DEMONSTRERER IGJEN: Leder i Lønset bondelag, Arnt Vasli (t.v.), leder i Oppdal Sp, Jon Torve, Øystein Riise og leder i Oppdal bondelag, Kari Toftaker på plass foran Stortinget, under en tidligere bondedemonstrasjon i Oslo.

DEMONSTRERER IGJEN: Leder i Lønset bondelag, Arnt Vasli (t.v.), leder i Oppdal Sp, Jon Torve, Øystein Riise og leder i Oppdal bondelag, Kari Toftaker på plass foran Stortinget, under en tidligere bondedemonstrasjon i Oslo. Foto: Privat

Demonstrerer i Oslo mot regjeringens ulvepolitikk:

– Får konsekvenser for Oppdal

Nærmere ti bønder fra Oppdal blir med når flere tusen norske bønder protesterer foran Stortinget tirsdag.

– Vi er Norges største sauekommune, og det er fint å kunne vise solidaritet. sier leder Kari Toftaker i Oppdal bondelag til Radio E6.

Hun håper mange, spesielt sauebønder viser interesse for morgensdagens arrangement i regi av Naturbruksalliansen.

Det er planlagt et stort fakkeltog i Oslo mot regjeringens ulvevedtak. Medlemmer i Naturbruksalliansen er Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, Norskog, Glommen Skog, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk.

De protesterer på det de mener er regjeringens beslutning om å gå imot rovdyrforliket. Det har vekket sterke reaksjoner at regjeringen går mot Stortingets bestandsmål.

Mandag 17. desember besluttet departementet å ta ut ulv i Slettåsreviret i Hedmark, men fredet både Hobølreviret i Østfold og Mangenreviret i Akershus. Vedtaket er en overprøvring av rovviltnemnders vedtak om uttak av ulv i alle de tre flokkene.

I følge Rovdata er bestandmålet 4-6 årlige ulvekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. I fjor ble det dokumentert 10,5 kull i Norge. 8,5 yngling etter uttak. Dette er godt over det Stortinget har vedtatt.

På den andre siden av saken har NOAH – foreningen for dyrs rettigheter gått til sak mot staten på grunn av at det skal felles ulv innenfor ulvesonen.  Naturbrukalliansen på sin side skal gå i fakkeltog for å markere seg. Flere lokale bønder skal være med tirsdag, blant annet representanter fra Oppdal bondelag.

– Det er et forlik som er nøye gjennomtenkt, sier leder Kari Toftaker i Oppdal kommune.

– Det er langt unna Oppdal, men det handler om et forlik som vil kunne få konsekvenser for Oppdal. Når ulvebestanden vokser, vil det få følger for Oppdal. Det handler om jerv og gaupe også

5000 demonstranter er ventet til demonstasjonen. Åtte gardbrukere fra Oppdal drar med buss tirsdag morgen.

– De får utdelt fakler og materiell til plakater, de må gjerne ha med effekter selv, også.  Vi håper å samle mange gode kolleger sammen for en viktig sak., sier Toftaker.

– Hvordan skal man kunne bli enige i denne saken?

– Jeg tenker at saken må tilbake til Stortinget, sier Toftaker.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert