Kommunestyret i Oppdal ønsker å være med på det grønne skiftet og vil blant annet satse på ladbare biler i kommunen.

Kommunestyret i Oppdal ønsker å være med på det grønne skiftet og vil blant annet satse på ladbare biler i kommunen.

Kommunen vil bli miljøfyrtårn og ta det grønne skiftet:

Vurderer el-sykler og ladbare biler

Et enstemmig kommunestyre har en ambisjon om å gjøre Oppdal kommune til Miljøfyrtårn og ber administrasjonen om å vurdere å kjøpe ladbare biler og el-sykler til tjenestebruk.

Det manglet ikke på gode forslag om å gjøre Oppdal mer energi- og klimavennlig da kommunestyret i dag behandlet klima- og energiplanen. Revideringen av planen fra 2008 er på etterskudd, noe som førte til en skrape fra kommunerevisjonen.

I dagens møte ble det grønne skiftet tema i debatten.

Venstres Ingrid Husdal Dørum fikk et enstemmig kommunestyre med på at kommunen bør arbeide for å Miljøfyrtårnsertifiseres i løpet av 2019.

Kommunen skal også bli mer sykkelvennlig og legge til rette for sykkelparkering ved alle kommunale bygg.

– Kommunen må vurdere innføring av tjenestesykler, samt vurdere innkjøp av el-sykler til tjenestebruk, fortsatte Husdal Dørum, som også ønsket en vurdering av energiløsninger for en klimanøytral bilpark for biler internt i Oppdal kommune.

– Ved utskifting og nyinnkjøp av tjenestebiler skal det som hovedregel anskaffes ladbare biler, foreslo Husdal Dørum og et enstemmig kommunestyre stilte seg bak.

Mange tok ordet i debatten som ble åpnet av Odd Arne Hoel (Uvh) som viste til at handlingsplanen som er utarbeidet av Plankontoret på Berkåk, har mange forslag på tiltak, med mye ansvar lagt på det offentlige. Det er ikke nok, i følge Hoel, som mener hver enkelt har et ansvar for å bidra.

– Jeg ønsker at dette skal være en dugnad som innbefatter innbyggerne. Jeg har lite tro på at vi endrer været, men vi kan endre energibruken, sa Hoel, som ønsket en mer presis adressering av tiltak. Et viktig punkt for Hoel var å få innført krav om bruk av lokalt trevirke i ei fjellbygd med stor byggeaktivitet.

Hoel la frem forslag om å:

 • Innføre krav om bruk av lokalt trevirke i byggeelementer, nybygg og rehabilitering – kommunen må satse på mest mulig lokale innkjøp.
 • Utnytte energi i avløp og grunn
 • Ta i bruk bioenergi i nye offentlige bygg og nye boligområder

Da måtte rådmann Dagfinn Skjøslvold presisere at lokale innkjøpskrav vil være lovstridig.

– Loven setter begrensninger. Det skal være konkurranse om alle offentlige innkjøp, slo Skjølsvold fast, og gjentok seg selv fra den samme debatten som også kom opp i formannskapet.

Ordfører Kirsti Welander oppfordret Hoel til å moderere forslaget sitt, noe som fikk ham til å korrigere innspillet ved å endre forstavelsen på alle punkt til at det «bør oppfordres til».

– Om det ikke er lov, får vi fortsette å kjøpe virke i Baltikum, skjære det i Sverige og bruke det i Oppdal, bemerket Hoel, som etter justeringen av ordlyden fikk hele kommunestyret med på tilleggsforslagene.

– FNs bærekraftmål påpeker kortere transport til forbrukerne og da må innkjøpsreglementet tilpasses. Det bør vi si noe om i retningslinjene våre for innkjøp, sa Ketil Jacobsen (H), som fikk flertall for et forslag om å vektlegge klima- og energi som forutsetning i kravspesifikasjonen for kommunale anskaffelser. Det skal også settes klimakrav til kommunens selskaper.

Klima og energimessige hensyn skal vektes tydelig og være av betydning i valg av leverandør, påpekes det i vedtaket.

Den alvorlige klimasituasjonen som preger kloden er noe som også lokalpolitikerne nå tar inn over seg. Eli Dahle (H) sa det slik:

– Det grønne skiftet gjør at vi leser planen med større bevissthet. Og det må prege våre vedtak. Å ta ansvar for naturen er tydeligere enn noen gang, og når vi senere skal gå gjennom arealplanen, gjør vi det med energi- og klimaplanen som bakteppe, påpekte Dahle.

Kommunestyret stilte seg også bak følgende forslag fra Kari Toftaker (Sp):

«Oppdals innbyggere oppfordres til å benytte miljøvennlige
gjenbrukbare handlenett når de handler i butikker».

– Det er viktig at vi er oppmerksomme på bruken av plast, sa Toftaker.

Kommentarer (2)

 1. Espen Nyberg For 6 måneder siden

  Velkommen etter :) Bra regjeringen har likestilt elsykkel med vanlig sykkel i utmark også.

 2. Egil Hjelmeland For 6 måneder siden

  Så bra! Et tiltak som vil gjøre mye for vintersyklistene kan gjennomføres umiddelbart: Brøyte veier og fortau i sentrum ... Vis mer Så bra! Et tiltak som vil gjøre mye for vintersyklistene kan gjennomføres umiddelbart: Brøyte veier og fortau i sentrum bedre (tenker spesielt på Inge Krokanns vei).

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. Espen Nyberg For 6 måneder siden

  Velkommen etter :) Bra regjeringen har likestilt elsykkel med vanlig sykkel i utmark også.

 2. Egil Hjelmeland For 6 måneder siden

  Så bra! Et tiltak som vil gjøre mye for vintersyklistene kan gjennomføres umiddelbart: Brøyte veier og fortau i sentrum ... Vis mer Så bra! Et tiltak som vil gjøre mye for vintersyklistene kan gjennomføres umiddelbart: Brøyte veier og fortau i sentrum bedre (tenker spesielt på Inge Krokanns vei).

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert