ingvill

Rådmann Dagfinn Skjølsvold, ordfører Kirsti Welander (midten) og varaordfører Ingvill Dalseg. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

dugnadsgjeng2

PÅ BENKEN: En del av dugnadsfolket som har lagt ned arbeidet på museet var tilstede som tilhørere.

dugnadsgjeng1

SAMLENDE: Styreleder i Kulturhusforetaket, Jo Skorem, er forberedt på mye arbeid før ting er på plass. Her samler han dugnadsgjengen etter kommunestyremøtet.

Konflikten skal løses internt i kulturhuset:

Stanset museumsretur

Arbeiderpartiet og ordførerens dobbeltstemme stanset varaordfører Ingvill Dalsegs forsøk på å sende Oppdalsmuseet tilbake til kommunen.

Det noe historiske skjedde midtveis i kommunestyremøtet torsdag da kommunestyret skulle debattere den betente konflikten ved Oppdalsmuseet. De frivillige har gått, ansatte er sykemeldt og innleide arbeidspsykologer har ikke klart å løse problemene. Flere partier ville løse det ved å overføre driften av museet tilbake til Oppdal kommune, slik det var før 2015.

Det stoppet Welanders dobbeltstemme.

– Det er første gang, sa ordføreren, da hennes dobbeltstemme ble brukt for å hindre at Høyres fire representanter, sammen med fire fra Sp, Sigmund Fostad fra Frp, Trygve Sande fra Venstre og to uavhengige foreslo å se på ny organisering av Oppdalsmuseet innen 7. mars.

Da hadde den samme grupperingen, med unntak av Trygve Sande, blitt nedstemt på forslaget om å tilbakeføre drifta av Oppdalsmuseet til Oppdal kommune og rådmannen.

Ordføreren ønsket på sin side, sammen med resten av Arbeiderpartiet (7), Arne Braut og Ingrid Grøtte Johanson fra Sp og hele Venstre (4) at konflikten ved Oppdalsmuseet skal løses internt, ved hjelp av ekstern hjelp. Slik ble også vedtaket.

Heidi Pawlik Carlson er avdelingsleder ved museet og meldte seg dermed inhabil. 24 representanter behandlet dermed saken, og halvparten av 24 er tolv.

Derfor telte plutselig dobbeltstemmen.

Saken kom opp langt ut på ettermiddagen torsdag, og da hadde allerede flere av  dugnadsgjengen ved Oppdalsmuseet sittet som tilhørere i kommunestyresalen siden morgenen av.

 

Tilbakeføre til rådmannskommunen

Det var varaordfører Ingvill Dalseg (H) som foreslo å trekke Oppdalsmuseet ut av kulturhusforetaket, og organisere det under rådmannen i Oppdal kommune igjen.

–De som organiserer kultur som egen administrativ enhet i kommunen, bruker mest og får mest igjen for kulturen, sa Dalseg og viste til Røros som har mange kommunale kulturansatte. (Disse har imidlertid også har ansvaret for kulturhuset Storstuggu, red. anm.)

– I Oppdal har vi valgt å administrere kulturen i et kommunalt foretak. Bare Ørlandet har gjort det slik; og de har en annen kommuneøkonomi  enn oss i Oppdal, mente hun, og la til:

– Vi organiserer museet vårt på feil måte. Ja, det var mange som ønsket en ny organisering. Men kulturen må komme nærmere om vi skal klare å styre den, sa høyrepolitikeren og ville ha Oppdalsmuseet inn under rådhusets vinger igjen.

Med seg hadde hun Ola Skarsheim, Stein Lauritzen og Kari Toftaker fra Sp, to uavhengige representanter i Odd Arne Hoel og Steinar Granlund, og hele Høyre.

– Jeg ønsker at Oppdal kommune tar ansvar som eier og løfter kulturen, sa Dalseg.

Henter inn megler

Tor Snøve (Ap) var helt uenig.

– Det er helt feil at vi som eier skal ta over eierskapet før de som forvalter eierskapet har fått gjort sitt, sa Snøve, som selv var styreleder i kulturhusforetaket fram til han ble kastet i 2016.

Snøve la rådmannens tilråding til grunn, gjorde om litt, og hadde etter litt rådslaging et forslag som også Ingrid Grøtte Johansson og Arne Braut kunne bli med på.

Ingrid Grøtte Johansson har også sittet i kulturhusstyret, og var opptatt av at man måtte holde «arbeidsgiverhatten på».

Ola Skarsheim fortalte at dette var en sak folk helt tydelig har vært engasjert i.

– Dere snakker om mye telefoner når det er hete debatter, og det er det i denne saken. Jeg vet ikke hvilken annen sak det har vært så mange telefoner i, sa han.

Han var bent fram usikker på om megling vil hjelpe i denne saken.

– Det er tre ansatte sykemeldt på grunn av konflikten. Skal vi kalle inn frivillige? De forsvant da de følte de var i veien! Om vi skal få trivselen tilbake, så må det skje fort. Og det må skje før våren.

Dugnadsgjengen har siden 2009 gjort en lang rekke tiltak. Hvem skulle gjort det uten dem?, spurte Skarsheim.

I den lange debatten med dugnadsfolkene lyttende på benken bak kommunestyret, var det to steile fronter som ikke ble enige.

Ordfører Kirsti Welander forklarte sin holdning til saken slik:

– Jeg har lyst til å minne kommunestyret at det er viktig at vi er bevisst rollen vår. Tor Snøve var inne på det, vi skal ikke ta hardt i konflikten, men gi tydelig tilbakemelding til styret om at vi har tillit til at styret og ledelsen håndterer konflikten på en god måte, samt at vi gir signaler på veien om hvordan det bør håndteres.

Dalseg hadde brukt ordet «maktbalanse», og det reagerte ordføreren på.

– Jeg synes «samhandling» skal stå i sentrum når ledelse, medarbeidere og frivillige skal jobbe sammen.

Hun understreket:

– Vi har ikke organisering av Oppdalsmuseet på bordet nå. Det er ikke lagt fram noen utredninger om det.

I tillegg var hun tydelig på at det ikke går an å organisere seg ut av noen konflikt.

– Nissen blir med på lasset. Voksne mennesker må arbeide seg gjennom en konflikt. Vi forventer at partene har en dialog og finner en måte å jobbe sammen på, sa hun.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert