Kirsti Welander sammen med konsernsjef Ståle Gjersvold (t.h.) i Trønderenergi og styreleder Torkil Leinum i Oppdal Everk. Bak Everkets daglige leder Ståle Rian.

Kirsti Welander sammen med konsernsjef Ståle Gjersvold (t.h.) i Trønderenergi og styreleder Torkil Leinum i Oppdal Everk. Bak Everkets daglige leder Ståle Rian. Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

Politikerne uenige om pengeplassering etter Everk-salget:

Kjøper kraftaksjer for 81,5 mill.

Kommunestyret solgte halve Oppdal Everk i fjor vår. I dag vedtok det samme kommunestyret å kjøpe aksjer av kjøperen TrønderEnergi for hele kjøpesummen.

I fjor solgte kommunestyret 49,9 prosent av aksjene i Oppdal Everk. I dag skulle gevinsten, 81,5 millioner kroner, plasseres. Men hvor? Det var dagens nøtt i kommunestyret, der forslagene var like mange som hos alle småsparere som lurer på hvor avkastningen er best.

Partiene var igjen delt.

Flertallet i Høyre ville bruke halve beløpet på å kjøpe aksjer i TrønderEnergi, resten til å innløse festekontrakter som rådmannen har foreslått å bruke hele beløpet på.

Ola Skarsheim (Sp) hadde også en delt partigruppe:
– Flertallet i Sp går for rådmannens tilrådning, det er viktig for Oppdal kommune å sikre seg fast eiendom, sa Skarsheim.

 Eli Dahle (H) var også i denne saken på kollisjonskurs med flertallet i Høyre. Hun pekte på at kommunestyret i april i fjor vedtok å kjøpe aksjer i TrønderEnergi for kjøpesummen de fikk for 49,9 prosent av aksjene i Oppdal Everk.
– Det var et salg vi gjorde med et langsiktig perspektiv for Oppdal kommune. Får vi det ut i penger kan ulike kommunestyrer ha ulike behov for å bruke pengene. Vi tenker avkastning inn i framtiden.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) var enig med Dahle:
– Det var et viktig premiss for meg for å støtte et salg av aksjene i Oppdal Everk, at vi kjøpte aksjer i TrønderEnergi, sa Welander. Hun pekte på at kommunen kan ta opp lån for å kjøpe ut festeavtaler, men det kan ikke lånes til aksjekjøp.

Welander mener rådmannens saksframlegg er misvisende i forhold til mulighetene for aksjekjøp og historisk utbytte.  I dagens OPP peker ordføreren på at det er aksjer til salgs i selskapet, fordi TrønderEnergi selv sitter på 192 805 aksjer i sitt eget selskap, en eierandel på 1,69 prosent.

TrønderEnergi er i ferd med å revidere utbyttepolitikken og vedtaket bankes på generalforsamlingen i mai. Selskapet har de siste fem årene kun utbetalt 50 prosent av overskuddet i utbytte.

Derfor har utbyttene de siste årene vært lave, var Welanders forklaring på de historiske utbyttetallene rådmannen har brukt i sitt saksframlegg.
Welander mener kommunen ut fra konsernets egne vurderinger, kan få et årlig utbytte på 12-15 millioner hvis kommunen investerer 81,5 millioner i aksjer i TrønderEnergi. Oppdal eier i dag 2,92 prosent av aksjene i TrønderEnergi.  Hun fremmet derfor et forslag på vegne av Ap, Frp, KrF, samt Hans Bøe (V), Arne Braut (Sp) og Eli Dahle (H) om å kjøpe aksjer i TrønderEnergi for hele beløpet på 81,5 millioner kroner.

– Hele Venstre stiller seg bak, korrigerte Hans Bøe (V) som sa det var viktig å bruke pengene etter salget av Oppdal everk slik at de sikrer en best mulig avkastning i et langsiktig perspektiv.
Innvendingen mot å kjøpe aksjer i Trønder Energi er at de er lite omsettelige, ettersom det kun er offentlige eiere som kan eie aksjer.
– Det er en fordel, det sikrer at senere kommunestyrer ikke utløser aksjene og bruker opp pengene på andre formål, sa Bøe.

– Først blir det jobbet for å selge hele everket, så vet vi ikke hva vi skal bruke pengene på? Kari Toftaker (Sp) syntes debatten var komisk, og ville lytte til rådmannen og investere i eiendom i Oppdal.
– Pengene må bli i bygda vår. Amen, sa Toftaker.

Odd Arne Hoel (uavh) støttet derimot sitt gamle parti.
– Everket ble solgt med mål om å kjøpe seg opp i kraftbransjen. Jeg støtter ordførerens forslag,sa Hoel.

Ola Husa Risan (Sp) roste rådmannens utredning i en sak han syntes begynte å bli merkelig.
– Vi bør bruke pengene i bygda, og den beste måten å gjøre det på er å investere i fast eiendom, sa Husa Risan.

– Det er ingen fasit på hva som gir best avkastning, understreket rådmann Dagfinn Skjølsvold.

– Jeg skal ikke påstå at rådmannen har noe mer rett enn ordføreren, la han til.

– Hva kan gi oss best inntekter i drift framover, spurte Tor Snøve (Ap), og mente aksjer i TrønderEnergi både ville gi en god årlig avkastning og stigning i verdi på den aksjeporteføljen kommunen har over tid.

Trygve Sande (V) pekte på at pengene går tilbke til Oppdal uansett, men at det var et verdivalg hvor en vil plassere millionene. Han gikk for å kjøpe aksjer i TrønderEnergi:
– Jeg mener det er den beste kombinasjonen av å låse pengene til langsiktig forvaltning, og at vi bidrar til det grønne skiftet, sa Sande.

Og slik ble det; rådmannen får i oppdrag å kjøpe aksjer i TrønderEnergi for 81,5 millioner kroner – mot sju stemmer.

Kommentarer (3)

 1. Ivar Horvli For 5 måneder siden

  Godt vedtak for Oppdal

 2. oddvar magne skjørstadmo For 5 måneder siden

  Ei tilleggsopplysning, hvis en skal skifte fra vanlige lyspærer til LED-pærer. Hvis det blir gjort i ei stue med "dimmeb... Vis mer Ei tilleggsopplysning, hvis en skal skifte fra vanlige lyspærer til LED-pærer. Hvis det blir gjort i ei stue med "dimmebryter" tilkoblet flere pærer (vanlige pærer), så vil denne bryteren ha liten eller ingen effekt. Når "dimmebryteren" er stillt på den minste spenningen, så vil LED-pærene fremdeles lyse for fullt. Lysstyrken på LED-pærene, kan også være ustabil, eller pulserende. Ved å montere ei vanlig lyspære på ca 30 watt, i en av lampene, så vil lyset bli stabilt.

 3. oddvar magne skjørstadmo For 5 måneder siden

  Jeg tenkte å komme med en kommentar som kanskje ikke går direkte på det artikkelen handler om, men mer om prisen på strø... Vis mer Jeg tenkte å komme med en kommentar som kanskje ikke går direkte på det artikkelen handler om, men mer om prisen på strøm. Det ringer nesten hver uke om en vil at du skal bytte strømleverandør, for det at de er billigst osv. Men jeg tenkte å komme med et tips som lønner seg bedre. Her i huset så startet det med det at det gikk ei lyspære, og så hadde jeg ikke nye pærer hjemme. Så jeg satte meg i bilen å kjørte til en butikk som solgte rimelige pærer. Så datt det en ide nedi hodet på meg; nå skal jeg jammen bytte lyspærene til LED-pærer. Det endte med at jeg byttet 44 lyspærer til LED-pærer. Kostnad i underkant av en tusenlapp. Og så satte jeg opp et regne stykke på dette, over de pærene som jeg bruker mest. Det er igjennomsnitt ca 20 stk 40 watts pærer, som lyser ca 10 timer i døgnet. Vanlige 40 watts pærer bruker vel 40 watt for å lyse. Jeg fant ut at hvis jeg byttet disse til 25 watts LED-pærer( disse gir like mye lys), så bruker hver av disse pærene 3,5 watt(?). Så 20 pærer vil da gå fra å bruke 800 watt, til å bruke 70 watt, for å få samme lys i rommene. Ifølge siste faktura på strømmen, så er strømprisen ca 70 øre, og nettleie+avgift ca 47 øre (pluss et fastbeløp pr mnd). Altså ca 1 kr og 17 øre pr kilowatt-time. Så kostnaden for 10 timer vil bli 11,70 kr .(pr døgn). Så med vanlige pærer så ville forbruket vært 800 watt, pr time, ca 79 øre, eller 7,90 pr døgn. Med 20 stk 25 watts LED-pærer som forbruker 70 watt pr time, så ville kostnaden vært ca 7 øre, eller ca 70 øre pr døgn. På disse 20 pærene så vil kostnaden bli redusert til litt under en tiende del, iforhold til vanlige pærer. ( NB; dette er kun på belysning ikke oppvarming). Så herved er ideen overlevert.

Legg inn kommentar

Kommentarer (3)

 1. Ivar Horvli For 5 måneder siden

  Godt vedtak for Oppdal

 2. oddvar magne skjørstadmo For 5 måneder siden

  Ei tilleggsopplysning, hvis en skal skifte fra vanlige lyspærer til LED-pærer. Hvis det blir gjort i ei stue med "dimmeb... Vis mer Ei tilleggsopplysning, hvis en skal skifte fra vanlige lyspærer til LED-pærer. Hvis det blir gjort i ei stue med "dimmebryter" tilkoblet flere pærer (vanlige pærer), så vil denne bryteren ha liten eller ingen effekt. Når "dimmebryteren" er stillt på den minste spenningen, så vil LED-pærene fremdeles lyse for fullt. Lysstyrken på LED-pærene, kan også være ustabil, eller pulserende. Ved å montere ei vanlig lyspære på ca 30 watt, i en av lampene, så vil lyset bli stabilt.

 3. oddvar magne skjørstadmo For 5 måneder siden

  Jeg tenkte å komme med en kommentar som kanskje ikke går direkte på det artikkelen handler om, men mer om prisen på strø... Vis mer Jeg tenkte å komme med en kommentar som kanskje ikke går direkte på det artikkelen handler om, men mer om prisen på strøm. Det ringer nesten hver uke om en vil at du skal bytte strømleverandør, for det at de er billigst osv. Men jeg tenkte å komme med et tips som lønner seg bedre. Her i huset så startet det med det at det gikk ei lyspære, og så hadde jeg ikke nye pærer hjemme. Så jeg satte meg i bilen å kjørte til en butikk som solgte rimelige pærer. Så datt det en ide nedi hodet på meg; nå skal jeg jammen bytte lyspærene til LED-pærer. Det endte med at jeg byttet 44 lyspærer til LED-pærer. Kostnad i underkant av en tusenlapp. Og så satte jeg opp et regne stykke på dette, over de pærene som jeg bruker mest. Det er igjennomsnitt ca 20 stk 40 watts pærer, som lyser ca 10 timer i døgnet. Vanlige 40 watts pærer bruker vel 40 watt for å lyse. Jeg fant ut at hvis jeg byttet disse til 25 watts LED-pærer( disse gir like mye lys), så bruker hver av disse pærene 3,5 watt(?). Så 20 pærer vil da gå fra å bruke 800 watt, til å bruke 70 watt, for å få samme lys i rommene. Ifølge siste faktura på strømmen, så er strømprisen ca 70 øre, og nettleie+avgift ca 47 øre (pluss et fastbeløp pr mnd). Altså ca 1 kr og 17 øre pr kilowatt-time. Så kostnaden for 10 timer vil bli 11,70 kr .(pr døgn). Så med vanlige pærer så ville forbruket vært 800 watt, pr time, ca 79 øre, eller 7,90 pr døgn. Med 20 stk 25 watts LED-pærer som forbruker 70 watt pr time, så ville kostnaden vært ca 7 øre, eller ca 70 øre pr døgn. På disse 20 pærene så vil kostnaden bli redusert til litt under en tiende del, iforhold til vanlige pærer. ( NB; dette er kun på belysning ikke oppvarming). Så herved er ideen overlevert.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert