar til Jon Olav: Høyesterettsdommen angår de rettslige forhold mellom et veistyre og den enkelte grunneier og har inge... Vis mer Svar til Jon Olav: Høyesterettsdommen angår de rettslige forhold mellom et veistyre og den enkelte grunneier og har ingen relevans til ekspropriasjonssaken i følge kommuneadvokaten.

 12. Jon olav loe For 7 måneder siden

  Høyesterett har vell gitt et godt svar på saken ? Ingen som nevner(snakker)om den i dagens kommune styre møte ? .rart ... Vis mer Høyesterett har vell gitt et godt svar på saken ? Ingen som nevner(snakker)om den i dagens kommune styre møte ? .rart ..eller hensynsløst?

 13. Helge Toftaker For 7 måneder siden

  Går ut fra at dette er en spøk Roar! Oppdal Senterparti fremsto i dag som et rent grunneierparti uten tanke på fellesska... Vis mer Går ut fra at dette er en spøk Roar! Oppdal Senterparti fremsto i dag som et rent grunneierparti uten tanke på fellesskapets beste. Dette lover ikke godt med tanke på stemmer ved neste valg. Min gode venn Sigmund hadde en dårlig dag på jobben der han glemt at det er forskjell på å ha rett og gjøre rett.

 14. Roar Aalbu For 7 måneder siden

  Arne Braut og Sigmund Fostad med glimrende innledninger i debatten om skiløypa. Jeg vil anbefale at opp avisa refererer ... Vis mer Arne Braut og Sigmund Fostad med glimrende innledninger i debatten om skiløypa. Jeg vil anbefale at opp avisa refererer debatten i sin på trykk i sin helhet

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert