Inge Lauritzen (t.v.) og Inger Anne Reinkind tror Steinar Furnes vil lede arbeidet i Visit Oppdal på en god måte.

Inge Lauritzen (t.v.) og Inger Anne Reinkind tror Steinar Furnes vil lede arbeidet i Visit Oppdal på en god måte. Foto: MORGAN FRELSØY

Reiselivsveteran skal lede markedssatsingen:

Furnes leder Visit Oppdal

Etter å ha drevet Visit Oppdal på dugnad i to år, har styret nå ansatt Steinar Furnes som daglig leder i selskapet.

Et par år etter at selskapet Visit Oppdal ble etablert i Oppdal, har styret og markedsrådet jobbet på dugnad med å markedsføre bygda gjennom blant annet et samarbeid med Trøndelag Reiseliv. Visit Oppdal har også gjenopplivet turistkontoret, som har vært betjent i sommerhalvåret de to siste årene.

Til å organisere det hele har styret leid inn Oppdal Event, under Steinar Furnes sin ledelse. Furnes som har arbeidet flere tiår i reiselivet i Oppdal, har nå takket ja til å engasjere seg på permanent basis ved ta på seg jobben som daglig leder i Visit Oppdal.

Stillingen, som er en halvstilling, innebærer en sterkere satsing framover på å gjøre Oppdal enda mer synlig som reisemål, ifølge Furnes.

– Vi føler dette er helt rett, for Steinar er en mann med mye kompetanse og erfaring, sier styreleder i Visit Oppdal, Inger Anne Reinkind til OPP.

I tillegg til å ha arbeidet i Oppdal booking og Oppdal turisthotell i en årrekke, har Furnes også vært engasjert på salgssiden i hyttetomta.no, samt Kurs- og Kongresservice. Det er med andre ord få som kan matche erfaringen og kontaktnettet Furnes har skaffet seg gjennom årenes løp. Han er for øvrig en av tre som nå driver Oppdal Turisthotell.

Navnet Visit Oppdal vitner om at bygda som reisemål er en del av et større og nasjonalt reiselivssamarbeid. Det kommer til å styrkes ytterligere på regionalt plan, ifølge Furnes.

– Trøndelag Reiseliv er veldig aktiv, og vi skal nå gjøre oss mer synlig gjennom et tettere samarbeid, sier Furnes og forteller at han har hatt en del arbeid med å organisere visningsturer og prøvd å være et ansikt utad.

Furnes medgir at det er viktig å få opp igjen turistbusstrafikk til Oppdal.

–Turoperatører er viktig. Derfor blir vi nå, på lik linje med reisemål langs kysten, Trondheim og Røros, med på visningsrundene Trøndelag Reiseliv arrangerer.

Når Furnes nå blir daglig leder, forteller Inge Lauritzen, leder i markedsrådet, at rådet vil tre litt tilbake.

– Heretter vil markedsrådet ha en mer rådgivende funksjon for Steinar rundt det som går på markedsføringstiltak samt den biten som går på vertskap, sier han.

Furnes skal fortsatt ha ansvar for turistkontoret, men han blir ikke turistsjef, ifølge Lauritzen.

– Det begrepet tar vi bort, fordi det gjerne blir knyttet til reiselivsnæringen. Denne satsingen skjer gjennom fellesgodefinansiereringen og går ut på at alle skal få god uttelling på satsingen som skjer innenfor reiselivet. Derfor er vi opptatt av å inkludere alle i det arbeidet.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert