Bare to av ungene fulgte etter mora, så hun måtte snu for å hente med seg tredjemann. Familien hadde ingen hast med å komme seg videre.

Bare to av ungene fulgte etter mora, så hun måtte snu for å hente med seg tredjemann. Familien hadde ingen hast med å komme seg videre. Foto: Harald Kristian Jære

47 saubønder i Oppdal får 1,6 millioner:

Rovdyrerstatningene halvert

47 sauebønder i Oppdal får 1,6 millioner i erstatning etter rovdyrskader i fjor sommer.

Det er en halvering fra 2017 da det var rekordstore utbetalinger i Oppdal.

Totalt blir det utbetalt 43,3 millioner til norske bønder etter rovdyrtap i fjor,  viser tall fra Miljødirektoratet som Nationen legger fram. Over en tredjedel går til trønderske saubønder.

Totalt fikk direktoratet søknad om erstatning fra 1211 bønder, for totalt 16.905 sau og lam.

I 2018 var det 318 sauebruk som søkte om erstatning i Trøndelag mot 344 fra de to fylkene hver for seg i 2017. Totalt ble det utbetalt 15 millioner i erstatning for tap av 5669 sauer i Trøndelag.

I Oppdal søkte 50 bønder om utbetaling for tap 1070 sau og lam, de fikk erstattet 737 av dyrene, som betyr at 72,3 prosent av tapene ble dekket. Tre bønder fikk avslag på sine søknader.

PROTESTERTE MOT REGJERINGENS ROVDYRPOLITIKK!

– Det er veldig bra at tapene og dermed erstatningene har gått ned, sier fagansvarlig landbruk Gro Aalbu til OPP.

Fjorårets utbetaling i rovdyrerstatning er de nest laveste de siste 15 årene, bare i 2016 ble det utbetalt mindre i erstatning for rovdyrtap i Oppdal.

Susanne Hanssen, seniorrådgiver i viltseksjonen i Miljødirektoratet, sier til Nationen (betalingssak) at nedgangen i utbetaling for rovdyrskader på landsbasis er en kombinasjon av flere faktorer. Det er færre bønder som driver med sau i rovdyrutsatte områder, samt at de som fortsatt driver i slike områder driver med innmarksbeiting og tidlig nedsanking.

I tillegg har felling av skadedyr i prioriterte beiteområder ført til færre rovdyrtap.

I Oppdal gikk rovdyrtapene kraftig ned i fjor med over tusen færre dyr tapt, fra 3453 dyr tapt på beite i 2017 til 2431 i 2018.

Reduserte rovdyrtap henger også sammen med det ble sluppet færre sauer på beite i Oppdal. I alt slapp bøndene 46 200 sauer i oppdalsfjella i fjor, det er 2200 færre enn i 2017.

– I 2017 var tapet i forhold til antallet som var sluppet på beite 7,13 prosent, i fjor var tapet på 5,26 prosent. Flere av beitelagene har tap på under fire prosent, kommenterer Aalbu.

Bøndene kan søke om erstatning utover normaltapet som er på 2-3 prosent, det trekkes fra i fylkesmannens behandling.

Tross nedgang i både tap og erstatninger, er det flere lokale saubønder som har store tap – og dermed også store utbetalinger i erstatning.

Blant annet i grenseområdene mot Sunndal der det har vært to jervynglinger og påfølgende store tap i Dindalen, på Soløyfjellet og i Åmotsdalen der en av ti sauer forsvant på beite i fjor. Her er det lite avkorting i utbetalingene.

Også i beitelagene på Nordskogen, på grensa mot Rennebu der det ble skutt en jerv denne uka, har det vært fem dokumenterte tap til jerv. Her er det også flere som får full erstatning og det er lite avkorting.

Aalbu er derimot overrasket over at flere bønder med rovdyrtap i Trollheimen har fått betydelige avkortinger tross både dokumentert yngling av jerv og dokumenterte tap.

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert