Skiløypa ved Gjevilvasshytta.

Skiløypa ved Gjevilvasshytta. Foto: Morgan Frelsøy, arkiv

Hytteeeier om fraværet av skiløypa i Gjevilvassdalen:

«Nå ulmer det blant hyttefolket»

Reaksjonene på at løypa på Gjevilvassveien er borte, er sterke blant hytteeierne, hevdes det i dette debattinnlegget.

Skiløypa i Gjevilvassdalen

Vi hyttefolk som elsker skiløypa har også en stemme.

Oppdal er en fantastisk bygd for oss hyttefolk og andre som bruker bygda som rekreasjonssted både sommer, vinter, vår og høst. Her får vi også tilgang på gode håndtverktjenester og blir møtt av hyggelige tilsatte i alle servicenæringer.

Men nå ulmer det blant hyttefolket. Denne vinteren er på ny skiløypa i Gjevilvassdalen i praksis stengt for skigåere. Noen er frustrerte, andre er oppgitte og noen er sinte. Andre vurderer sterkt å la være å kjøpe varer og tjenester i Oppdal kommune. Mange bruker hyttene mindre nå, i denne fastlåste situasjonen, som ingen egentlig ønsker.

Døra er stengt. Skiløypa i Gjevilvassdalen er selve juvelen med hensyn til vinteraktiviteter for oss som har hytter i, eller i tilknytning til dalen. Mange som har hytter i området har nettopp valgt denne beliggenheten pga. skiløypa. Slik som det nå er blitt, så føler vi oss lurt hvis løypa langs veien forsvinner. Vi er i praksis utestengt fra dalen i vinter. Og vi har også i stor grad mistet tilgang til resten av løypenettet i Oppdal. Det er stor forskjell å spenne på seg skiene utenfor hytta i forhold til å kjøre flere mil til f.eks. Grøtsetra.

Ei løype for alle. Det fantastiske med skiløypa langs veien, er at den er tilpasset alle ferdighetsnivåer – alt fra godt voksne til barn – samt foreldre med barn i pulk.

Ferdig snakka. Skiløype både på oversida og nedsida av veien, samt delvis begge deler er blitt grundig vurdert og avvist. En erkjennelse av at skiløype utenom veien er umulig, viser også brev fra Advokatfirmaet Nidaros DA, da de på vegne av «brøyterne» denne vinteren åpner for skiløype fra Osen og inn til Krysset. Dette mener de tydeligvis er en løsning på kort sikt.

Hvem er taperne. Alle som bruker skiløypa i dalen, samt mange andre blir tapere i denne ennå fastlåste saken, selv om Oppdal kommune prisverdig nok ennå står på sine beslutta vedtak. «Brøyterne» påberoper seg fiktive inntekstap ved ikke å få brøyte. Det har imidlertid vært lite focus på et motregnestykke, i forhold til de tap som mange aktører blir påførte, vis det ikke blir skiløype langs veien. Og da tenker jeg ikke bare på de tap som kan kvantifiseres i kroner og øre, men i forhold til folkehelsegevinst og naturopplevelse for hele Oppdal, samt bevaring av en unik fjelldal. Dette ser også et flertall av grunneierne som ikke har en antikvarisk holdning til å forvalte privat eiendomsrett. Stor takk til disse som går inn for å bevare og vedlikeholde den nåværende løypa.

Kaotiske forhold. Uten skikkelig skiløype i Gjevilvassdalen, blir det også kaotiske forhold ved Grøtsetra, slik som det var den forrige vinteren løypa i dalen lå brakk. Løypenettet der har ikke kapasitet til å absorbere manglende løypetilbud i Gjevilvassdalen.

Å ekspropriere for å sikre seg en rettighet er krevende og vil alltid møte motstand. Men jeg, og mange med meg, håper at politikerne i Oppdal kommune, her viser sitt samfunnsanvar og fastholder sin beslutning om å bevare den unike skiløypa i Gjevilvassdalen i sin nåværende form langs veien.

På vegne av mange hytteeiere og mange andre som «elsker» Gjevilvassdalen

Asbjørn Dypbukt

Kommentarer (3)

 1. Bernt-Olav Simonsen For 9 måneder siden

  Jeg slutter meg helt Dybbukt sin ros og takk til flertallet blant grunneierne og ikke minst de folkevalgte i Oppdal kom... Vis mer Jeg slutter meg helt Dybbukt sin ros og takk til flertallet blant grunneierne og ikke minst de folkevalgte i Oppdal kommune som har stått på for å sikre skiløype i Gjevillvassdalen langs vegen. Det er noen som i debatten hevder at "man gikk da på ski før også før det var oppkjørte løyper". Jeg har levd et aktivt liv med "ski på bena" i et halvt århundre og har vært med å tråkke opp løype til skirenn. Det er i praksis ingen som seriøst kan mene at det er kurant eller ønskelig å reversere utviklingen tilbake til det. Dagens skiutstyr (bl.a. felleski) forutsetter at det er oppkjørte løyper og en kan like det eller ikke men de aller fleste som går på ski "forventer" oppkjørte løyper. Det er ellers helt riktig som Dypbukt skriver at mange av oss som har investert i hytte på Oppdal har både blitt "lokket" med fantastiske skiløyper der Gjevillvassdalen har vært krumtappen i løypetilbudet, noe som også er riktig. Løypa i Gjevillvassdalen passer alle uansett alder og ferdighetsnivå, den ligger skjermet til værmessig og er "trygg" å ferdes i, dag som kveld. Jeg gikk ca. 1500 km på ski i løypene på Oppdal i 2018, der mange av disse var i Gjevillvassdalen, jeg så ved selvsyn omfanget av antall biler som kom til Osen både i helger og i vinter-/påskeferien. Det vil rett og slett ikke være plass til å "avvikle" skiutfarten kun fra Grøtsætra og til en viss grad Skarvatnet. Det vil skape så mye frustrasjon hos mange at det vil gå utover bruken av Oppdal som vinterdestinasjon med påfølgende tap av omsetning hos bedriftene i Oppdal. Ja, jeg kjenner til flere tilfeller der hyttefolk kutter helgetur til Oppdal pga. manglende løype i Gjevillvassdalen, for meg og min familie sin del så har vi lagt andre planer for påska i år for første gang siden 1993.

 2. Rune Bendiksen For 9 måneder siden

  Veldig gode innlegg fra både Asbjørn Dypbukt og Børge Dahle. Det er jo nå (mer enn noen gang) åpenbart at det ikke finn... Vis mer Veldig gode innlegg fra både Asbjørn Dypbukt og Børge Dahle. Det er jo nå (mer enn noen gang) åpenbart at det ikke finnes noe alternativ til den skiløypa som har eksistert i over 40 år. Viser b.l.a. til brev sendt til kommunestyret fra grunneiergruppering samt uttalelse fra Trønder Energi. Jeg regner med at fornuftige representanter fra SP, Høyre og uavhengige ser det samme og støtter opp om reguleringsplanen. Det holder ikke lengre å si at dette er et privatrettslig forhold og å oppfordre til dialog. Dialog har vært forsøkt i mange år og man kommer ikke videre. Hvis SP, Høyre og uavhengige forsetter som før så er det like bra at de går på talerstolen og forteller at de overhodet ikke ønsker noen skiløype i Gjevilvassdalen. Det er jo det som blir realiteten hvis det skjøre flertallet for ekspropriering faller. Takk til flertallet av grunneierne langs Gjevilvassveiene som støtter løpa slik den har vært i "alle" år! Takk til ordfører og flertallet i kommunestyret for å utøve sine plikter ovenfor storsamfunnet og fremtidige generasjoner!

 3. Ketil Engen For 9 måneder siden

  Et svært godt innlegg med full støtte fra alle oss med hytte i « dalen ». Takker !

Legg inn kommentar

Kommentarer (3)

 1. Bernt-Olav Simonsen For 9 måneder siden

  Jeg slutter meg helt Dybbukt sin ros og takk til flertallet blant grunneierne og ikke minst de folkevalgte i Oppdal kom... Vis mer Jeg slutter meg helt Dybbukt sin ros og takk til flertallet blant grunneierne og ikke minst de folkevalgte i Oppdal kommune som har stått på for å sikre skiløype i Gjevillvassdalen langs vegen. Det er noen som i debatten hevder at "man gikk da på ski før også før det var oppkjørte løyper". Jeg har levd et aktivt liv med "ski på bena" i et halvt århundre og har vært med å tråkke opp løype til skirenn. Det er i praksis ingen som seriøst kan mene at det er kurant eller ønskelig å reversere utviklingen tilbake til det. Dagens skiutstyr (bl.a. felleski) forutsetter at det er oppkjørte løyper og en kan like det eller ikke men de aller fleste som går på ski "forventer" oppkjørte løyper. Det er ellers helt riktig som Dypbukt skriver at mange av oss som har investert i hytte på Oppdal har både blitt "lokket" med fantastiske skiløyper der Gjevillvassdalen har vært krumtappen i løypetilbudet, noe som også er riktig. Løypa i Gjevillvassdalen passer alle uansett alder og ferdighetsnivå, den ligger skjermet til værmessig og er "trygg" å ferdes i, dag som kveld. Jeg gikk ca. 1500 km på ski i løypene på Oppdal i 2018, der mange av disse var i Gjevillvassdalen, jeg så ved selvsyn omfanget av antall biler som kom til Osen både i helger og i vinter-/påskeferien. Det vil rett og slett ikke være plass til å "avvikle" skiutfarten kun fra Grøtsætra og til en viss grad Skarvatnet. Det vil skape så mye frustrasjon hos mange at det vil gå utover bruken av Oppdal som vinterdestinasjon med påfølgende tap av omsetning hos bedriftene i Oppdal. Ja, jeg kjenner til flere tilfeller der hyttefolk kutter helgetur til Oppdal pga. manglende løype i Gjevillvassdalen, for meg og min familie sin del så har vi lagt andre planer for påska i år for første gang siden 1993.

 2. Rune Bendiksen For 9 måneder siden

  Veldig gode innlegg fra både Asbjørn Dypbukt og Børge Dahle. Det er jo nå (mer enn noen gang) åpenbart at det ikke finn... Vis mer Veldig gode innlegg fra både Asbjørn Dypbukt og Børge Dahle. Det er jo nå (mer enn noen gang) åpenbart at det ikke finnes noe alternativ til den skiløypa som har eksistert i over 40 år. Viser b.l.a. til brev sendt til kommunestyret fra grunneiergruppering samt uttalelse fra Trønder Energi. Jeg regner med at fornuftige representanter fra SP, Høyre og uavhengige ser det samme og støtter opp om reguleringsplanen. Det holder ikke lengre å si at dette er et privatrettslig forhold og å oppfordre til dialog. Dialog har vært forsøkt i mange år og man kommer ikke videre. Hvis SP, Høyre og uavhengige forsetter som før så er det like bra at de går på talerstolen og forteller at de overhodet ikke ønsker noen skiløype i Gjevilvassdalen. Det er jo det som blir realiteten hvis det skjøre flertallet for ekspropriering faller. Takk til flertallet av grunneierne langs Gjevilvassveiene som støtter løpa slik den har vært i "alle" år! Takk til ordfører og flertallet i kommunestyret for å utøve sine plikter ovenfor storsamfunnet og fremtidige generasjoner!

 3. Ketil Engen For 9 måneder siden

  Et svært godt innlegg med full støtte fra alle oss med hytte i « dalen ». Takker !

Legg inn kommentar
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert