ROSTE FORELDRENE: Ordfører Kirsti Welander gav ros til foreldregruppen ved Lønset, som hun mente hadde vært grundige. Bak representantene Stein Lauritsen (til venstre) og Ola Husa Risan (begge Sp) sitter foreldrene Rune Weiseth, Linda Mai Helmersen Weiseth og Aud Marie Bøe.

ROSTE FORELDRENE: Ordfører Kirsti Welander gav ros til foreldregruppen ved Lønset, som hun mente hadde vært grundige. Bak representantene Stein Lauritsen (til venstre) og Ola Husa Risan (begge Sp) sitter foreldrene Rune Weiseth, Linda Mai Helmersen Weiseth og Aud Marie Bøe.

Politikerne uenige om det politiske håndverket rundt Lønset skole har vært godt:

– Jeg ble himmelfallen

Ordfører Kirsti Welander roste foreldrene på Lønset for å ha tatt grep. Advarte samtidig mot privatskole.

Kommunestyret i Oppdal behandlet torsdag Lønset oppvekstsenter. Tilrådingen fra rådmannen er at det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra foreldrene ved skolen og  fra Lønset samfunnshus, der økonomisjefen er med fagleder oppvekst, og avdelingsleder for bygg i Oppdal kommune. Mandatet til gruppen er å legge fram løsninger for avvikling av Lønset oppvekstsenter.

26. januar ble det kjent at foreldrene på Lønset ser seg nødt til å legge ned skolen, og flytter elevene til andre skoler i Oppdal.

Ordfører Kirsti Welander roste foreldrene for det grundige arbeidet de har gjort i forkant.

– Jeg ble himmelfallen, sa hun fra talerstolen, og la til at hun syntes det var utrolig fint at en foreldregruppe jobber så godt sammen, jobber grundig og sørger for at alle blir hørt.

– Det imponerer meg stort, sa ordføreren. Arbeiderpartiet har lenge ment skolen har hatt for få elever.

Politikerne var ellers nøkterne i sin holdning til selve nedleggelsen av en skole mange av dem har stått opp for å beholde. Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

Hans Bøe (V) syntes nedleggelsen var trist.

– Det er et tap for lokalsamfunnet, sa han. Han mente likevel valget foreldrene har tatt er fornuftig.

Samtidig var han kritisk til måten det har skjedd på:

– Jeg har ingen god samvittighet for kommunestyrets evne til å gi forutsigbarhet til lønsetskolen. Den har vært nedleggingstruet i tiår. Det er ikke å gi dem en reell sjanse å gi dem ett år. Jeg er ikke imponert verken over meg selv eller kommunestyret i denne saken, sa han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

bøe lønset

IKKE EN REELL SJANSE: – Jeg er ikke imponert, sa Hans Bøe (V)

– Hvor mange ganger det har vært foreslått å legge ned skolen vet jeg ikke, men det har vært ganske jevnt, sa lønsetbygg og uavhengig i kommunestyret, Odd Arne Hoel. Han mente den første gangen var i 1988.

– Det har vært en kamp mellom foreldre og mer eller mindre gjenstridige politikere.

Hoel la til at etter «31 år på sotteseng» er det over:

– Foreldrene tok innersvingen på alle sammen.

Hoel forsvarte at det har tatt noe tid å komme fram til dagens situasjon.

– Tiden som er brukt har ført til en avgjørelse. Det har sikkert ikke fjernet konflikten, men redusert den.

Han la til at noen mente brukerne nå hadde hadde satt ned foten.

– Det er jeg ikke enig i. Foreldrene har vist mot og handlekraft og minimert konflikten, sa Hoel.

Han la til at han håpet at rammene nå blir slik at bygningene blir i offentlig eie.

Ola Husa Risan (Sp) sa at politikerne har mislykkes på Lønset.

– Kommunestyret har  ikke lykkes i å oppfylle kommuneplanen om liv og røre i hele bygda.

Han la til at Senterpartiet har kjempet hardt for kretsskolene.

– Dette er ingen enkel sak for Sp. Vi har konkludert med at det eneste viktige er å lytte til foreldrene. Nå er det viktig å fremme gode kompenserende tiltak for Lønsetsamfunnet. Vi må støtte opp om lokalsamfunnet på Lønset selv om skolen legges ned.

Ordfører Kirsti Welander gikk også i rette med politikerne.

Hun viste til at Ap støtter rådmannen i sin tilråding.

– Vi kan snakke om dårlig eller godt politisk håndverk, og jeg synes det er dårlig å overlate til en liten gruppe i samfunnet å ta avgjørelsen er å fraskrive oss et ansvar vi har som kommunestyre, understreket hun.

– Vi har faste kretsgrenser med liberal praksis, blant annet ved å tillate at elevene går på andre skoler. Slike ordninger gjør det lite forutsigbart for skolene, og det er en av faktorene som har gjort at elevtallet er lavere enn det har tenkt å vært, sa hun.

Hun poengterte igjen, som hun har gjort til Radio E6 tidligere i denne saken, at hun ikke ønsker at det nå etableres privatskole på Lønset.

– Både på grunn av Oppdal kommune sin økonomi og elevenes læringsforhold. Jeg har et sterkt ønske om at det ikke blir en privat skole.

Hun la til at hun synes kommunestyret skal være rause, og gi kretsen en starthjelp.

– Det koster å drifte samfunnshus og skolebygg og barnehagebygg. Det synes jeg kommunestyret skal bidra til, sa Welander.

Hun kommenterte også at hun gjerne er med og diskuterer en gjenopprettelse av skolen, om det skulle skje endringer i elevtallet.

Det hadde ikke representant Bøe noe tro på:

– Reetablering av skolen når den først er nedlagt har jeg liten tro på. Det skal voldsomt mye til. Jeg klarer ikke å se for meg et sånt scenarie i dag, dessverre, sa han. Men klausuler mot privatskole ønsket han ikke.

– Er det ikke nok elever til offentlig skole er det ikke nok til en privat. Men å legge klausuler mener jeg er en uting, sa Bøe, som forøvrig er kommunens representant i skolestyret på Vollan skole.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert