Fra Ressbakkene utover Gjevilvassdalen.

Fra Ressbakkene utover Gjevilvassdalen. Foto: Erik Dale/Dale maskin, arkiv

Børge Dahle om løypekonflikten:

Foreldet syn på eiendomsretten

Striden om Gjevilvassvegen handler om hvor langt en skal strekke et suverent foreldet syn på eiendomsrett, skriver samfunnsdebattant Børge Dahle.

Suksessfaktorer for reiselivskommuner

Ingen er uenig med Arne Braut og SP om at bruken av Gjevilvassvegen burde være en privatrettslig tvist. Høyesterett har også avgjort tvisten mellom grunneierne, men enig blir de neppe.

Ekspropriering av retten til å ha skiløype i 4 mnd er imidlertid en annen sak, en sak basert på å ta vare på de viktige verdier Gjevilvassvegen har for Oppdal som lokalsamfunn og for nasjonale verneverdier.

Saken handler om hvor langt en skal strekke et suverent foreldet syn på eiendomsrett. En forståelse som noen ganger kommer i konflikt med utvikling av et framtidsrettet lokalsamfunn. Det har spesielt stor betydning for distriktskommuner, der næringsutvikling i stor grad er basert på reiseliv og fritidsbebyggelse.

Et eksempel fra Rennebu, en av mange distriktskommuner som sliter med økonomi og fraflytting. Kommunen fikk gjennomført et viktig fellesgode, ikke stort, men tross alt et prosjekt til glede for lokalbefolkning og tilreisende. Nøkkelen var en prosess for å skape en kultur for samhandling.

Barnas naturverden ble et vellykket samarbeidsprosjekt. En forutsetning var et sterkt felles engasjement fra grunneiere og kommunen. Prosjektet var basert på et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag og gode naturgitte forhold. 100 grunneiere åpnet utmarka si for å legge til rette for utvikling av et fellesgode. Tre Sælehus ble attraktive turmål og et møtested for lokalbefolkning, hyttefolk og tilreisende. Prosjektet har skapt et godt omdømme for kommunen og av grunneierne og deres vilje til samarbeid.

I denne sammenheng kan det være interessant å vise til et stort forskningsarbeid som undersøkte faktorer som skapte økonomisk vekst i amerikanske fjellkommuner. Undersøkelsen viser i hovedsak at vår fjellregion burde ha gode muligheter for å lykkes, men selvfølgelig under betingelse av at en realiserer potensialene.

Et hovedresultat i undersøkelsen var: Kommuner med tilgang til verna naturområder har mer enn 60% hurtigere vekst enn andre. Med andre ord er muligheten til å utøve fritidsaktiviteter i attraktive naturområder vesentlig for tilflytting og fritidsbesøkende. Regioner som har verna fjellområder i kombinasjon med tilgjengelige, tilrettelagte fjellområder har store naturgitte forutsetninger for å lykkes. Unike fritidsopplevelser er en viktig faktor når en søker bosted og feriested.

Den sterkeste faktoren for vekst var imidlertid at ingeniører, arkitekter, økonomer osv (Producer Services) etablerer seg i kommune. Det har med å gjøre at en får tilført nye kompetansegrupper som er viktig i en moderniserings- og utviklingsprosess. Det stilles ofte større kvalitetskrav til utbyggingsprosjekter.

Ellers virker faktorer som utdanningsnivå, ski-resort, kulturtilbud og relativt kort avstand til større byer positivt inn. Ikke overraskende.

På den negative siden nevnes tre faktorer: Ensidig økonomisk spesialisering, råvareproduksjon (gruvedrift, skogsdrift osv) og at en høy prosentandel av befolkningen er født i kommunen.

Kommuner med ensidig næringsgrunnlag har altså dårligere forutsetninger for utvikling? Fundamentet for vår fjellregion er jordbruk og skogsdrift. Kultur, tenkemåter, skrevne og uskrevne regler og lover nedfelles i en lokalkultur som etter hvert kan bli fastlåst og bli en hindring for nytenkning. Men kunnskapsgrunnlaget i lokalkulturen er viktig å ta vare på – det er stedets særegenhet.

Innflytting fører til økt mangfold og tilførsel av nye kompetanseområder. Det er i møte mellom lokalkultur og nye kompetanseområder at kreativitet skapes. Det kan være en krevende prosess. Lokalbefolkningen må kanskje revurdere ”vedtatte sannheter” og konflikter vil da lett kunne oppstå.

Med bakgrunn i denne forskningen er min forståelse at vår fjellregion har alle muligheter for å skape en livskraftig framtid. Vi har de naturgitte forutsetningene. Vi er omgitt av store verna fjellområder og lett tilgjengelige tilrettelagte friluftsaktiviteter. Regionen er attraktiv for fritidsbebyggelse og Oppdal er et velutviklet handelssentrum.

At myndigheter går inn å verner naturområder har i bygdekommuner ofte vært sett på som negativt. Denne forskningen viser det motsatte – det gir et fortrinn.

Visjonen for vår fjellregion, Oppdal og Rennebu, er å bli en region for bærekraftig fritidsopplevelse. Det tiltrekker seg også flere som ønsker å bosette seg. Da kan ikke en foreldet forståelse av eiendomsrett hindre bevaring av unike kultur –og naturgitte attraksjoner eller utvikling av nye gode fritidsopplevelser.

Sp har i denne sammenheng, sammen med et svært lite antall av grunneiere, en utfordring i deres forståelse, eller vilje, av hvordan eiendomsretten skal forvaltes til beste for lokalsamfunnet. Men – mest overraskende er at Høyre, et moderne og framtidsrettet parti, som har hatt fokus på næringsutvikling ikke ser denne sammenhengen.

Børge Dahle

Kommentar (1)

  1. oddvar magne skjørstadmo For 9 måneder siden

    "Foreldet syn på eiendomsretten"? Går det an å ha det også nå? Eiendomsretten er vel beskrevet svart på kvitt, og i klar... Vis mer "Foreldet syn på eiendomsretten"? Går det an å ha det også nå? Eiendomsretten er vel beskrevet svart på kvitt, og i klartekst, som et solid fundament i Norsk Lov, for å beskytte den som har kjøpt, og eier en eiendom i kongerike Norge ! ( og faktisk betaler skatt for den). Kanskje dette på død og liv skal gjelde i Gjevilvassdalen, og ikke andre steder. (kanskje på Gisnåsen ?)

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. oddvar magne skjørstadmo For 9 måneder siden

    "Foreldet syn på eiendomsretten"? Går det an å ha det også nå? Eiendomsretten er vel beskrevet svart på kvitt, og i klar... Vis mer "Foreldet syn på eiendomsretten"? Går det an å ha det også nå? Eiendomsretten er vel beskrevet svart på kvitt, og i klartekst, som et solid fundament i Norsk Lov, for å beskytte den som har kjøpt, og eier en eiendom i kongerike Norge ! ( og faktisk betaler skatt for den). Kanskje dette på død og liv skal gjelde i Gjevilvassdalen, og ikke andre steder. (kanskje på Gisnåsen ?)

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert