Anlegget som Nord Energi har etablert ved OVS som siden 2011 har varmet opp skolen med biobrensel fra pellets.

Anlegget som Nord Energi har etablert ved OVS som siden 2011 har varmet opp skolen med biobrensel fra pellets. Foto: Nord Energi

Fylkeskommunen vil samarbeide om biobrenselanlegg:

Her får politikerne en miljøtest

Torsdag vedtok politikerne ambisiøse klimamål for Oppdal kommune, mandag får vi den første testen på hvor mye de er villig til å betale for å bli en mer miljøvennlig kommune.

Torsdag vedtok kommunestyret Klima- og energiplan. Den har som mål at Oppdal blir et lavutslippssamfunn innen 2050. Energieffektiviteten og andelen og bruken av ulike fornybare energikilder skal økes, og Odd Arne Hoel (uavh) fikk flertall for et forslag om at  kommunen «bør oppfordres til å ta i bruk bioenergi i nye offentlige bygg og nye boligområder.»

Mandag får vi første testen på hvor mye ordene er verdt og hvor miljøvennlige politikerne er. For det koster å satse grønt.

Neste høst står nemlig fylkeskommunens flerbrukshall ferdig. Den skal varmes opp med energi fra biobrenselanlegget som Oppdal videregående skole bruker i dag. Dette må gjøres for å oppfylle politiske vedtak om å redusere CO2-utslippene i fylkeskommunen  med 50 prosent innen 2020. Biobrenselanlegg er tilnærmet CO2-nøytral.

Nå vil fylkeskommunen ha med kommunen på laget, og mandag må kommunestyret bestemme seg for om kommunen skal bli med og varme opp Oppdal kulturhus, Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole med biobrensel. Disse bygningene er allerede er knyttet sammen i et fjernvarmenett med vannbåren varme.

Problemet er at miljøsatsing koster.

Energien fra biobrenselanlegget er dyrere enn strømmen kommunen bruker til det vannbårne systemet i dag.

OVS har i dag en 15-årig avtale med Nord Energi og betaler 1,36 kWh inkludert fastpris, fordelt på årlig forbruk.  Til sammenligning betaler kommunen 1,14 kWh for strømmen til sine bygg som har et årlig energibehov på 1,2 millioner kWh.

Det gir en ekstrakostnad på 300.000 kroner. Men det innrømmes i saksframlegget at anslagene er usikre, og vanskelig å tallfeste før det er innhentet anbud.

I tillegg til de tre kommunale byggene er det også aktuelt å utvide et kommunalt fjernvarmenett til å inkludere rådhuset, den gamle idrettshallen og Bjørndalshagen dagsenter. Oppdal medisinske senter har varmepumpe med grunnvarme og vil ikke bli knyttet til et fjernvarmeanlegg med biobrensel.

«Dersom Oppdal kommune ønsker å redusere CO2-utslippene er dette veien å gå», skriver rådmannen. Som også påpeker at det vil være en betydelig fordel med biobrensel i tilfelle svikt i strømforsyngingen som kan være kritisk for en kommune.

Det er ikke satt av penger til å bli med på biobrenselanlegg i 2019, men rådmannen peker på at handlefriheten i budsjettet har økt etter at rådmannen la fram dette i høst. Derfor kan politikerne prioritere å bli med på anlegget, selv om rådmannen innstiller å si nei til et samarbeid med fylkeskommunen.

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert