FAU-leder Rune Weiseth sier en enstemmig foreldregruppe ved Lønset oppvekstsenter anbefaler nedleggelse av barnehage og skole. Her fra fjorårets handlingsplan-høring, der han hadde med seg utvalgsmedlem Elisabeth Hals (t.h.) i møte med varaordfører Ingvill Dalseg (H).
FAU-leder Rune Weiseth sier en enstemmig foreldregruppe ved Lønset oppvekstsenter anbefaler nedleggelse av barnehage og skole. Her fra fjorårets handlingsplan-høring, der han hadde med seg utvalgsmedlem Elisabeth Hals (t.h.) i møte med varaordfører Ingvill Dalseg (H).

Mister skolen etter 50 år:

Foreldrene ber om nedleggelse

Lønset skole skulle feire 50-årsjubileum i år. Nå blir den trolig lagt ned i løpet av året, om foreldrene får det som de vil.

Skolen har 17 elever og har vært truet av nedleggelse lenge. Kretsen har kjempet i mot, og reddet den gang etter gang.

Men ett år etter at Lønset oppvekstsenter åpnet 9. januar i fjor, er det foreldrene som varsler nedleggelse.

I en pressemelding (se hele nederst i saken) fra en «samlet foreldregruppe ved Lønset oppvekstsenter» med sperrefrist lørdag morgen, går det frem at de over en lengre periode har hatt dialog med Oppdal kommune om en frivillig avvikling av barnehage og skole.

Barnehagen blir stengt allerede 1. mars fordi det ikke vil være flere barn igjen i barnehagen. I fjor høst var det fem barn som benyttet tilbudet, nå er det fire barn igjen.

Det er foreløpig usikkert hvor lenge skolen vil være i drift før dørene også her stenges for godt. En nedleggelse må ut på offentlig høring før kommunestyret fatter endelig vedtak.

–  Det er en enstemmig foreldregruppe som står bak ønsket om å avvikle Lønset oppvekstsenter, bekrefter FAU-leder ved skolen, Rune Weiseth overfor OPP.

 –  Så det er foreldrene som egentlig legger ned skolen?

– Vi har kommet frem til en enighet med kommunen om dette. Vi hadde en veldig tung prosess i fjor, og vi ser at vi ville ha fått den samme runden igjen, og det ville vi skåne barna for, svarer Weiseth.

Det FAU-lederen sikter til er fjorårets skolekamp da rådmannen i sin innstilling til handlingsplanen foreslo å legge ned oppvekstsenteret fra 1. januar 2019. Forslaget kom få måneder etter at ordføreren åpnet oppvekstsenteret i januar. I følge økonomisjefen ville en nedleggelse gi en årlig innsparing på 3.3 millioner kroner.

Foreldre og lokalsamfunn mobiliserte da på nytt for skolen, som har vært truet av nedleggelse i flere handlingsplan-runder. De ba om forlenget drift i tre år, men fikk gehør for ett ekstra år hos Høyre, Sp, Venstre og KrF. Ap stemte for rådmannens forslag da handlingsplanen ble vedtatt i juni.

Det ble bestemt at en egen evaluering våren 2019 skulle legges til grunn for vurdering av videre drift.

I pressemeldingen fra foreldregruppen går det frem at rådmannen satte i gang arbeidet med å vurdere lærings- og utviklingsmiljøet ved skolen og arbeidsforholdene for de ansatte i fjor høst. Det var dessuten planer om at PP-tjenesten skulle gjennomføre en intervjurunde blant elevene.

Det var da foreldrene selv grep inn:

«Denne utredningen opplever vi som uheldig, da vi mener at det egentlige målet er økonomiske innsparinger. De fleste elevene vet hva denne informasjonen skal brukes til og vi er opptatt av å skåne våre barn fra enda en belastende prosess omkring skolenedleggelse», heter det i pressemeldingen.

16. januar hadde FAU et møte med ordfører, rådmann og rådgiver for oppvekst der strategien ble lagt.

  –  Har dere bedt om at rådmannen stanser prosessen fordi dere er sikker på hvordan konklusjonen ville bli?

–  Vi er ikke sikre på konklusjonen, men uansett har vi fått tilbakemelding fra skolen om at det utfordrende fremtidsutsikter, både med antall elever og det faglige tilbudet. Det er begrenset hvor mye ressurser en skole kan få med den spredningen elevene har på antall trinn. Til syvende og sist koker det ned til økonomi, det er ikke ubegrenset med ressurser å spytte inn i skoledrift.

  –  Når blir skolen lagt ned?

–  Vi har ikke landet helt på dato ennå. Dette er del av en forhandling med kommunen, der vi blant annet drøfter best mulig tilrettelegging i en periode når elevene skal overflyttes. Om vi imøtekommer kommunen med avvikling i en tidlig prosess vil det være en besparelse for kommunen, og vi håper de kan gi kretsen en kompensasjon for tapt skole.

  –  Hvilken kompensasjon er det snakk om?

–  Det ønsker jeg ikke å utdype mer nå, vi er fortsatt i en prosess med kommunen og dette vil jo bli en besparelse for kommunen, noe vi bruker som et forhandlingskort, bekrefter Weiseth.

Dersom skolen legges ned ved utgangen av skoleåret vil kommunen spare rundt 1,6 millioner kroner.

Han bekrefter likevel at bruk av bygningene med barnehage, skole og samfunnshus har vært nevnt i forhandlingene. Kretsen har lagt ned stor dugnadsinnsats i byggene og er interessert i å beholde disse som samlingspunkt.

Det er nå 17 elever ved Lønset skole som startet med 18 i fjor høst. I følge Weiseth kan ungene bli spredt på flere skoler etter nedleggelsen, men han tror likevel at de fleste foreldrene kommer til å velge Midtbygda oppvekstsenter, som Lønset også administreres fra.

For tre år siden var elevene ved de to skolene sammen på Lønset, mens Midtbygda skole ble bygd ut. Siden har mellomtrinnene besøkt hverandre fast én dag i uka og barna kjenner hverandre godt etterhvert.

–  I realiteten kunne vi søkt ungene over til Midtbygda i neste uke, men vi har ikke landet på noen dato ennå, sier Weiseth.

I år er det 50 år siden Lønset skole sto ferdig, men i stedet for skolejubileum kan det altså bli nedleggelse.

– Vi kan fortsatt feire, for samfunnshuset står der som et feiende flott bygg og samlingspunkt. Selv om skolen forsvinner, så forsvinner ikke grenda.

  –  Men skolen var viktig å beholde i arbeidet dere startet for å få tilflytting?

–  Det kan du si. Samtidig kan det hende at det er lettere for en barnefamilie å etablere seg her når de kan ha barna på en skole med trygg fremtid. Det har vært mye uro de siste årene.

Foreldrene brukte torsdag og fredag til å informere barna om den kommende nedleggelsen. Weiseth er forberedt på negative reaksjoner i kretsen når nyheten nå blir kjent.

– Det blir nok en del sinte folk også, noen som stiller seg uforstående til dette. Så håper vi at det blir lettere å snakke om skolevalg, og man slipper å bli uglesett og ødelegger for andre når barna sendes til en annen skole. Dette har vært et ikke-tema, elefanten i rommet på Lønset, medgir Rune Weiseth.

Pressemelding angående Lønset Oppvekstsenter

Kommunestyret vedtok i juni 2018 at rådmannen skulle framlegge en sak våren 2019 med vurdering av lærings- og utviklingsmiljøet ved Lønset oppvekstsenter, samt vurdering av arbeidsforhold for de ansatte.

Som forberedelse til saken ba rådmannen i desember om uttalelse fra skolemiljøutvalget, tillitsvalgte og verneombud. Det var også lagt opp til at PP-tjenesten skulle gjennomføre en intervjurunde blant elevene.

Denne utredningen opplever vi som uheldig, da vi mener at det egentlige målet er økonomiske innsparinger. De fleste elevene vet hva denne informasjonen skal brukes til og vi er opptatt av å skåne våre barn fra enda en belastende prosess omkring skolenedleggelse. Samtidig ser vi at skolen har en utfordring med å få nok ressurser i forhold til antall elever og aldersspredningen i elevgruppen. Oppslutningen om Oppvekstsenteret er også synkende, og fra 1. mars vil det ikke være flere barn igjen i barnehagen.

Med dette som bakgrunn har en samlet foreldregruppe ved Lønset Oppvekstsenter gått i dialog med Oppdal Kommune. Intensjonen er å utarbeide en avtale om en mulig frivillig avvikling av Oppvekstsenteret. Avtalen skal sikre videre utvikling av Lønset krets og en best mulig ivaretagelse av elevene i prosessen. Den 16. januar 2019 hadde FAU Lønset et møte med ordfører, rådmann og rådgiver oppvekst. Etter dette møtet vil rådmannen fremme en sak for kommunestyret med forslag om å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide avtalen. Denne gruppen skal bestå av representanter fra foreldre, kretsen, rådgiver oppvekst, økonomisjef og tekniske tjenester. Etter vårt ønske har rådmannen valgt å stoppe planlagt intervjurunde med elevene, og kalt tilbake anmodning om uttalelser i forhold til lærings- og utviklingsmiljø.

Tidspunkt for eventuell avvikling er ikke bestemt og vil avhenge av innholdet i avtalen, samt godkjenning av både  foreldregruppa og et vedtak i kommunestyret.

Fra en samlet foreldregruppe ved Lønset Oppvekstsenter

Vennligst Logg inn for å kommentere