Storhornet ligger i området som utredes for vindkraft. Neste generasjons vindmøller kan bli opptil 250 meter høye. Dagens vindmøller, som på Fosen, er rundt 100 meter med et vingespenn på 150 meter.

Storhornet ligger i området som utredes for vindkraft. Neste generasjons vindmøller kan bli opptil 250 meter høye. Dagens vindmøller, som på Fosen, er rundt 100 meter med et vingespenn på 150 meter. Foto: Illustrasjonsfoto OPP

Miljødirektoratet om Storhornet og Gjevilvassdalen:

Fredes for vindkraft

Miljødirektoratet mener det er uaktuelt med vindkraftutbygging i Storhornet og Gjevilvassdalen, men utelukker ikke fjellområdene øst for Nerskogsvegen med blant annet Barnas Naturverden.

NVE er i ferd med utrede vindkraftutbygging over hele Norge, deriblant store fjellområder i Oppdal og Rennebu. Ett av de 43 områdene i Norge som utredes, er et sammenhengende belte som går fra Storlidalen i Oppdal til svenskegrensa ved Røros.

Nå har Miljødirektoratet levert sin vurdering av de 43 hovedområdene til NVE, og ekskludert områder de mener det av miljøhensyn «ikke er akseptabelt inngår i den nasjonale rammen».

Blant områdene Miljødirektoratet mener er uaktuelt for vindkraft er fjellområdene mellom Storlidalsvegen og Nerskogsvegen, blant annet Storhornet og fjellene rundt.  Dette forklarer Miljødirektoratet med at området i denne delen av Trollheimen er et viktig friluftsområde med nasjonal betydning, med store verdier for landskap og friluftsliv.

«Området har også mange sammenhengende turløyper og forbindelser til store verneområder», påpeker Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har også gjort store eksklusjoner i område 22 øst for Røros mot Sylane.

Miljødirektoratet understreker at rapporten ikke gir noe klarsignal til bygging i deler av de 43 analyseområdene som ikke er ekskludert.

Dette er den tredje eksklusjonsrunden som er gjort i NVEs utredning, tidligere er blant annet verneområder ekskludert fra mulig vindkraftutbygging.

Miljødirektoratet velger altså ikke å ekskludere fjellområdene øst for Nerskogsvegen og videre østover gjennom Midtre Gauldal mot Røros. Det inkluderer blant annet turiststiene og hyttene i Barnas Naturverden i Rennebu, og ikke minst alt av vinterbeite for reindrifta på Nerskogen.

Trondhjems turistforening og Nord-Trøndelag turistforening har tidligere advart om utbygging i viktige turområder i Midt-Norge.

«Dette kan dermed bli enorme industrianlegg og de kommer med hundrevis av turbiner på opp mot 250 meter. Det er dobbelt så høyt som Tyholttårnet!», skrev lederne i turistforeningene i Trøndelag i et innlegg på opp.no i januar.

NVE vil trolig ende opp med 15-20 områder blant de mest egnede områdene for vindkraft. Det har prosjektleder for utredningen, Erlend Bjerkestrand, tidligere bekreftet overfor OPP.

NVE skal peke ut områder som er mer egnet for lokalisering av vindkraft enn andre, utenfor de mest egnede områdene vil det bli vanskeligere å få konsesjon, bekrefter Bjerkestrand.

NVE har allerede fått inn rundt 200 innspill fra kommuner, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner.

 

SKIHEISER

Oppdal kommune kom med et høringsinnspill til utredningen 25. oktober i fjor.  I det pekes det på at Oppdal er en stor utmarkskommune med 53 prosent vernet areal, som er uaktuelt for vindkraftutbygging.

I høringsuttalelsen pekes det på at deler av det aktuelle området er ekspropriert område for reindrifta på Nerskogen og vinterbeite for rein. Inne i det aktuelle området ligger det også skiheiser og gondol og annen reiselivsvirksomhet, påpekes det i innspillet.

«Oppdal kommune kan derfor ikke umiddelbart se at arealene innen foreslått område kan være aktuelt til vindkraft sett ut i fra friluftsbruken hele året, samt vinterbeite for reindrift», skriver fagansvarlig landbruk Gro Aalbu i høringsinnspillet fra Oppdal kommune.

Kommentar (1)

  1. oddvar magne skjørstadmo For 9 måneder siden

    På dette kartet som er avbildet, så er det markert med blått, et område som strekker seg fra Vognill i øst, til Lønset i... Vis mer På dette kartet som er avbildet, så er det markert med blått, et område som strekker seg fra Vognill i øst, til Lønset i vest, og til Granasjøen i nord. Det er avmerket og skal fredes for vindkraftutbygging. Vest for dette området, så er det et område som kalles " landskapsvernområde", på vestsida av Svahøa og Grøntjønna. Midt oppi dette område, så har jeg erfart at det også er et område som er betegnet som "hensyntagen reindrift". En skulle tru det at dette var et område som er fredet og er villmark. Men fakta er vel det, at vi har Gjevilvatnet/-dalen i sør som er regulert, så har vi bebyggelsen på Vognill, masse hyttebygging langs Skarveien/Skarvatnet, og likedan, bebyggelse og hyttebygging/veibygging i naturen, utover Skaret og Nerskogen. Gjevilvatnet og Granasjøen er regulert for vannkraftproduksjon, og ser ut som et katastrofeområde i sommerhalvåret. Det har vært bedre med noen vindmøller for strømproduksjon, som kunne avlaste nedtapping av vannmagsinene. Og så ei bønn til de styrende myndigheter; ikke fred flere områder, så slipper vi å få naturen helt ødelagt ....!

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. oddvar magne skjørstadmo For 9 måneder siden

    På dette kartet som er avbildet, så er det markert med blått, et område som strekker seg fra Vognill i øst, til Lønset i... Vis mer På dette kartet som er avbildet, så er det markert med blått, et område som strekker seg fra Vognill i øst, til Lønset i vest, og til Granasjøen i nord. Det er avmerket og skal fredes for vindkraftutbygging. Vest for dette området, så er det et område som kalles " landskapsvernområde", på vestsida av Svahøa og Grøntjønna. Midt oppi dette område, så har jeg erfart at det også er et område som er betegnet som "hensyntagen reindrift". En skulle tru det at dette var et område som er fredet og er villmark. Men fakta er vel det, at vi har Gjevilvatnet/-dalen i sør som er regulert, så har vi bebyggelsen på Vognill, masse hyttebygging langs Skarveien/Skarvatnet, og likedan, bebyggelse og hyttebygging/veibygging i naturen, utover Skaret og Nerskogen. Gjevilvatnet og Granasjøen er regulert for vannkraftproduksjon, og ser ut som et katastrofeområde i sommerhalvåret. Det har vært bedre med noen vindmøller for strømproduksjon, som kunne avlaste nedtapping av vannmagsinene. Og så ei bønn til de styrende myndigheter; ikke fred flere områder, så slipper vi å få naturen helt ødelagt ....!

Legg inn kommentar
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert