Tor Snøve håper å samle partiet til valgkampen, selv om det ble mannefall på lista Ap vedtok.

Tor Snøve håper å samle partiet til valgkampen, selv om det ble mannefall på lista Ap vedtok. Foto: Per Roar Bekken

«Jeg er ingen bygderasist», skriver Tor Snøve:

– Feiltolka om «Oppdaling»

«Jeg er ingen bygderasist», skriver Tor Snøve i dette debattinnlegget der han beklager om noen føler seg støtt etter at Aps ordførerkandidat i to intervjuer påpekte at han var «oppdaling».

OPPDALING

I forbindelse med nominasjonen i OAP 14/1-19 ser jeg at mine uttalelser om hva mine fortrinn som topp- kandidat er, kom skjevt ut. Jeg har selvsagt aldri hatt en intensjon om å støte mine sambygdinger eller plassere mennesker i bås. Begrepet «Oppdaling», samt ordlyden i det jeg sa, har blitt feiltolka i forhold til det som var budskapet. Jeg beklager overfor alle som følte seg støtt eller tilsidesatt av dette.

Det jeg ønsket å formidle var mine egenskaper og hva jeg står for. Mitt opprinnelige budskap er dessverre ikke løftet fram.

Jeg er ingen «bygderasist» som enkelte via sosiale medier antyder. Jeg ser at noen antyder at man må kunne gå sju ledd tilbake for å kalle seg Oppdaling, da blir det meget få igjen inkludert meg. I tillegg har jeg vært så heldig å ha vært gift i 26 år med ei ifra Vesterålen.

Ordet Oppdaling er et vidt begrep, det innbefatter selvsagt alle de med fast bosteds adresse Oppdal, samt flere grupperinger for. eks. utflytta Oppdalinger. Mange med hytte i Oppdal vil og karakterisere seg for «Oppdaling». Det handler kanskje om den enkeltes identitet.

I mine uttalelser ønsket jeg å formidle mine fortrinn. Det å kjenne vår flotte bygd med grender og tettsteder, ha kjennskap til folk som bor rundt om i bygda, god kunnskap om utmarksområdene og ikke minst ha politisk erfaring.

Media og sosiale medier har stor innflytelse i dagens samfunn, politikere og andre som står i medienes søkelys, må til enhver tid tenke over hva vi formidler og hvordan vi uttaler oss. Enkelte ganger kommer noe feil ut, håper jeg med dette har gitt en god nok beklagelse for å uttrykke meg på en måte som kunne mistolkes.

Tor Snøve

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert