Foto: John Linnell

Kvotefri jakt på gaupe i Oppdal:

Skjøt gaupe ved Gunnes

Lørdag ble en gaupe felt ved Gunnes i Rennebu.

–Statens naturoppsyn (SNO) har kontrollert jeger, dyr, og skuddplass, og alt er innenfor retningslinjene, sier naturoppsyn Tord Bretten fra SNO.

Det ble totalt felt femten gauper her i landet etter at kvotejakta åpnet fredag, skriver Nationen.

Rovviltnemnda fattet 26. oktober 2018 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6, for vinteren 2019. Jakta varer fram til 31. mars.

Det ble påkjørt og drept to gauper av bil i Trøndelag etter at rovviltnemnda fattet sitt vedtak om kvote 26.10.2018. En voksen gaupe med ukjent kjønn i Namsskogan kommunen 24.11.18 og en unge i Orkdal kommune 18.12.18. Disse gaupene trekkes fra kvoten.

Allerede første jaktdag ble en gaupe sporet og skutt i Rennebu. Det betyr at halve kvoten er felt, to dyr kunne felles i dette området.

For områdene som er omfattet av kvotejakt har rovviltnemnda vedtatt en totalkvote på 25 gauper hvorav maksimalt 9 voksne hunndyr.

Oppdal har kvotefri gaupejakt, det er innført i fjellkommunene Oppdal og Røros i år. (Se bilde under.)

Fordeling av ynglinger, avskytingen og skadebildet viser at gaupa er etablert over store deler av regionen. Gaupebestanden forvaltes gjennom kvotejakt, der kvotene i de enkelte delområdene fastsettes ut fra skadebildet på husdyr og tamrein.

For gaupe er det ikke geografisk fordeling i form av fylkesvise bestandsmål. Det regionale bestandsmålet for gaupe på 12 familiegrupper (ynglinger) skal fortrinnsvis oppnås innenfor forvaltningsområdet for gaupe.

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er på 65 familier fordelt over hele landet, bortsett fra i region 1.

I 2018 ble bestanden målt til 340 dyr fordelt på 57,5 familier. Totalt ble 44 dyr felt under fjorårets kvotejakt.

gautpejakt

KVOTEJAKT: Kilde Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Kommentarer (2)

 1. Inge Bertil Bruseth For 5 måneder siden

  Gaupe, Bjørn,Ulv,Jerv og ekorn, spissmus,og rev og hare hører selvfølgelig til i norsk fauna!😸Men er den største trussel... Vis mer Gaupe, Bjørn,Ulv,Jerv og ekorn, spissmus,og rev og hare hører selvfølgelig til i norsk fauna!😸Men er den største trusselen Norge har stått overfor på lenge🤔😾🐶🐺

 2. Rune Myran For 5 måneder siden

  Fantastisk flott dyr, kanskje det fineste i norsk fauna?

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. Inge Bertil Bruseth For 5 måneder siden

  Gaupe, Bjørn,Ulv,Jerv og ekorn, spissmus,og rev og hare hører selvfølgelig til i norsk fauna!😸Men er den største trussel... Vis mer Gaupe, Bjørn,Ulv,Jerv og ekorn, spissmus,og rev og hare hører selvfølgelig til i norsk fauna!😸Men er den største trusselen Norge har stått overfor på lenge🤔😾🐶🐺

 2. Rune Myran For 5 måneder siden

  Fantastisk flott dyr, kanskje det fineste i norsk fauna?

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert