Oppdalsdelegasjonen til årsmøtet bestod av Magnus Grøtan Heggstad, Arne Braut, Geir Arild Espnes, Ola Husa Risan og John Torve. Foran leder i Trøndelag Senterparti Gunn Iversen Stokke

Oppdalsdelegasjonen til årsmøtet bestod av Magnus Grøtan Heggstad, Arne Braut, Geir Arild Espnes, Ola Husa Risan og John Torve. Foran leder i Trøndelag Senterparti Gunn Iversen Stokke

Trøndelag Senterparti har hatt årsmøte i helga:

Vil slåss for ambulansen

Trøndelag Senterparti har hatt årsmøte i helga og har blant annet vedtatt å slåss for ambulansetjenesten.

Oppdals delegasjon til årsmøtet besto av ordførerkandidat og fylkesstyremedlem Geir Arild Espnes, lokalagsleder John Torve, gruppeleder Ola Husa Risan, lokallagsutsending Magnus Grøtan Heggstad og Arne Braut.

Trøndelag Sp skriver i en resolusjon fra årsmøtet at ingen helseforetak i landet klarer å oppfylle dagens anbefalte krav til ambulanseberedskap.

– Samtidig som pasienter venter uforsvarlig lenge på grunn av utilstrekkelig lokal tilstedeværelse i dag, legger helseforetakene frem forslag om ytterligere nedleggelser og sentralisering av ambulansetilbudet.

Når det legges frem forslag om nedleggelse av ambulansetilbudet i en kommune, rammer ikke det kun kommunenes innbyggere men totalberedskapen for hele Trøndelag. Det er åpenbart at det blir mindre personell og materiell for å håndheve behovet når antallet ambulanser reduseres. Fem færre ambulanser vil være fem færre til å utføre akutte oppdrag og redde liv.

Ambulansetjenesten er avgjørende for et godt akuttilbud utenfor sykehus. Kompetansen og utstyr i ambulansebilene er kraftig forbedret de siste årene. Da er det grunnleggende feil at dette blir brukt som argument for at tjenesten må sentraliseres vekk i fra distriktene, og annet kommunalt personell må overta helseberedskapen der.

Når det står om minutter avgjør lokal ambulansetjeneste forskjellen mellom liv og død.

Trøndelag Senterparti mener at:

– At en nedskalering eller sentralisering av ambulanser i Trøndelag ikke kan aksepteres.

– Ambulansetjenesten må operere innenfor rammen av anbefalt responstid.

– Regjeringen må ta det overordnede økonomiske og organisatoriske ansvaret for at det opprettholdes en forsvarlig ambulanseberedskap nært folk.

I tillegg vil partiet ha økt innflytelse fra unge.

Trøndelag Senterparti vil:

– Øke engasjementet blant ungdom i hele Trøndelag, ved å legge til rette for frivillige organisasjoner med formål knyttet til dette.

– Jobbe for at Trøndelag Fylkeskommune skal være en aktør som tar ungdom sine innspill på alvor, bla. innen utvikling av det videregående opplæringstilbudet.

– Videreutvikle ungdomsrådene som arena for å skape politisk engasjement.

Øvrige resolusjoner fra Senterpartiet i Trøndelag finenr du ved å følge denne lenken.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert