Kirsti Welander sammen med konsernsjef Ståle Gjersvold (t.h.) i Trønderenergi og styreleder Torkil Leinum i Oppdal Everk.  Bak Everkets daglige leder Ståle Rian.

Kirsti Welander sammen med konsernsjef Ståle Gjersvold (t.h.) i Trønderenergi og styreleder Torkil Leinum i Oppdal Everk. Bak Everkets daglige leder Ståle Rian. Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

Slik vil Oppdal kommune bruke Everks-pengene:

Vil kjøpe eiendom for 81,5 mill

Rådmannen foreslår å bruke 81,5 millioner kroner etter salget av halve Oppdal Everk til å kjøpe opp eiendom som kommunen fester av grunneiere i bygda.

Kommunestyret vedtok i fjor vår å kjøpe aksjer i TrønderEnergi for det de fikk for aksjene i Oppdal Everk. Senere ba politikerne rådmannen legge fram en sak om hvordan pengene skulle plasseres.

Det er nyansatt økonomisjef Elin Johanne Dolmseth som har utredet saken, og har lagt til grunn et formuesbevaringprinspipp. Enkelt sagt skal 81,5 millioner kroner bevares på minst samme nivå, ikke brukes opp. Samtidig skal pengeplasseringen ha lav risikoprofil.

Rådmannen har sett på sju ulike måter å bruke 81,5 millioner kroner på:

  • Putte pengene i banken
  • Sette pengene i pengemarkedsfond
  • Sette pengene i obligasjonsfond
  • Kjøpe flere aksjer i TrønderEnergi
  • Nedbetale gjeld
  • Innløse festekontrakter
  • Investere i bygninger og anlegg

Dolmseth legger først bort alternativene med å plassere penger i bank eller fond.  Hun mener det er usikkert hvor god avkastning en slik plassering vil gi. Samtidig er pengene lett tilgjengelig, og det vil kreve stor disiplin å bevare everkspengene når politikere skal finansiere nye tiltak i framtida.

Å betale ned gjeld eller investere i bygg og anlegg vil bety at pengene brukes opp, og det strider mot prinsippet om å bevare pengene fra salget. De alternativene legges derfor også bort.

I rådmannens saksfremlegg for kommunestyret torsdag går det frem at Oppdal kommune har sjekket med andre eiere, og det er ikke TrønderEnergi-aksjer til salgs nå. Aksjene er også lite omsettelige og TrønderEnergis framtidige utbyttepolitikk kan føre til lave utbytter på grunn av storsatsing på vindkraftutbygging.

Selv om kommunen kunne fått 133.968 flere TrønderEnergi-aksjer med 81,5 millioner, ville dette teoretisk gitt bare 1,7 millioner kroner i utbytte i 2017. Det er ikke spesielt god avkastning.

Dermed gjenstår kun ett alternativ, og rådmannen foreslår å innløse mange av kommunens festekontrakter som er inngått med ulike grunneiere.  Kommunen fikk i fjor taksert at det ville koste i underkant av 100 millioner å innløse 17 av kommunens i alt 26 festekontrakter. Festeavgiften for disse er per i dag på 2,6 millioner årlig.

Det pågår nå forhandlinger med 13 grunneiere om regulering av festeavgiften, og økonomisjefen mener festeavgiften kan øke betydelig i årene framover.  Oppdal kommune kan bli nødt til å innfri 13 av festekontraktene ved innløsing med to års tidsfrist.

Hvis festekontraktene innløses, kan det delvis finansieres ved å selge eiendommene videre til fremfesterne, altså de som leier festearealene av kommunen i dag.

En slik bruk av everksoppgjøret mener økonomisjefen både vil redusere risikoen for Oppdal kommune,  være økonomisk lønnsomt og bevare formuen ved at det investeres i fast eiendom.

Men det kan ta tid å bli enige med grunneierne om pris. I mellomtiden mener økonomisjefen at pengene bør plasseres i bank eller fond.

Økonomisjefen foreslår at rådmannen får fullmakt til å avgjøre om pengene skal plasseres i bank eller fond, eller bare i bank.

 

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert