Tidligere museumsleder Aase Anita Midtskog avviser at uroen ved museet er en arvet konflikt.

Tidligere museumsleder Aase Anita Midtskog avviser at uroen ved museet er en arvet konflikt. Foto: Arkiv

Tidligere museumsleder tar bladet fra munnen:

– Ikke en arvet konflikt

Tidligere leder ved Oppdalsmuseet avviser at dagens samarbeidsutfordringer eksisterte før omorganiseringen i 2015.

I et debattinnlegg i dagens OPP og på opp.no tar tidligere leder ved Oppdalsmuseet, Aase Anita Midtskog, et oppgjør med museumsledelsens beskrivelse av konflikten slik den har kommet frem gjennom flere artikler i OPP.

Les hele debattinnlegget her.

Uroen har ført til at de frivillige har lagt ned arbeidet i protest mot måten museet ledes på.

LES OGSÅ: Derfor gikk de på dagen

De ansatte er sykmeldt eller på permisjon og nåværende avdelingsleder Heidi Pawlik Carlson har omtalt situasjonen som en personlig belastning.

–  Det var uro ved museet før vi overtok, sa kulturhusleder Inge Lauritzen til OPP 20. desember etter orienteringen han og styreleder Jo Skorem i kulturnusforetaket gav kommunestyret 17. desember. Ordfører Kirsti Welander omtalte saken som en «arvet konflikt».

Orienteringen ble gitt bak lukkede dører.

Heller ikke en arbeidspsykolog klarte å løse opp i floken der det også har vært en konfliktlinje mellom ansatte og ledelse.

Aase Anita Midtskog har så langt ikke ønsket å kommenter saken, men i et leserbrev i dagens OPP tar hun bladet fra munnen.

«Det påstås her at konflikten er arvegods fra tiden før omorganiseringen. Dette medfører ikke riktighet», skriver Midtskog med henvisning til artikkelen i OPP 20. desember.

Kulturhusforetaket overtok driften av museet fra rådmannens adminstrasjon 1. januar 2015.

Midtskog beskriver hvilken filosofi hun ledet museet etter i årene 2009-2015 og innrømmer at alt ikke var bare «rosenrødt, fryd og gammen i vår tid. Utfordringer sto i kø, sterke meninger, knappe ressurser og høyt aktivitetsnivå. Det hendte at folk gikk sure ut av porten den gang også, men de kom nå tilbake. Vi skranglet oss sammen og gikk videre på ferden», skriver Midtskog om forholdet til de frivillige, som nå altså har lagt ned sitt arbeid.

Museet fikk uten tvil et oppsving under Midtskogs ledelse, der Levende museum førte til større involvering og mer besøk.

Hun skriver at omorganiseringen og den nye ledelsesstrukturen  må ta mye av skylden for at ting har utviklet seg i feil retning. Arbeidsavtalene som de frivillige er blitt pålagt står i kontrast til det hun omtaler som et «laust og ledig» opplegg rundt dugnadene, der de frivillige tidligere kunne komme og gå som de selv ville.

«Ledelsen framholder at planmessig er alt på stell. Men et eller annet sted, etter at de gode planene er lagt, -i samspillet mellom leder, ansatte og frivillige går det galt, skriver Midtskog, som mener at de frivillige er «museets ryggrad».

«Bygdefolket har gjennom tidene velvillig stilt opp på dugnad. Næringsaktører har gitt rause gaver. Det er jo til museet vårt. Dette er vår felles arv, dokumentasjonen av våre forfedres liv og levnet. Vår felles arena. For meg er de frivillige ikke bare en gjeng eldre mennesker, men enkeltpersoner som på hver sin måte har opplevd både økt livskvalitet og helsegevinst gjennom sin deltagelse i dugnadsarbeidet», skriver hun.

Midtskog valgte selv å slutte ved museet sommeren 2015, kun et halvt år etter at kulturhusforetaket overtok museet fra rådmannens administrasjon.

Midtskog har aldri kommentert offentlig hvorfor hun sluttet og skriver ikke rett ut at dette var i protest mot den nye måten å lede museet på.  Men det er på det rene at hun ble degradert.

«Etter omorganiseringen ble mine ansvarsområder overtatt av ny daglig leder. Min stillingsinstruks lød nå operativ under avdelingsleder. Etter ni gode år der jeg hadde fått være med på å utvikle og prege museet, fant jeg ut at det ville være lurt å gi seg. Så jeg sa opp stillingen min», skriver hun.

Nå maner hun partene til å sette seg ned og snakke sammen for å løse konflikten.

«Å omgå konflikten ved å skyve ansvar over på andre, eller å hevde at museet går så det suser, vi henter da inn nye folk, mener jeg er uverdig og ingen løsning. Ansatte og frivillige utgjør en stor gruppe mennesker. Flere av dem har hatt sitt virke på museet i mange år, og har lagt ned en betydelig innsats. De fortjener en respektfull behandling, og at det ryddes opp i konflikten», skriver Aase Anita Midtskog.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert