øie-bjørgård

Lars Bjørgård informerte Ola Øie og andre rennbygger om E6-traseen på et folkemøte i november. Foto: Morgan Frelsøy

bilde

TOMT KLAR: her, NORD for Buvatnet, ligger tomta Øie tenker på.

– Jeg får støtte for det som var et crazy forslag før jul:

Her vil Øie ha godsterminalen

– Jeg har fått bare positive tilbakemeldinger, sier ordfører Ola Øie, som forteller at bortimot ingen boliger ligger ved godsterminalen han ser for seg.

I bildegalleriet over ser man hvor Øie har tenkt seg godsterminalen. Når ny E6 kommer blir den liggende vest for ny E6, og øst for jernbanen.

Ordfører Ola Øie presenterte planene blant annet i Radio E6 i høst, og forteller at han følte mange tenkte det var en «crazy» idé. (Se faksimile OPP 18.oktober)

Fredag skrev imidlertid Adresseavisen at Øie nå har fått med seg regiondirektør i Norges Lastebileierforbund (NLF) Roar Mehlum og også en positiv Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) på å tenke gods sør for Trondheim.

LES SAKEN: Vil ha godsterminal 8 mil sør for Trondheim (betalingssak)

De tre får støtte i et strategidokument om godstransport som i januar ble sendt på høring fra Trøndelag fylkeskommune. I gods-strategien står det at Berkåk kan bli et omlastingspunkt mellom bil- og togtransport. I dokumentet står det om fylkesvei 700 at «aksen mellom E39 i Orkdal og E6 i Rennebu er en av de viktigste veglenkene for godstransporten i Trøndelag» .

Øie er optimistisk med tanke på at planene kan slå an.

– Det er satt av 1,8 mrd kroner i Nasjonal transportplan til godsterminalen på Tordgård, og det siste anslaget var at den skulle koste 10 mrd. kroner. Hvis vi hiver oss rundt nå, kan vi få til noe på Berkåk, sier Øie.

Han mener Berkåk ligger midt i kjernen av et område sør for Trondheim, som, om man regner med Nordmøre, har 300.000 mennesker i nedslagsfeltet.

Hitra-ordfører Ole L. Haugen sier til Adresseavisen at han ser for seg at oppdrettslaks fra kysten vil bli kjørt på vogntog opp en utbedret fylkesvei 700 til Berkåk, der fisken lastes på tog og fraktes videre.

Øie på sin side sier det på Støren stasjon er kapasitet til å også sende gods ned Østerdalen, og det er kort vei fra Berkåk til Støren.

– Det vil bli en kjempeøkning i frakt av gods fram mot 2050. Da er det viktig å ha strukturene på plass. Og å ha et godsknuteopunkt sør for Trondheim vil være ideellt, mener Øie.

– Hva med støy for befolkningen på Berkåk?

– Vi ser at det er lite bosetting bortover det området der, sier Øie.

Han peker på at framtidig godstrafikk vil endre seg, og at godstrømmene vil gå annerledes i framtida. Folk vil handle mer på nettet.

Øie humrer:

– Vi har handelssentrum både sør og nord for oss, så det er lite trolig at Berkåk kan bli noe handelssentrum. Men kanskje kan vi bli et handelssentrum for nettbutikker ved at vi har et godssenter i Rennebu.

Under kan du se skissen av den planlagte terminalen på Torgård: 

Skjermbilde 2019-02-08 kl. 15.40.08

Fra reguleringsplanen

Kommentarer (4)

 1. Torbjørn Rundmo For 5 måneder siden

  Nå er det slik at ungdom i hele Europa protesterer mot at forrige generasjon ikke prioriterer fremtidens miljøutfordring... Vis mer Nå er det slik at ungdom i hele Europa protesterer mot at forrige generasjon ikke prioriterer fremtidens miljøutfordringer. En løsning som innebærer tungtransport på alle trønderske veier frem og tilbake til en godsterminal på Berkåk, er lite miljøvennlig, reduserer framkommeligheten og sikkerheten på veiene i regionen, og krever ytterligere vegutbygging. Årsaken til at transportnæringen på veg kan levere billige og miljøforensende transportløsninger som forårsaker ulykker, reduserer fremkommeligheten og forårsaker store kostnader på grunn av slitasje på vegnettet, er det selvsagt fordi folk flest gjennom skatter og bomavgifter, subsidierer denne næringen. I Danmark vurderer man å forby langveis godstransport på stamvegnettet på grunn av slitasjekostander og andre utgifter og belastninger denne transporten forårsaker for samfunnet. Vi bør finne andre og bedre løsninger på våre behov for godstransport enn forslaget fra ordføreren i Rennebu og hans allierte i Lastebileierforbundet. I tillegg til jernbane, finnes det også løsninger for rimelig og ubemannet godstransport langs norskekysten, som kunne blitt videreutviklet til et godt og miljøvennlig transportsystem om politikerne hadde vært villig til å satse på det.

 2. oddvar magne skjørstadmo For 5 måneder siden

  Hvorfor ikke bruke disse store helikopterne med to rotorer og stor lastekapasitet. Det må da bli raskere leveringer, de ... Vis mer Hvorfor ikke bruke disse store helikopterne med to rotorer og stor lastekapasitet. Det må da bli raskere leveringer, de kan lande overalt, og veiene vil bli helt overflødige. (men man må vel kanskje ha hørselvern).

 3. Odd Nyberg For 5 måneder siden

  Transport med godstog er ulønnsomt og ineffektivt. Løsningen er nye veier med 4 felt og miljøvennlige vogntog. ( AdBlu... Vis mer Transport med godstog er ulønnsomt og ineffektivt. Løsningen er nye veier med 4 felt og miljøvennlige vogntog. ( AdBlue har revolusjonert dieselmotoren ) Omlastinger skaper unødig merarbeid, støy og venting.

 4. Torbjørn Rundmo For 5 måneder siden

  Hvis dette betyr at vi får en armada med trailere på trønderske veier for å frakte gods fra og til Berkåk, er det en dår... Vis mer Hvis dette betyr at vi får en armada med trailere på trønderske veier for å frakte gods fra og til Berkåk, er det en dårlig ide å legge godsterminalen der. En slik terminal bør legges dit godset skal, og i nærheten av både havn og jernbane. Langveis godstransport bør gradvis flyttes fra veg til sjø og bane. Dette av hensyn til miljø, sikkerhet og fremkommelighet på stamvegnettet. 90 prosent av slitssjen på norske veier skyldes tungbiltransporten. Over de senere årene har det vært en formidabel vekst i slik transport og de nærmeste årene forventes ytterligere 70 prosent økning. Samfunnet tar store kostnader med vegutbygginger som ville vært unødvendig hadde det ikke vært for denne transporten og subsidierer dermed lastebilnæringen som betaler alt for lite for å kjøre på disse vegene. Et godt pushtiltak for å få større deler av denne transporten over på sjø og bane, ville vært en formidabel økning i bomavgiftene for langveis tungtransport. Utviklingen av tungtransporten på stamvegnettet er bekymringsfull og vi må få til en mer miljøvennlig politikk hvor godset flyttes over på bane og sjø. Det gjelder også i Trøndelag. En godsterminal på Berkåk er dårlig miljøpolitikk for denne regionen.

Legg inn kommentar

Kommentarer (4)

 1. Torbjørn Rundmo For 5 måneder siden

  Nå er det slik at ungdom i hele Europa protesterer mot at forrige generasjon ikke prioriterer fremtidens miljøutfordring... Vis mer Nå er det slik at ungdom i hele Europa protesterer mot at forrige generasjon ikke prioriterer fremtidens miljøutfordringer. En løsning som innebærer tungtransport på alle trønderske veier frem og tilbake til en godsterminal på Berkåk, er lite miljøvennlig, reduserer framkommeligheten og sikkerheten på veiene i regionen, og krever ytterligere vegutbygging. Årsaken til at transportnæringen på veg kan levere billige og miljøforensende transportløsninger som forårsaker ulykker, reduserer fremkommeligheten og forårsaker store kostnader på grunn av slitasje på vegnettet, er det selvsagt fordi folk flest gjennom skatter og bomavgifter, subsidierer denne næringen. I Danmark vurderer man å forby langveis godstransport på stamvegnettet på grunn av slitasjekostander og andre utgifter og belastninger denne transporten forårsaker for samfunnet. Vi bør finne andre og bedre løsninger på våre behov for godstransport enn forslaget fra ordføreren i Rennebu og hans allierte i Lastebileierforbundet. I tillegg til jernbane, finnes det også løsninger for rimelig og ubemannet godstransport langs norskekysten, som kunne blitt videreutviklet til et godt og miljøvennlig transportsystem om politikerne hadde vært villig til å satse på det.

 2. oddvar magne skjørstadmo For 5 måneder siden

  Hvorfor ikke bruke disse store helikopterne med to rotorer og stor lastekapasitet. Det må da bli raskere leveringer, de ... Vis mer Hvorfor ikke bruke disse store helikopterne med to rotorer og stor lastekapasitet. Det må da bli raskere leveringer, de kan lande overalt, og veiene vil bli helt overflødige. (men man må vel kanskje ha hørselvern).

 3. Odd Nyberg For 5 måneder siden

  Transport med godstog er ulønnsomt og ineffektivt. Løsningen er nye veier med 4 felt og miljøvennlige vogntog. ( AdBlu... Vis mer Transport med godstog er ulønnsomt og ineffektivt. Løsningen er nye veier med 4 felt og miljøvennlige vogntog. ( AdBlue har revolusjonert dieselmotoren ) Omlastinger skaper unødig merarbeid, støy og venting.

 4. Torbjørn Rundmo For 5 måneder siden

  Hvis dette betyr at vi får en armada med trailere på trønderske veier for å frakte gods fra og til Berkåk, er det en dår... Vis mer Hvis dette betyr at vi får en armada med trailere på trønderske veier for å frakte gods fra og til Berkåk, er det en dårlig ide å legge godsterminalen der. En slik terminal bør legges dit godset skal, og i nærheten av både havn og jernbane. Langveis godstransport bør gradvis flyttes fra veg til sjø og bane. Dette av hensyn til miljø, sikkerhet og fremkommelighet på stamvegnettet. 90 prosent av slitssjen på norske veier skyldes tungbiltransporten. Over de senere årene har det vært en formidabel vekst i slik transport og de nærmeste årene forventes ytterligere 70 prosent økning. Samfunnet tar store kostnader med vegutbygginger som ville vært unødvendig hadde det ikke vært for denne transporten og subsidierer dermed lastebilnæringen som betaler alt for lite for å kjøre på disse vegene. Et godt pushtiltak for å få større deler av denne transporten over på sjø og bane, ville vært en formidabel økning i bomavgiftene for langveis tungtransport. Utviklingen av tungtransporten på stamvegnettet er bekymringsfull og vi må få til en mer miljøvennlig politikk hvor godset flyttes over på bane og sjø. Det gjelder også i Trøndelag. En godsterminal på Berkåk er dårlig miljøpolitikk for denne regionen.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert